Bolvadin İcra Dairesi Müdürlüğü Afyonkarahisar Bolvadin’de 454 metrekare arsa üzerindeki 5+1 ev icradan satılıktır

İhalenin AdıBolvadin İcra Dairesi Müdürlüğü Afyonkarahisar Bolvadin’de 454 metrekare arsa üzerindeki 5+1 ev icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlAfyonkarahisar
İhalenin Tarihi05 Ocak 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01503986
İhaleyi Yapan İdareBolvadin İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
BOLVADİN İCRA DAİRESİ
2016/1007 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Bolvadin İlçe, 864 Ada, 286 Parsel, HACI HALİFE Mahalle/Köy, Beraberimde getirmiş olduğum orijinal kadastro pafta suretini pafta ölçeği ve üretim yöntemi hassasiyetinde zemine aplike ettim gerekli inceleme ve ölçümleri yaptım. Dava konusu parselin Bolvadin İlçesi Hacıhalife Mahallesi 864 ada 286 nolu parsel olduğu ve şu anki konumu itibariyle doğusunda aynı ada 287 nolu parsel batısında aynı ada 285 nolu parsel kuzeyinde Arafat Caddesi güneyinde de aynı ada 290 nolu parsellerle çevrili olduğu belirlenmiştir. Dava konusu parselin zemin ve paftası itibariyle birbirine ait ve uygun olduğu ve sınırlarında herhangi bir değişikliğin bulunmadığı ve taşınmazın bahçeli kargir ev vasfı ile 454,97 metrekare miktarlı olarak tapu sicilinin Hacıhalife Mahallesi kütüğünde kayıtlı olduğu ilçe belediye mahalle sınırları itibariyle de bu parselin Kırkgöz Mahalle sınırları içerisinde kalmakta olduğu görülmektedir. Taşınmazın kuzeyinde Arafat Caddesinin kuzey kısmında kalan mahallesi güneyinde kalan bu kısımların ise Kırkgöz Mahalle sınırları içerisinde kaldığı ayrıca görülmektedir. Dava konusu 864 ada 286 nolu parsel üzerinde bodrum, zemin ve zemin üstünde(çatı katında) yapılmış olan ve taban alanı 143,78 m2 olan kagir bina mevcuttur parselin etrafı bahçe duvarı ile çevrili olup ayrıca üstü kapalı garaj yerinin de olduğu belirlenmiştir bir önceki raporda binanın m2 si 141 m2 belirtilmiş ise de ölçü değerleri ile kadastral veriler sonucu binanın alanının 143,78 m2 olduğu aradaki 1,22 m2lik farkın basit hatadan kaynaklanmış olabileceği kanaatine varılmıştır dava konusu bu parselin imar planı içerisinde kaldığı ve her türlü sosyal ünite ve tesislerden yararlanabilmekte olduğu görülmektedir(elektrik, su, doğalgaz vb.) dava konusu Bolvadin ilçesi hacı mahallesi 864 ada 286 parselde kayıtlı 454,97 m2 yüzölçümü “bahçeli kargir ev” vasfındaki gayrimenkulün dosya kapsamına alınan Bolvadin icra dairesinin 2016/1007 esas sayılı dosyasındaki Bolvadin Belediye Başkanlığının 15/03/2021 tarih ve 848 sayılı yazılarında Bolvadin ilçesi hacı halife mahallesi 864 ada 286 parsel nolu taşınmazın Bolvadin belediyesi mücavir alan sınırları içinde kaldığı ve imar planında ayrık nizam 3 kat konut alanında kaldığı belirtilmiştir kıymet takdirine itiraz davasına konu taşınmaz Bolvadin ilçesi hacı halife mahallesi 864 ada 286 parselde kayıtlı 454,97 m2 yüzölçümü bahçeli kargir ev vasfındaki taşınmaz olup keşif günü taşınmazın mahallinde yapılan inceleme de taşınmazın içerisinde bodrum+zemin kat+teras kattan oluşan 3 katlı betonarme karkas sistemle yapılmış yapının bulunduğu dış cephesinin sıvalı ve boyalı olduğu zemin katın duvarında yaklaşık 1.5 m yükseklikte seramikten yapılmış kirlilik olduğu ahşap çatı üzeri şıngıl kaplı olduğu 3 katlı yapının doğalgazla ısınmasının sağlandığı görülmüştür binanın dış kapısının çelik kapı olduğu, giriş merdivenleri mermer olup giriş markizinin üstü şıngıl kaplamalıdır. Fen bilirkişisi tarafından yapılan ölçüm sonunda yapının inşaat alanının 143,78m2 olduğu anlaşılmıştır. 3 katlı binayı inceleyecek olursak. Bodrum. yaklaşık 143,78 m2 olduğu ve depo olarak kullanıldığı görülmüştür. Zemin kat: Zemin katta salon salomanje ve 2 oda, banyo, mutfak ve antre bulunmakta olup antre zemini mermer kaplama olup odaların zemini ahşap parke olduğu, duvarlar alçı sıva üzeri boyalı olduğu, tavanlarında alçı üzeri boyalı olup kartonpiyer bulunmaktadır. Pencereler pvc doğrama olup banyoda duşakabin, lavabo bulundu, Mutfakta L şeklinde ahşap tezgah altı tezgah üstü mutfak dolaplarının bulunduğu tezgah alnının seramit döşeli olduğu, bireysel doğalgaz kombisinin bulunduğu görülmüştür. Yaklaşık inşaat alanının 143,78m2 yıpranmasının ise 16-20 yıllık olduğu öğrenilmiştir. Teras kat: Mermer kaplamalı merdivenden çıkılan teras katın inşaat alanının yaklaşık 70m2 olduğu. Teras katta üç oda ve banyo ile antrede yaklaşık 1×0,75 ebatlarında tezgahı mermer olan altı ahşap dolaplı ve aynalı lavabonun bulunduğu, 3 odadan birinin kış bahçesi gibi kullanıldığı zemininin mermer kaplamalı olduğu görülmüştür. Banyoda klozet, lavabo ile duş bataryasının bulunduğu, odalar ile banyonun tavanları ahşap parke kaplamalı olup tavan yüksekliklerinin biraz daha düşük olduğu, banyonun tavanının çatının eğiminden yararlanılarak eğimli olarak inşa edilmiş olduğu görülmüştür. İç kapıların ahşap pencerelerin pvc doğrama olduğu, antrenin ise mermer kaplamalı olduğu gözlemlenmiştir. Bahçede yaklaşık 8m2 alanında ahşap karkas çıngıl çatı olan ve etrafı açık bulunan garaj olarak kullanılan müştemilat olduğu, garaj kapısının yaklaşık 4×1,5m ebatlarında demir doğrama olduğu, ayrıca giriş kapısının da demir kapı olduğu, bahçede ise 90m uzunluğunda 1.20m yüksekliğinde yaklaşık 108m2 alanında bahçe duvarının bulunduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmaz Shell benzin istasyonuna ve Bolvadin ilçesinin ana arterlerinden olan İstasyon Caddesine 145m uzaklıkta, kaymakamlık binasına 670m, ilçe merkezine 1.20 km, belediye binasına 1.84km,haftada bir kurulan perşembe pazarına 1.4km,Hacıoğlu camisine 366m,Kırkgöz ana okuluna 350m, Yeni Mahalle Camisine 540m mesafede bulunduğu ölçülmüştür. Dava konusu taşınmaz düzgün bir topoğrafik yapıya sahip olup belediyenin altyapı hizmetlerinden azami derecede yararlanmakta olduğu ve etrafının meskun alan olup 3 katlı yapılaşmaların olduğu, ilçenin uzak istikametlerine giden minibüslerin duraklarının da yakın olduğu gözlemlenmiştir. Kıymet takdirine konu taşınmazın içerisinde hali hazırda 3 katlı B.A.K. Ev, garaj ve bahçe duvarı bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz olan Bolvadin İlçesi, Hacı Halife Mah,864 ada,286 parsel sayılı taşınmaz İstasyon Caddesine çok yakın olup 3 katlı B.A.K. yapı olduğu altyapı hizmetlerinden yararlandığı için her hangi bir olumsuz ve risk yaratacak bir durum olmadığı görülmüştür.864 ada 286 parselin arsa metre kare değeri (emsalleri ile karşılaştırılması neticesinde): 558,13 TL/m2 olarak bulunur. Bulunan bedel Temmuz 2021 olduğu, Bolvadin İcra Müdürlüğünün raporları Nisan 2021 de hazırlandığı için Nisan 2021 tarihinde bu bedeli TÜİK-YÜ-ÜFE endeksi ile taşımak gerekir. Temmuz 2021 TÜİK-Yİ-ÜFE Endeksi: 710,83. Nisan 2021 TÜİK-Yİ-ÜFE Endeksi: 641,63.641,63/710,83×558,13=503,95 TL/m2 olarak bulunur.

Arsa bedeli: 454,97m2x503,95 TL/m2=229.282,13 TL’dir. Yapı değerleri: Bodrum kat: 44.859,36 TL, Zemin kat: 207.043,20 TL, Teras kat: 95.760 TL, Garaj: 1.632 TL, Duvar: 20.655 TL, Demir kapı: 2.000 TL.
Yapı değerleri toplamı: 371.949,56 TL. Taşınmazın toplam değeri: 229.282,13+371.949,56= 601.231,69 TL
Adresi : Kırkgöz Mahallesi Arafat Sokak No:16 Bolvadin/Afyonkarahisar
Yüzölçümü : 454,97 m2
Kıymeti : 601.231,69 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : 3402 sayılı Kanunun 1.maddesi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 05/01/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 02/02/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Bolvadin Adliyesi Zemin Kat Satış Memurluğu Odası Bolvadin/Afyonkarahisar
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1007 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa