Ceyhan İcra Dairesi Müdürlüğü Adana Ceyhan’da 80 metrekare iş yeri icradan satılıktır

İhalenin AdıCeyhan İcra Dairesi Müdürlüğü Adana Ceyhan’da 80 metrekare iş yeri icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlAdana
İhalenin Tarihi22 Kasım 2022
İhale Saati10:00
İhale iKNILN01699540
İhaleyi Yapan İdareCeyhan İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
CEYHAN İCRA DAİRESİ
2018/4474 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
A-) SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıtlarına göre; Adana İli, Ceyhan İlçesi, Gaziosmanpaşa Mah. 472 Ada 12 Parselde kayıtlı 403,00 m² yüzölçümünde 1/2 arsa paylı 2 katlı betonarname apartmanı ve arsası ana taşınmaz nitelikli taşınmazın Zemin Kat 1 nolu bağımsız bölümünde işyeri nitelikli taşınmaz olup, bilirkişi raporuna göre; İcra konusu taşınmazın yakınlarında okul, fırın, market, cami ve sebze hali bulunmaktadır. Taşınmaz Ceyhan Belediye binasına 1850 metre, Ceyhan Devlet Hastanesine 2700 metre ve Ceyhan Otogarına 3200 metre mesafededir. İmar durumuyla ilgili olarak, Ceyhan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20/09/2022 Tarih ve 1956/1 Sayılı yazısında satışa konu parselin 1/1000 Uygulama İmar Planı içerisinde A-3 kaldığı belirtmiştir. İcra konusu zemin kat 1 bağımsız bölüm numaralı taşınmaz işyeri olarak kullanılmakta olup fen bilirkişisi ile yerinde yapılan ölçümde net 80,00 m² olduğu anlaşılmıştır. Taşınmaz Ziya Gökalp Caddesine yaklaşık 10,00 metre cephesi bulunmaktadır. Taşınmazın caddeye bakan cephesine manuel sac kepenk sistemi yapılmıştır. İcra konusu bağımsız bölümün zemin kaplaması doğal taş görünümlü seramik malzemesi tercih edilmiştir. Taşınmaz keşif günü kapalı olması sebebi ile içeri görülememiş olup dışarıdan inceleme yapılmıştır. Yapının yaşı yaklaşık 10-20 yıl olduğu kanaatinde olduğu bildirilmiştir. Taşınmaz tapu kaydında bulanan Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/326 Esas sayılı dosyasından konulan ihtiyati haciz şerhi ve beyan şerhleri baki kalmak kaydı ile alıcıya devrolunacaktır.
Adresi : Gaziosmanpaşa Mah. Ziya Gökalp Sok. No: 69 Ceyhan / ADANA
Kıymeti : 188.580,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İhtiyati Haciz: Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 13/03/2020 tarih, 2019/326 Esas sayılı ihtiyati haczi mevcuttur. Beyan: Ceyhan 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/326 Esas 2021/67 Karar ve 23/03/2021 tarihli ilamı ile İİK'nın 277 ve devamı maddeleri gereğince tasarrufun iptaline ve alacaklıya cebri satış yetkisi verilmiştir. Diğer hususlar tapu kayıtlarındaki gibidir.
1. Satış Günü : 22/11/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 20/12/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Belediye Başkanlığı Mezat Salonu - Konakoğlu Mah. Dr.Mahir Alp Boydak Bulvarı No:58 CEYHAN / ADANA

/> B-) SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve 1/2 tapu harcı satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/4474 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK.nun 127.maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan, mernis adresi de olmayan Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa