Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hurda karşılığı bina yıkım işi yaptırılacaktır

İhalenin AdıBursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hurda karşılığı bina yıkım işi yaptırılacaktır
İhale Kanunu2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlBursa
İhalenin Tarihi
İhale Saati02:00
İhale iKNILN01542659
İhaleyi Yapan İdareBursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; }
td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }

table { border:1px solid #B96F00; margin-top:10px; margin-bottom:10px; background-color:white; }
td { border:1px solid #B96F00; font-size: 12pt; padding:1 3 1 5; }

 

BURSA   BÜYÜKŞEHİR   BELEDİYE   BAŞKANLIĞINDAN
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 17 ilçe dahil olmak üzere kamulaştırılan binalar, tehlikeli durumda bulunan binalar, üst geçitler, parklar, mezarlıklar, çevre düzenlemesi yapılacak bölgeler ile İdare tarafından kurum içerisinde kaldırılması gereken Atölye ve yapıların yıkımı, yıkım içerisinden çıkarılan değerlendirilebilecek malzemelerin ayıklanması, yıkım sonrası çıkan molozların taşınması ve dökümünün yaptırılması
        Tahmin Edilen Bedel :          3.033.100,00-TL
                     Geçici Teminat  %15 :          454.965,00-TL

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüne göre Belediyemiz Encümenince 09/02/2022 Çarşamba günü saat 11:30’da Belediyemizin Encümen Salonunda yapılacaktır.
İstenen belgelerin 08/02/2022 16:00’a kadar Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’ne (Bursa Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Cad. A Blok 1.Bodrum Kat No: 1/1 Osmangazi/BURSA) teslim edilmesi gerekmektedir.

Şartname ve ekleri, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı İhale Şube Müdürlüğü’nde görülebileceği gibi 700,00-TL (KDV Dahil) bedelle temin edilebilir.

İSTENEN EVRAKLAR
ŞİRKETLER ŞAHISLAR
1 İmza Sirküleri (Noter tasdikli) 1 İmza Beyannamesi (Noter tasdikli)
2 Vekil İse Vekâletname 2 Vekil İse Vekâletname
3 Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 3 Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C. Kimlik Numaralı)
4 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz 4 İkametgah senedi
5 Şartname Alındı Makbuzu 5 Geçici Teminat Yatırdığına Dair Makbuz
6 Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne “Borcu Yoktur Belgesi” 6 Şartname Alındı Makbuzu
7 Ticaret Sicil Gazetesi 7 Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne “Borcu Yoktur Belgesi”
8 Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kayıt Belgesi
Telgrafla ve faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir, ilan olunur.
www.bursa.bel.tr

.ilan-baslik {
text-align:center;
font-size:16pt !important;
column-span:all;
font-weight:bold;
}

.ilan-baslik {
text-align:center;
font-size:16pt !important;
column-span:all;
font-weight:bold;
}

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa