çorlu 4. İcra Dairesi Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu’da 7.001 metrekare prefabrik depo ve arsası icradan satılıktır

İhalenin Adıçorlu 4. İcra Dairesi Müdürlüğü Tekirdağ Çorlu’da 7.001 metrekare prefabrik depo ve arsası icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlTekirdağ
İhalenin Tarihi23 Ağustos 2022
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01649640
İhaleyi Yapan İdareçorlu 4. İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
ÇORLU
4. İCRA DAİRESİ
2019/3358 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Çorluİcra Mahkemesi’nin 2021/694 Esas sayılı dosyasına sunulan 25/03/2022 tarihli bilirkişi raporunda; “Tekirdağ İli Ergene İlçesi Marmaracık Mahallesi 1115 ada 7.001,45 m2 yüzölçümlü, 17 parsel no’lu 1 katlı prefabrik depo ve arsası vasıflı taşınmazdır. Ergene belediyesinde mevcut 27.07.2010 tarihli yeni yapı ruhsatı bulunmakta olup, 23.08.2012 tarih2012/24 sayılı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Değerlemeye konu parsel 7.001,45 m2 yüzölçümlü olup parsel içerisinde zemin katı 3.098,25 m2, asma katı ise 438,60 m2 alanlı toplam 3.536,85 m2 alanlı bina bulunmaktadır. Bina projesine göre 4 adet asma katlı depo olarak projelendirilmiştir. Bina betonarme prefabrik yapı tarzında inşa edilmiş olup zeminleri sertleştirilmiş beton, çatısı sandviç panel, duvarları plastik boyalıdır. Yerinde yapılan incelemede binanın dış cephe kaplamalarının söküldüğü, camlarının kırıldığı, pencere ve kapı sistemlerinin söküldüğü tespit edilmiştir. Binanın tamamının tahrip edildiği ve kapsamlı tadilat ihtiyacının bulunduğu tespit edilmiştir. Satış konusu parsel Çorlu-Edirne karayoluna (Edirne Bulvarı) cephelikonumda olup karayoluna yaklaşık 94,60 metre, 1985. Sokağa ise yaklaşık 70,50 metre cephesi bulunmaktadır. Edirne Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden alınan şifahi bilgiye göre dava konusu taşınmazın bulunduğu 1115 ada 17 parsel;1/1000 ölçekli Marmaracık 3. Etap Revizyon uygulama imar planına göre ‘konut dışı kentsel çalışma’ alanında olup emsal:0,90, h. max:9,50, ön cephe yoldan15 metre, yan cephe yoldan 10 metre, ara cepheden 5 metre çekme mesafeli yapılaşma koşulları bulunmaktadır. Ergene Belediyesinden alınan şifahi bilgiye göre parselin yollara terk işlemlerinin bulunduğu ancak yeni yapı yapıl alacağı zaman uygulanabileceği bilgisi alınmıştır. Satış konusu taşınmazın olumlu özellikleri arasında ulaşımın kolay olması, anayola cepheli olması, köşe konumlu olması ve üzerindeki binanın iskanlı olması sıralanabilmekte olup, olumsuz olarak ise kapsamlı tadilat ihtiyacının bulunması olarak sıralanabilmektedir. Taşınmaz borçluadına tam hisseli olarak kayıtlıdır. Tekirdağ İli Ergene İlçesi, Marmaracık mahallesi, 115 ada 17 parselde 1 katlı prefabrik Depo ve Arsası vasıflı taşınmazın konumu, imar durumu, kullanım özellikleri, tadilat durumu, emlak piyasası, rayiç değerleri de göz önüne alındığında taşınmazın keşif tarihi itibariyle toplam değerinin 13.600.000,00 TL (On üç milyon altı yüz bin Türk Lirası) olacağıkanaat ve görüşündeyiz ” denilmekte olup, Çorlu İcra Hukuk Mahkemesi’nin 19/04/2022 tarih ve2021/694 Esas, 2022/149 Karar no’lu kararında taşınmazın muhammen bedelinin 13.600.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Marmaracık Mahallesi Edirne Bulvarı No.2 Ergene / TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 7.001,45 m2
Arsa Payı : –
İmar Durumu : Taşınmazın özelliklerinde yukarıda imar durumu belirtilmiştir.
Kıymeti : 13.600.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :1- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 7. Maddesine göre belirtme şerhi vardır. Lehtar: Karayolları Genel Müdürlüğü
2-Ticari İşletme Rehni Vardır.Vade:FBK Faiz:AKDİ Bedel:60.000.000 TL Lehtar:Finansbank A.Ş.
1. Satış Günü : 23/08/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 19/09/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : Çorlu Adliyesi 4. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu ÇORLU/TEKİRDAĞ –
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanının 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilanın tebliğ yerine geçmesine,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3358 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/06/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa