çay İcra Dairesi Müdürlüğü Afyonkarahisar Çay’da 1960 metrekare arsa üzerindeki ev ve müştemilatı icradan satılıktır

İhalenin Adıçay İcra Dairesi Müdürlüğü Afyonkarahisar Çay’da 1960 metrekare arsa üzerindeki ev ve müştemilatı icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlAfyonkarahisar
İhalenin Tarihi09 Mart 2023
İhale Saati10:01
İhale iKNILN01768601
İhaleyi Yapan İdareçay İcra Dairesi Müdürlüğü
İhalenin İlanı :
T.C.
ÇAY İCRA DAİRESİ
2022/226 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/226 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Afyonkarahisar İl, Çay İlçe, CUMHURİYET Mahalle/Köy, Çağlayık Mevkii, 365 Parsel, Taşınmaz İmar Planı dışındadır ve konum olarak Cumhuriyet köyü merkezine 330 metre, Çay - Afyon karayoluna 800 metre uzaklıktadır. Köy merkezine giden asfalt yol kenarında bulunmaktadır. Parsel üzerinde 1 adet mesken, 2 adet depo ve 1 adet ahır olarak yapılmış yapı bulunmaktadır. Taşınmaz toprak yapısı itibariyle killi tınlı olup, derin bir profile (50-90cm) sahiptir. Taşınmaz düz ve düze yakın %0-2 eğimli. Taşınmazın su tutma kapasitesi orta durumda olup, taşlılık, erozyon, tuzluluk ve alkalilik problemleri bulunmamaktadır. Taşınmazın üzerinde keşif tarihi itibariyle ekili ürün bulunmadığı tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın Sulu tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın konum ve özellikleri de dikkate alınarak yapılan değerlendirmede boyutu, kullanma amacı ve bölgedeki arazi koşulları göz önüne alındığında yaptığım araştırmalarım neticesinde bölgedeki piyasa rayiç fiyatlarına göre değeri; 1m2 değeri 40 TL/m2 Zemin Değeri : 1.960,00 m² x 40 TL/m2 =78.400,00 TL'dir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 13 Eylül 2022 tarih ve 31952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerin Hesabında Kullanılacak 2022 Yılı 3. Dönem Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri alınmıştır. Dava konusu parselin batı kısmında oturma alanı 130,00 m2 olan tek katlı mesken, 20m2 depo, 30m2 depo ve 100 ahır samanlık yapıları bulunmaktadır.
1- Mesken Olarak Kullanılan Yapı: Parselin batı kısmında konumlu olan yapı tek katlı, 130 m2 alanlı, prefabrik yapı tarzında inşa edilmiş olup pencereler pvc, çatısı panel saç kaplamadır. Mesken olarak kullanılan yapı 3-A gurubu yapı olduğu gözlemsel olarak tespit edilebilmiştir. Yapının pencereleri pvc doğramadan olup yapının yaklaşık 8 yıllık olduğu, görülmüştür. Oda kapıları ahşap doğrama ve

dış kapı ise çelik kapıdır. Isıtma soba ile sağlanmaktadır. 130m2 x 3.450 TL/m2 x (1-0,12)=394.680,00 TL
2- Basit Depo Yapısı: Parselin doğusunda konumlu olan 20 m2 alanlı yapı tek katlı olup yığma olarak inşaa edilmiş olup ahşap çatısı saç kaplamalıdır. Yapı 8 yıl önce yapılmıştır. 1-A gurubu yapı sınıfındadır. Depo olarak kullanılmaktadır. 20 m2 x 650 TL/m2 x (1-0,12)=11.440,00 TL
3- Basit Depo Yapısı: Parselin doğusunda konumlu olan 30 m2 alanlı yapı tek katlı olup yığma olarak inşaa edilmiş olup ahşap çatısı saç kaplamalıdır. Yapı 8 yıl önce yapılmıştır. 1-A gurubu yapı sınıfındadır. Depo olarak kullanılmaktadır. 30 m2 x 650 TL/m2 x (1-0,12)=17.160,00 TL
4- Ahır ve Samanlık Yapısı: Parselin güney kısmına konumlu olan 100 m2 alanlı yapı tek katlı olup yığma olarak inşaa edilmiş olup ahşap çatısı saç kaplamalıdır. Yapı 8 yıl önce yapılmıştır. 1-A gurubu yapı sınıfındadır. 100 m2 x 650 TL/m2 x (1-0,12)=57.200,00 TL
5-İhata Duvarı Değeri : Dava konusu parselin çevresi etrafında 1,40m yüksekliğindex186,00 m uzunluğunda betonarme duvar mevcuttur. . Duvar Alanı = 186,00m x 1,40 = 260,40 m2 dir. Taşınmaz üzerindeki ihata duvarı 1. sınıf A grubu yapılar sınıfına girmekte olup, birim maliyeti 650,00TL/m2?dir. Duvar aşınma payı %20 dur. Duvar Değeri :260,40 m2 x 650,00 TL/m2 x (1-0,20) = 135.408,00 TL Dava Konusu Taşınmazın Toplam Değeri : 394.680,00 TL + 11.440,00 +17.160,00 TL + 57.200,00 TL + 135.408,00 TL =615.888,00 TL'dir. Taşınmaz tam hisselidir.
Yüzölçümü : 1.960 m2
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 615.888,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/03/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/03/2023 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 10:01
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa