BAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Spor Malzemeleri Alımları İşi (3 Kısımlı) İhalesi

İhalenin AdıBAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Spor Malzemeleri Alımları İşi (3 Kısımlı) İhalesi
İhale Kanunu4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
İhale TürüMal Alımı
İhalenin Yapılacağı İlİzmir
İhalenin Tarihi07 Mart 2023
İhale Saati10:00
İhale iKN2023/117819
İhaleyi Yapan İdareBAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
SPOR MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIRBAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Spor Malzemeleri Alımları İşi (3 Kısımlı) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2023/117819
1-İdarenin
a) Adı :BAYRAKLI BELEDİYESİ SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :ADALET MAH. 1643/7 SOK. NO:8 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SPOR SALONU BAYRAKLI/İZMİR BAYRAKLI/İZMİR
c) Telefon ve faks numarası :2323716067 - 2323716067
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :Spor Malzemeleri Alımları İşi (3 Kısımlı)
b) Niteliği, türü ve miktarı :
69 (AltmışDokuz) Kalem Spor Malzemeleri alımı işi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :ADALET MAHALLESİ 1643/7 SOK N: 8 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK SPOR SALONU BAYRAKLI/İZMİR
ç) Süresi/teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra 60 takvim günü içerisinde bütün mallar teslim edilmek zorundadır.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanılacaktır

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :07.03.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :7355 SOKAK NO:225 YAMANLAR BAYRAKLI İZMİR /BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ YERLEŞKESİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin
taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekli/Aday firmalar; teklif verecekleri Teknik Şartname Sıra No: 2.1. EŞOFMAN TAKIMI, 2.2. TIŞÖRT BASIC YAKA, 2.3. TIŞÖRT POLO YAKA, 2.4. FUTBOL SPOR OKULU KIYAFETI, 2.5. BASKETBOL SPOR OKULU KIYAFETI, 2.6. VOLEYBOL SPOR OKULU KIYAFETI, 2.7. CIMNASTIK SPOR OKULU KIYAFETI, 2.8. ATLETIZM SPOR OKULU KIYAFETI, 2.9. MASA TENISI SPOR OKULU KIYAFETI, 2.10. FUTBOL MAÇ TOPU 5:NO, 2.11. FUTBOL ANTRENMAN TOPU 4:NO, 2.12. FUTBOL ANTRENMAN TOPU 3:NO, 2.13. FUTBOL SPOR OKULU TOPU 5:NO, 2.14. BASKETBOL MAÇ TOPU 6:NO, 2.15. BASKETBOL SPOR OKULU TOPU 7:NO, 2.16. BASKETBOL SPOR OKULU TOPU 6:NO, 2.17. BASKETBOL SPOR OKULU TOPU 5:NO, 2.18. VOLEYBOL MAÇ TOPU 5:NO, 2.19. VOLEYBOL MİNİ YARIŞMA TOPU, 2.20. VOLEYBOL SPOR OKULU TOPU 5:NO, 2.21. BADMİNTON MAÇ TOPU, 2.22. BADMİNTON SPOR OKULU TOPU, 2.23. MASA TENİSİ TOPU, 2.29. BASKETBOL FİLESİ, 2.38. MASA TENİSİ ANTRENMAN RAKETİ, 2.39. TENİS ANTRENMAN RAKETİ, 2.40. BADMİNTON ANTRENMAN RAKETİ, 2.53. TAEKWONDO SPOR OKULU KIYAFETİ (DOBOK), 2.54. TAEKWONDO SAFEGUARD, 2.55. TAEKWONDO MİKA KASK, 2.56. TAEKWONDO RAKET ELLİK, 2.57. TAEKWONDO DARBE YASTIĞI, 2.58. TAEKWONDO ELEKTRONİK AYAK ÜSTÜ, 2.59. KARATE SPOR OKULU KIYAFETİ ürünler için fiziki numune istenecektir.

İstekli/Aday firmalar; teklif verecekleri Teknik Şartname Sıra No: 2.24. TOP TAŞIMA ÇANTASI 2.25. KOMPRESÖRLÜ TOP ŞİŞİRME POMPASI, 2.30. BASKETBOL PORTATİF POTA, 2.31. VOLEYBOL DİREĞİ, 2.32. TOP TAŞIMA SEPETİ, 2.36. BOSU TOPU, 2.37. MASA TENİSİ MASASI, 2.50. FLOOR CURLİNG SETİ, 2.51. HEMSBALL SETİ, 2.67. CİMNASTİK MİNDERİ, 2.68. CİMNASTİK ÜÇGEN MİNDER, 2.69. CİMNASTİK SİLİNDİR MİNDER için genel bilgileri yazılı ve görseli A4 kâğıdı üzerinde kaşe ve imzalı olarak tarafımıza sunulacaktır. (Her görsel için ayrı kaşe ve imza yapılacaktır.)

Voleybol direği montajı yüklenici tarafından yapılacaktır.

Numuneler kısım kısım ayrı kolilerde ve kolilerin içerisindeki malzeme listesi koli üzerinde teknik şartname sıra noya göre belirtilecektir. (Kaşe ve İmzalı)


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhale Bilgileri

İhale TürüMal Alımı