Akhisar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Manisa Akhisar’da 19.480 m2 tarla mahkemeden satılıktır ( çoklu satış)

İhalenin AdıAkhisar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Manisa Akhisar’da 19.480 m2 tarla mahkemeden satılıktır ( çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlManisa
İhalenin Tarihi04 Nisan 2023
İhale Saati10:01
İhale iKNILN01799597
İhaleyi Yapan İdareAkhisar Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
İhalenin İlanı :

Örnek No:55*
T.C.
AKHİSAR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/51 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/51 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Gölmarmara ilçesi Gılcanlar mahallesi köy civarı mevkiinde kain tapu sicilinin, 30 Parselinde kayıtlı tapuda TARLA vasfına haiz taşınmaz boş tarla olarak kullanılmaktadır Taşınmazın sulu tarım arazisi olduğu gözlemlenmiş olup Kumlu- tınlı toprak yapısında düz düze yakın eğimdedir. Taşınmaz içinde sulama pompası mevcuttur
Adresi : Manisa İli Gölmarmara Gılcanlar Mahallesi köy civarı mevkii
Yüzölçümü : 19.480 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: YERLEŞİK ALAN DIŞI
Kıymeti : 2.037.756,36 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:01
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Gölmarmara ilçesi Gılcanlar mahallesi köy civarı mevkiinde kain tapu sicilinin, 42 Parselinde kayıtlı tapuda BAĞ vasfına haiz taşınmaz boş tarla olarak kullanılmakta olup sulu tarım arazisidir. Kumlu- tınlı toprak yapısında düz düze yakın eğimdedir.
Adresi : Manisa İli Gölmarmara Gılcanlar Mahallesi köy civarı mevkii
Yüzölçümü : 3.503,50 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: yerleşik alan dışı
Kıymeti : 365.240,63 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydında olduğu gibi
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:11
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:11
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Gölmarmara ilçesi Gılcanlar mahallesi köy civarı mevkiinde kain tapu sicilinin46 Parselinde kayıtlı taputa TARLA vasfına haiz taşınmaz boş tarla olarak kullanılmakta olup, sulu tarım arazisi olduğu, Kumlu- tınlı toprak yapısında düz düze yakın eğimdedir.
Adresi : Manisa İli Gölmarmara Gılcanlar Mahallesi köy civarı mevkii
Yüzölçümü : 20.110,00 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 1.934.910,88 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:21
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Gölmarmara ilçesi Gılcanlar mahallesi köy civarı mevkiinde kain tapu sicilinin 47 Parselinde kayıtlı tapuda TARLA vasfına haiz taşınmaz boş tarla olarak kullanıldığı, sulu tarım arazisi olduğu, Kumlu- tınlı toprak yapısında düz düze yakın eğimdedir.
Adresi : Manisa İli Gölmarmara Gılcanlar Mahallesi köy içi mevkii
Yüzölçümü : 6.060,00 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: yerleşik alan dışı
Kıymeti : 627.917,83 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunanZiraat Bankası tarafından29/11/1974 tarih 4651 yevmiye ile konulmuş ipotek ile birlikte satılacaktır. Bankandan gelen cevabi yazıya göre ipoteklerinindevam ettiği, alacaklarının bulunmadığı bildirilmiştir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:31
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Gölmarmara ilçesi Gılcanlar mahallesi köy civarı mevkiinde kain tapu sicilinin53 Parselinde kayıtlı tapuda TARLA vasfına haiz taşınmaz boş tarla olarak kullanılmakta olup sulu tarım arazisidir. Kumlu- tınlı toprak yapısında düz düze yakın eğimdedir.
Adresi : Manisa İli Gölmarmara Gılcanlar Mahallesi köy civarı mevkii
Yüzölçümü : 7.520 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 723.599,95 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:42
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:42
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Manisa ili Gölmarmara ilçesi Gılcanlar mahallesi köy civarı mevkiinde kain tapu sicilinin60 parselinde kayıtlı tapuda TARLA vasfına haiz taşınmazın 9.808,00 m2 'si boş tarla, kalan 7.794,00 m2 üzerinde 12-13 yaşlı bağ yetiştiriciliği yapıldığı, Parseliri bağ ksımı bakımlı ve parselin sulu olduğu, . Kumlu-tırıtı düz düze yakın eğimde Olduğu Parselde 1.440 adet bağ omçası, 7.425,00 m tel, 540 adet beton direk ve 480 adet düz ve 30 adet makaralı demir olduğu, bağda kullanılan
telin yaklaşık 340 kg olduğu taşınmazda sondaj kuyusu derin kuyu su pompası mevcuttur.
Adresi : Manisa İli Gölmarmara ilçesi Gılcanlar Mahallesi köy civarı mevkii
Yüzölçümü : 17.600 m2
Arsa Payı : YOK
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 2.371.616,11 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:44
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Gölmarmara ilçesi Gılcanlar mahallesi köy civarı mevkiinde kain tapu sicilinin 188 Parselinde kayıtlı tapuda AVLULU KERPİÇ EV vasfın haiz taşınmaz üzerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. kuş uçuşu köy merkezine 350 m mesafededir.
Adresi : Manisa İli Gölmarmara Gılcanlar Mahallesi köy civarı
Yüzölçümü : 452 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: Gölmarmara Belediyesi 04/11/2022 tarihli İmar durumu hakkındaki yazıya istinaden imar planı dışında olduğu belirtilmiştir
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 10:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 10:56
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 10:56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:56
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Gölmarmara ilçesi Gılcanlar mahallesi köy civarı mevkiinde kain tapuda 190 parselinde kayıtlı BAHÇE vasfına haiz taşınmazboş tarla olarak kullanılmakta olup sulu tarım arazisidir Kumlu- tınlı toprak yapısında düz düze yakın eğimdedir
Adresi : Manisa İli Gölmarmara Gılcanlar Mahallesi köy civarı mevkii
Yüzölçümü : 704 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: YERLEŞİK ALAN DIŞI
Kıymeti : 73.392,15 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 11:07
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 11:07
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 11:07
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Gölmarmara ilçesi Gılcanlar mahallesi köy civarı mevkiinde kain tapu sicilinin 206 Parselinde kayıtlı tapuda KAVAKLIK vasfına haizisede tarla vasfında olup boş tarla olarak kullanıldığı, sulu tarım arazisi olup, Kumlu-tınlı toprak yapısında düz düze yakın eğimdedir.
Adresi : Manisa İli Gölmarmara Gılcanlar Mahallesi köy civarı mevkii
Yüzölçümü : 320 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: YERLEŞİK ALAN DIŞI
Kıymeti : 33.360,07 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDA OLDUĞU GİBİ
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 11:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 11:17
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 11:17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 11:17
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa ili Gölmarmara ilçesi Kılcanlar mahallesi inkişaf sahası mevkiinde kain tapu sicilinin 5 ada 9 Parselinde kayıtlı tapuda ARSA vasfına haiz taşınmaz l üzerinde bir adet kottan kaynaklı oluşan alt katta depo ve üzeri ev olarak kullanılan bir yapı ve depo bulunmaktadır. Yola bakan cepheden tek katlı ve arka bahceden iki katlı görülen yapının üst katı 72 m2 alana sahip ve alt kat depo binanın sadece yarısında vardır ve 36 m2 alana sahiptir. Söz konusu yapı yığma yapı taşıyıcı sistemine sahiptir. 2 oda, salon ve mutfaktan oluşmaktadır. Yol cephesinden girişte antre ve Mutfak bulunmakta olup zemin seramik ve tavanı betondur. Salon tavanı pvc kaplama ve zemini laminant kaplamadır. Diğer iki odanın tavan ve tabanları ahşap kaplamadır. Bina giriş kapısı ve arka bahçeye çıkış kapısı demir doğrama olup iç kapılar camlı ahşap kapıdır. Penceler pvc doğrama olup iç duvarlar plastik boya ve dış cephe boyası kireçtir. Mutfaktaki dolaplar eski mdf kaplama dolap olup tezgah mermerdir. Wc -banyo duvaları yerden 2 m yüksekliğe kadar ve tabanı fayans kaplamadır. Isınma sisştemi sobalıdır. Bahçede ilave olarak ekonomik ömrünü tamamlamış 20 m2 alana sahip duvar üzeri ahşap çatıdan surıdruma bulunmaktadır. Parsel üzerinde toplam 128 m2bina vardır. Söz konusu taşınmaz üzerinde buluran yapı yaklaşık 50-55 yaşındadır Gölmarmara ilçesine kuş uçusu 8 km mesafededir. Ulasım sorunu voktur.
Adresi : Manisa İli Gölmarmara Gılcanlar Mahallesi inkişaf sahası mevkiinde
Yüzölçümü : 551,05 m2
Arsa Payı : yok
İmar Durumu: Arsa vasfında olup Kırsal mahalle yerleşik alanı içinde kalmaktadır ve Uygulama
imar planı dışındadır.
Kıymeti : 461.800,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde bulunan emlak kredi bankasının 08/04/1963 tarih1099 sayılı İPOTEK ile birlikte satılacaktır. Emlak kredi bankasının ziraat bankasına devredilmesinden dolayı Ziraat Bankasından gelen cevabi yazıya göre ipoteklerinin devam ettiği ancak alacaklarının olmadığı bildirilmiştir,
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 - 11:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/05/2023 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 11:27
14/03/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa