Adana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü Adana Sarıçam’da 4 katlı bina icradan satılıktır

İhalenin AdıAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü Adana Sarıçam’da 4 katlı bina icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlAdana
İhalenin Tarihi21 Aralık 2022
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01673355
İhaleyi Yapan İdareAdana Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2021/387 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Adana İli, Sarıçam İlçesi,İncirlik Mahallesi, 0 Ada, 1140 Parsel, Tarla Nitelikli taşınmazdır, Satışa Konu taşınmaz toplamda:5.219,00 M2 Yüz ölçüme sahiptir. Satışa Konu Taşınmaz Hişseli olup borçluya ait 413/15657 hissenin satışı gerçekleştirilecektir. Satışa konu taşınmazın bilirkişi vasıtasıyla kıymet taktiri yapılmış olup bilirkişi tarafından düzenlenen rapora göre;Kıymet takdirine konu taşınmaza ulaşım için; Atatürk Caddesi ile İstasyon Caddesi kesişiminden sağa İstasyon Caddesi'ne dönülür ve cadde üzerinde 460m ilerledikten sonra karşıda kıymet takdirine konu 1140 parsele ulaşılır. Taşınmaz hisseli olup borçluya ait 413/15657 hissesi satışa çıkartılmıştır. Kıymet takdirine konu taşınmazın bulunduğu bölge yapılaşma aşamasında müstakil tarzda inşa edilmiş olan benzer mimari özelliklere sahip konut kullanımlı yapılardan oluşmaktadır. Sosyo ekonomik yönden alt ve orta gelir grubuna hitap eden bir bölgedir. Yapılaşmanın olmadığı yerler bölge halkı tarafından tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Bölge alt yapısı tamamlanmış olup kamu hizmetlerinden istifade tamdır. Bölgeye ulaşım, toplu taşıma araçları ve özel araç ile sağlanmaktadır. Bölgede sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir.Adana İli Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi, 1140 parselde 5.219,00 m² alanlı Tarla vasıflı taşınmazdır. Parsel topoğrafik düzgün bir forma ve dikdörtgen bir şekle sahiptir. Parsel batı yönden imar yoluna, diğer yönlerden komşu parsellere cephelidir. Parsel üzerinde keşif tarihi itibariyle3/A yapı sınıfında çok sayıda yapı bulunmakta olup tarafımıza borçlu Hasan Sunay tasarrufunda olduğu bildirilen zemin + 3 normal katlı müstakil bina gösterilmiştir. Parsel üzerinde çok sayıda yapı bulunması sebebi ile Hasan Sunay arsa payı ile tarafımıza gösterilen yapı değerlemede dikkate alınmıştır. Bina; Yapı yerinde yapılan ölçümlere göre zemin kat 137 m² + 1. Normal kat 125 m² + 2. normal katı 100 m² ve 3. Normal katı 65 m² alanlı olup toplam 427 m² alanlıdır. Zemin katında 1 adet mesken ve 1 adet işyeri bulunmakta olup normal katların her birinde 1 er adet mesken bulunmaktadır. Binanın dış cephesi aklirik dış cephe boyası ile boyalı, merdiven basamakları ve sahanlığı karo mozaik kaplama, merdiven korkulukları demir doğrama ve giriş kapısı demir kapıdır. Bina girişi kuzey cepheden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Bina iç teknik özellikleri meskenlerde benzerlik göstermekte olup iç teknik özellikleri bakımında; zemini seramik kaplama, duvarları saten boyalı, iç kapılar ahşap panel kapı, giriş kapısı demir kapı, pencereler pvc doğramadır. ıslak hacmin zemini seramik kaplama, duvarları fayans kaplamadır. Mutfak tezgahı mermer, dolabı hazır imalattır. Zemin katta konumlu olan işyeri kısmen tadilat aşamasındadır. İmar Durumu : Konut Alanı, Ayrık Nizam, E:1.20 ve Hmax: 24,50 metre yapılaşma şartlarına sahip olup uygulama göreceği ve uygulama görmeden İnşaat İzni verilmetyeceği Bilgisi Öğrenilmiştir.Taşınmaz Hisseli olduğundan (413/15657 Arsa Paylı Hisseli) , taşınmazın ihale alcısına Tahliyesi ve Teslimi Yapılmayacaktır. Taşınmaz Kıymeti 430.462,94 TL dir. Kıymet Takdiri : Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi, 2021/549 Esas 2022/52 Karar, Sayılı 27 /01/2022 Tarihli İlam İle Mahkemece Belirlenmiştir.Tarla Vasıflı Olması Sebebi ileKdv : 8' Dir. Satışa İştirak Etmek İsteyen Tarafların Satış Şartnamesinden ve Satış İlanından Suret İsteme ve Alma Haklarının Olduğu İlan ve İhtar Olunur.
Adresi : İncirlik Mah. 1140 Parsel - Sarıçam/ ADANA
Yüzölçümü : 5.219 M2
Arsa Payı : 413/15657 Arsa Paylıdır, Borçluya Ait Hisse Satılacaktır.
İmar Durumu :İnşaat tarzı Konut Alanı, Ayrık Nizam, E:1.20 ve Hmax: 24,50 metre yapılaşma şartlarına sahip olup uygulama göreceği ve uygulama görmeden İnşaat İzni verilmetyeceği Bilgisi Öğrenilmiştir.
Kıymeti : 430.462,94 TL MahkemeceKıymet Takdir edilmiştir.
KDV Oranı : % 8 -- 28/03/2022 Tarihli 31793

Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile % 8orana tabidir.
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif Haciz/ İpotek Şerhi Mevcuttur, Satışa BaşlangıçTutarı Değişmemiştir, Tapu Kaydında Detayları ile Mevcuttur.
1. Satış Günü : 21/12/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 25/01/2023 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Yeni Adliye Binası 1. Kat D113 - KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ MUSTAFA KEMAL PAŞA BULVARI NO :29 YÜREĞİR / ADANA

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesiniMüdürlüğümüzün TR TR 83 0001 5001 5800 7312 990 826 numaralıemanet kasa hesabına yatırılmasına, yineT.Vakıflar Bankası T.O.A ait banka kartı olanların Müdürlüğümüze ait POS cihazından teminatı yatırabilmelerine, ayrıca bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri halindeihaleye kabul edilmelerilazımdır.Aksi halde nakit para teminatı kabul edilmeyecektir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,tapualım harcı ile tescil ve teslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergileri ile tapu satımharcı satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Dosyamız alacaklısına Alacağa mahsuben satış yapılması halinde işbu tüm harç, vergi ve masraflar alacaklıya aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK.127 maddesinde yazılı " İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer. "hükümgereğince tebliğ yapılamayan ilgililereelektronik ortamda yapılan satış ilanın tebligat yerine geçmesine ,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/387 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa