çay İcra Dairesi Müdürlüğü Afyonkarahisar Çay’da 14.102 metrekare tarla (1/2 hissesi) icradan satılıktır (çoklu satış)

İhalenin Adıçay İcra Dairesi Müdürlüğü Afyonkarahisar Çay’da 14.102 metrekare tarla (1/2 hissesi) icradan satılıktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlAfyonkarahisar
İhalenin Tarihi22 Mart 2023
İhale Saati10:01
İhale iKNILN01767898
İhaleyi Yapan İdareçay İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
ÇAY İCRA DAİRESİ
2020/98 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/98 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Afyonkarahisar İl, Çay İlçe, YEŞİLEVLER Mahalle/Köy, Pulluk Mevkii, 219 Ada, 17 Parsel, Taşınmazın tapu kaydı tarla olup keşif sırasında da fiilen tarla olarak kullanıldığı, Yonca ve s. mısır ekildiği, üzerinde herhangi bir yapı bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu bölgede yer yer konut, besihane türü yapılar bulunmakta olup etrafı tarla ve çayırlıktır. Taşınmazın altyapı imkanlarına erişimi kolaydır. Taşınmaz yaklaşık olarak Çay ilçe merkezine ise 4,00 km. mesafedir. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi olmayıp tüm cephelerden komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz geometrik olarak amorf olup, topoğrafik olarak düz düze yakın eğimli (% 0-2), taşsız, derin profilli, orta bünyelidir. Taşınmazın bulunduğu bölge Çay Barajı Kapalı Basınçlı sulama sahasında olup sulama imkanına sahiptir. Bölgede sulanan alanlarda buğday, arpa, fiğ, yonca, şeker pancarı, s. mısır, dane mısır gibi ürünler yetiştirilmektedir.. Taşınmazın 1/2 hissesi satılacaktır.
Adresi : Pulluk Mah. No17 Çay / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 14.102,78 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Çay Belediye Başkanlığının 15.08.2022 tarih ve 402 sayılı yazlarında taşınmazın imar planı dışında mücavir alan içinde olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 176.284,75 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Diğer : Taksim ve ifraz işlemi, Toprak ve tarım reformu uygulaması bakımından geçersizdir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2023 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2023 - 10:01

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Çay İlçe, VAKIF Mahalle/Köy, Karataş Mevkii, 416 Ada, 24 Parsel, Taşınmazın tapu kaydı tarla olup keşif sırasında da fiilen tarla olarak kullanıldığı, sürülüp ekildiği, üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın etrafı komple tarladır. Taşınmazın üzerinde ve yakınında yapılaşma olmayıp herhangi bir altyapı imkanlarına sahip değildir. Taşınmaz yaklaşık olarak Çay ilçe merkezine ise 7,00 km. mesafedir. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi olmayıp tüm cephelerden komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak düz düze yakın eğimli (% 0-2), taşsız, derin profilli, orta bünyelidir. Tarımsal üretimi kısıtlayan herhangi bir faktör yoktur. Taşınmazın bulunduğu bölge Çay Barajı Kapalı Basınçlı sulama sahasında olup sulama imkanına sahiptir. Bölgede sulanan alanlarda buğday, arpa, fiğ, yonca, şeker pancarı, s. mısır, dane mısır gibi ürünler yetiştirilmektedir. Taşınmaz tam hisselidir.
Adresi : Karataş Mah. No24 Çay / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 11.309,95 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çay Belediye Başkanlığının 15.08.2022 tarih ve 402 sayılı yazlarında taşınmazın imar planı dışında mücavir alan içinde olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 226.199,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2023 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve

Saati : 26/04/2023 - 10:11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2023 - 10:11

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Çay İlçe, YEŞİLEVLER Mahalle/Köy, Daban Mevkii, 354 Ada, 7 Parsel, Taşınmazın tapu kaydı tarla olup keşif sırasında da fiilen tarla olarak kullanıldığı, sürülüp ekildiği, üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın etrafı komple tarımsal alandır. Taşınmazın üzerinde ve yakınında yapılaşma olmayıp herhangi bir altyapı imkanlarına sahip değildir. Taşınmaz yaklaşık olarak Çay - Bolvadin Karayoluna 1,00km. Çay ilçe merkezine ise 7,00 km. mesafedir. Taşınmazın bir cephesi kadastro yoluna cephe, diğer cepheleri ise komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak düz düze yakın eğimli (% 0-2), taşsız, derin profilli, orta bünyelidir. Taşınmazın üzerinde ve yakınında su kaynağı olmadığı için kuru tarım yapılmakta olduğu, bölgede sulanmayan alanlarda buğday, arpa, fiğ, yulaf gibi ürünler yetiştirilmektedir. . Taşınmaz tam hisselidir.
Adresi : Daban Mah. No7 Çay / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 17.681,86 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çay Belediye Başkanlığının 15.08.2022 tarih ve 402 sayılı yazlarında taşınmazın imar planı dışında mücavir alan içinde olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 265.227,90 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2023 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2023 - 10:21

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 10:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2023 - 10:21

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Çay İlçe, İSTASYON Mahalle/Köy, Çamurark Mevkii, 392 Ada, 18 Parsel, Taşınmazın tapu kaydı tarla olup keşif sırasında da fiilen tarla olarak kullanıldığı, bir kısmının hububat anızı, bir kısmının ise şeker pancarı ekili olduğu, üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç bulunmadığı görülmüştür. Taşınmazın etrafı komple tarladır. Taşınmazın üzerinde ve yakınında yapılaşma olmayıp herhangi bir altyapı imkanlarına sahip değildir. Taşınmaz yaklaşık olarak Çay - Bolvadin Karayoluna 1,00km. Çay ilçe merkezine ise 7,00 km. mesafedir. Taşınmazın bir cephesi kadastro yoluna cephe, diğer cepheleri ise komşu parsellerle çevrilidir. Taşınmaz geometrik olarak dikdörtgen şeklinde, topoğrafik olarak düz düze yakın eğimli (% 0-2), taşsız, derin profilli, orta bünyelidir. Tarımsal üretimi kısıtlayan herhangi bir faktör yoktur. Taşınmazın bulunduğu bölge Çay Barajı Kapalı Basınçlı sulama sahasında olup sulama imkanına sahiptir. Bölgede sulanan alanlarda buğday, arpa, fiğ, yonca, şeker pancarı, s. mısır, dane mısır gibi ürünler yetiştirilmektedir. Taşınmazın 1/2 hissesi satılacaktır.
Adresi : İstasyon Mah. No18 Çay / AFYONKARAHİSAR
Yüzölçümü : 63.323,06 m2
İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Çay Belediye Başkanlığının 15.08.2022 tarih ve 402 sayılı yazlarında taşınmazın imar planı dışında mücavir alan içinde olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 696.553,66 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2023 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2023 - 10:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 10:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2023 - 10:31

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa