çayeli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Rize Çayeli ilçesinde 2723 metrekare taşınmaz üzerinde bulunan düğün salonu ve atölye satılacaktır (çoklu satış)

İhalenin Adıçayeli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Rize Çayeli ilçesinde 2723 metrekare taşınmaz üzerinde bulunan düğün salonu ve atölye satılacaktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlRize
İhalenin Tarihi21 Eylül 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01673760
İhaleyi Yapan İdareçayeli Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
ÇAYELİ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/5 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Rize İli, Çayeli ilçesi, Büyüktaşhane Mahallesi Rize Hopa Şosesi mevkii 79 ada 4 parselin cinsi kıymeti ve evsafı; taşınmaz tapuda 2.723,47m2 yüz ölçümünde olup, kaydında tarla vasfındadır. Konum olarak ilçe merkezine yaklaşık 2 km mesafededir. İlçe merkezinin doğusunda kalmakta olup karayoluna cephelidir. Taşınmazın imar durumu incelendiğinde, taşınmaz imar planı içerisinde olup ayrık nizam 8 kat yapılaşmaya izinlidir. Parselin 799,27 m2'lik kısmının imar yolu olarak terkinin yapılması gerekmektedir. Parselin imar planında 2 cephesi yola cephelidir. Sadece karayolu olarak kullanılan yer açık durumdadır. Ticari durum olarak çevresindeki binaların zemin katları işyeri, market, lokanta vb gibi ticari amaçlı olarak kullanılmaktadır. Altyapı durumu olarak doğalgaz hariç tüm altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmaz, şehrin yapılaşma yönünden gelişmiş kısmında kalmaktadır. Deniz manzaralıdır. Ulaşım sorunu yoktur. Kotu ilçe merkezine aynı olduğundan ilçe merkezine yürüme mesafesindedir. Parsel önünden toplu ulaşım araçları geçmektedir. Çevresindeki yapılar nitelikli olduğundan arsa ve konut yönünden yüksek talep gören mevkidedir. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, kamunun ve belediyenin hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın satış tarihi itibariyle m2 birim fiyatı1.310 TL olup taşınmaz 3.567.745,70 TL'dir.
Satışa konu taşınmaz üzerinde düğün salonu ve atölye olarak kullanılan iki farklı bina bulunmaktadır.
Düğün salonu binası birbirine bitişik 3 katlı ve iki katlı betonarme binalardan oluşmaktadır. Binalardan 3 katlı olanın dış cephesi alüminyum levha kaplamalı, iki katlı olan binanın ise sıvalı ve boyalıdır. Binaların çatısı yapılmış ve sac, ondüle levha kaplıdır. Binalar tam ikmal edilmiş ve halen ticari amaçlı düğün salonu, yemek salonu, kafeterya olarak kullanılmaktadır. Düğün salonları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yayımlanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre IV.sınıf B grubu yapı sınıfında olup, birim yapı değeri 1850 TL/m2'dir. Binaların ömrü kullanım şekli ve mevcut durumu dikkate alındığında %15 oranında yıpranma payı bulunmaktadır. Binaların toplam inşaat alanı 1.448,24 m2 olup, düğün salonu binasının değeri 2.277.357,40 TL'dir.
Atölye binası tek katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilmiştir. Atölyenin çevresi ve çatısı sac kaplıdır. Bu yapı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yayımlanan Yapı Yaklaşık Maliyetleri Tebliğine göre II.sınıf B grubu yapı sınıfında olup, birim yapı değeri 750 TL/m2'dir. Binanın ömrü kullanım şekli ve mevcut durumu dikkate alındığında %35 oranında yıpranma payı bulunmaktadır. Binanın toplam inşaat alanı 300 m2 olup, atölye binasının değeri 146.250,00 TL'dir.
Hal böyle iken; taşınmaz, üzerinde bulunan düğün salonu ve atölye ile birlikte toplam 5.991.353,10 TL muhammen bedelle açık arttırmaya çıkarılacaktır.
Adresi : Rize İli, Çayeli ilçesi, Büyüktaşhane Mahallesi Rize Hopa Şosesi mevkii
79 ada 4 Çayeli / RİZE
Yüzölçümü : 2.723,47 m2
İmar Durumu : Var. İmar planı içerisindedir.
Kıymeti : 5.991.353,10 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/09/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 19/10/2022 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Çayeli SulhHukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Rize İli, Çayeli ilçesi, Büyüktaşhane Mahallesi Rize Hopa Şosesi mevkii 78 ada 2 parselin cinsi kıymeti ve evsafı; taşınmaz tapuda 2.361,37m2 yüz ölçümünde olup, kaydında tarla vasfındadır. Konum olarak ilçe merkezine yaklaşık2 km mesafededir. İlçe merkezinin doğusunda kalmakta olup karayoluna cephelidir. Taşınmazın imar durumu incelendiğinde, taşınmaz uygulama imar planı içerisinde olduğundan arsa vasfındadır. Taşınmaz belediye sınırları içerisinde olup 03/05/2016 tarihinde onaylanan Çayeli ilave-Revizyon uygulama imar planı içerisinde ayrın nizam Yençok:36, 50m. Konut alanı E:3,20 yapılaşma koşullarına haiz imar adası içerisinde yer almaktadır. Taşınmazın zemini düz ve sağlamdır. Taşınmaz Jeolojik ve topoğrafik açıdan yapılaşmaya elverişli olup zemini düz olduğundan yapılaşma sırasında altyapı masrafı içermemektedir. Taşınmazın geometrik yapısı ve büyüklüğü tek başına yapılaşmaya elverişlidir. Taşınmazın çevresinde nitelikli apartman tipi konutlar ve müstakil konutlar yer almaktadır. Taşınmazın 666,47 m2'lik kısmının imar yolu olarak terkinin yapılması gerekmektedir. Taşınmazın kuzey ve doğu cephesi karayoluna cephelidir. Taşınmaz şehrin gelişme istikametindedir. Taşınmaz şehirler arası karayoluna cepheli olması nedeniyle çevresinde yer alan apartman tipi konutların zemin katları genellikle ticari işletme olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, artan nitelikli
apartman tipi konut yapılaşmasının bulunduğu bölgede yer almakta, kesintisizi deniz manzarasına sahip olup bulunduğu konum nedeni ile ilçenin her noktasına ulaşım imkanı sağlanması nedeniyle yüksek talep yoğunluğu içeren bölgede yer almaktadır. Taşınmaz kamunun ve belediyenin hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın satış tarihi itibariyle m2 birim fiyatı 2.500 TL olup taşınmaz 5.903.425,00 TL'dir.
Satışa konu taşınmaz üzerinde 2 normal kat ve çatı katından oluşan 4 katlı betonarme yapı bulunmaktadır.
Taşınmaz 130,10 m2 olup, yapının dış cephesi sıvalı ve boyalı durumdadır. Yapının pencere doğramaları beyaz görünümlü PVC yapı malzemesi kullanılarak yapılmıştır. Yapının çatısı mevcut durumdadır. İnşaatın tamamlanma oranı bilirkişilerce %100 seviyesinde olduğu tespit ve takdir edilmiştir. Yapı sınıfı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2021 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliği"ne görev III.sınıf B grubu olarak belirlenmiştir.
Yapının yaşı, kullanım şekli ve fiziksel durumu dikkate alındığından %25 oranında yıpranma payı bulunmaktadır. Binanın toplam inşaat alanı 520,40 m2 olup, binanın değeri 702.540,00 TL'dir.
Hal böyle iken; taşınmaz, üzerinde bulunan 2 normal kat ve çatı katından oluşan 4 katlı bina ile birlikte toplam 6.605.965,00 TL muhammen bedelle açık arttırmaya çıkarılacaktır.
Adresi : Rize İli, Çayeli ilçesi, Büyüktaşhane Mahallesi Rize Hopa Şosesi mevkii
78 ada 2 parsel Çayeli / RİZE
Yüzölçümü : 2.361,37 m2
İmar Durumu : Var. İmar planı içerisindedir.
Kıymeti : 6.605.965,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/09/2022 günü 14:15 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 19/10/2022 günü 14:15 - 14:25 arası
Satış Yeri : Çayeli Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/5 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları vetapu kaydında adresleri bulunmayan veya tebliğ imkansızlığı halinde yapılacak olan belediye ilanı, elektronik ortamdaki ilan, gazete ilanı ile Adliye panosuna asılan ilan ve bu suretle yapılan tüm ilanların ilgililere İ.İ.K.nun 127.maddesi gereğince tebliğ yerine geçeceği taşınmazların fiziki ve kadastro, tapu ve imar ayıplarından satış memurluğumuzun sorumlu olmadığı tebliğ ve ilan olunur.29/07/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa