Akçakoca Sulh Hukuk Mahkemesi Düzce Akçakoca’da 259 m2 arsa ve üzerindeki bina mahkemeden satılık

İhalenin AdıAkçakoca Sulh Hukuk Mahkemesi Düzce Akçakoca’da 259 m2 arsa ve üzerindeki bina mahkemeden satılık
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlDüzce
İhalenin Tarihi17 Nisan 2023
İhale Saati10:00
İhale iKNILN01752217
İhaleyi Yapan İdareAkçakoca Sulh Hukuk Mahkemesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
AKÇAKOCA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Düzce ili Akçakoca İlçesi Hacıyusuflar Mahallesi Karasu Asfaltı mevkii 318 ada 8 parsel sayılı 259,00 m2 miktarında ki Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası nitelikli ana taşınmaz içerisinde; Bodrum+Zemin+3 Normal Kattan oluşan (Çatı Arası eklentili) beş katlı betonarme otel binası olduğu, zemin katının kafe ve mutfaktan oluştuğu, diğer katlarının 4 ayrı odandan (Banyolu) oluştuğu görülmüştür. Taşınmazın güney ve doğu kısmında bulunan eklentilerinin imar yoluna tecavüzlü olduğu görülmüştür. Taşınmaz şehir merkezine 2 km mesafede denize 250-300 mt mesafede ve ana yola cephelidir. Bütün bu bilgiler ışığında Akçakoca ilçesi emlak piyasası, mevkii, kullanım alanları, ulaşım sorunları, çarşı ve meskûn yerler ile olan bağlantıları, getirebileceği yıllık kira bedelleri, civarında emsal oluşturabilecek nitelikteki emlak alım satım rayiçleri gibi değerlerine etki edebilecek tüm olumlu ve olumsuz faktörleri göz önüne alındığında, serbest piyasa rayiçlerine göre;sayılı 259,00 m2 miktarında ki Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası nitelikli taşınmazın keşif tarihi (20.12.2021) itibari ile değerinin; 2.300.000,00 TL edeceği kanaatine varılmıştır.
Adresi : Hacıyusuflar Mah. Karasuasfaltı Mevkii Akçakoca / DÜZCE
Yüzölçümü : 259,00 m2 Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Taşınmaz 06.04.2011 onay tarihli 1/1000 ölçekli Akçakoca 1. Etap İlave Revizyon Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde kısmen yol, kısmen de ayrık yapı nizamında 5 (beş) katlı “konut” alanı olarak ayrılan alanlar içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 2.300.000,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında bir kısım haciz ve şerhler mevcuttur
1. Satış Günü : 17/04/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 12/05/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Akçakoca Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.Taşınmaz satış ilanının taraflara tebligat yapılamaması halinde satış ilanın tebligat yerine kabul edileceği hususu ihtar olunur 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/16 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/12/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa