Delice İcra Dairesi Müdürlüğü Kırıkkale Delice’de 2.387 metrekare arsa ve üzerindeki yapı icradan satılıktır

İhalenin AdıDelice İcra Dairesi Müdürlüğü Kırıkkale Delice’de 2.387 metrekare arsa ve üzerindeki yapı icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKırıkkale
İhalenin Tarihi19 Ocak 2023
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01737948
İhaleyi Yapan İdareDelice İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
DELİCE İCRA DAİRESİ
2022/28 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

Kırıkkale İl, Delice İlçe, BAĞCILAR(ÇERİKLİ) Mahalle/Köy, 348 Ada, 10 Parsel, Taşınmaz tapu da arsa vasfında olduğu parsel imar planı içerisinde tarımsal alan olarak ayrılan bölgede bulunmaktadır. taşınmazın üzerinde 240,00 m² taban alanlı ağıl olarak yapılmış yapı olduğu yapının yıpranmış ve kullanılması için tadilat ve tamirat yapılarak kullanılacak hale getirileceği, 12,00 m² alanlı olan 3,00 m² si bitişik parelele taşmış olan yapı tespit edilmiştir. İİK.'nun 114. Ve 126. Mad. Gereğince taşınmazların önemli özellikleri derç edilmiş olup ayrıntılı bilgi dosyasında mevcuttur. Bir borç nedeniyle satılacak olan taşınmazın ayrıntılı evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Yüzölçümü           : 2.387,13 m²
Kıymeti                 : 128.005,20 TL
KDV Oranı            : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında Mevcut
1. Satış Günü       : 19/01/2023 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü       : 22/02/2023 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri              : KIRIKKALE İLİ DELİCE İLÇESİ HÜKÜMET KONAK'ı ADLİYE İÇİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ODASI -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik

ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/28 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa