Develi İcra Dairesi Müdürlüğü Kayseri Develi’de 101 metrekare daire icradan satılıktır (çoklu satış)

İhalenin AdıDeveli İcra Dairesi Müdürlüğü Kayseri Develi’de 101 metrekare daire icradan satılıktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKayseri
İhalenin Tarihi21 Haziran 2022
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01601552
İhaleyi Yapan İdareDeveli İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

T.C. DEVELİ İCRA DAİRESİ

2022/39 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri İl, Develi İlçe, 1297 Ada, 17 Parsel, REŞADİYE Mahalle/Köy, körkuyu Mevkii, Arsa içerisinde 2 blok bulunmaktadır. A blok bir bodrum bir zemin ve altı normal katlı 15 daireden oluşmaktadır. Bodrum katta 1 adet daire bulunmakta olup zemin kat ve diğer katlarda 2 daire olmak üzere 15 daireden oluşmaktadır. İnşaat ruhsat tarihi 12/12/2013 olup mesken bürüt 137 metrekare olup net 101,00 metrekaredir. KDV oranı % 1dır. Yapı betonarme karkas olup asansörlü hidroforlu, sığınak ve yangın merdiveni kapıcı dairesi bulunmaktadır. Yapı kullanma izin belgesi 19/10/2015 tarihinde alınmıştır. Yapının ısınma sistemi doğalgazlı olup herkesin kendisine özel kombisi bulunmaktadır. Bağımsız bölüm net alanı: İçerden bağlantılı piyesleri ile birlikte bağımsız bölümün içerisindeki boşluklar hariç, duvarlar arasında kalan temiz alanı(Bu alana; kapı ve pencere eşikleri, 2.5 santimetreyi geçmemek koşuluyla sıva payları, kolonlar, duman, çöp, atık, tesisat ve hava bacaları ile ışıklıklar, bağımsız bölüm içindeki asansör ve galeri boşlukları, tesisat odası, merdivenlerin altlarında 1.80 metre yüksekliğinden az olan yerler, tek bağımsız bölümlü müstakil binalarda bağımsız bölüm içindeki otopark, sığınak, odunluk, kömürlük, hidrofor ve arıtma tesisi alanı, su ve yakıt deposu ve kazan dairesi dâhil edilmez. Açık çıkmalar, balkonlar, zemin, çatı ve kat terasları, kat ve çatı bahçeleri gibi en az bir cephesi açık olan mekânlar ile aynı katta veya farklı katta olup bağımsız bölümün eklentisi olan mekânlar ile ortak alanlar bağımsız bölüm net alanı içinde değerlendirilmez. Bağımsız bölümün içten bağlantılı olarak çatı araları dâhil birden fazla katta yer alan mekânlardan oluşması halinde bu katlardaki bağımsız bölüme ait alanlar birlikte değerlendirilerek bağımsız bölüm net alanı bulunur. taşınmazın değeri 307.953,64 TLdir
Adresi : Kayseri İli Develi İlçesi Reşadiye Mah. 1297 Ada 17 Nolu Parsel A Blok 5. Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm Develi / KAYSERİ
Yüzölçümü : 2.796 m2
Hisse Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 307.953,64 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 21/06/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü : 19/07/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : develi adliyesi icra müdür odası önü
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İl, Develi İlçe, 173 Ada, 22 Parsel, ÇOMAKLI Mahalle/Köy, yelli belen Mevkii, Kayseri ili, Develi İlçesi, Çomaklı Mahallesi, 173 ada 22 nolu parsel 22.494,00 m2 yüzölçümlü olup, tarla niteliğindedir. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kalan kadastro parselidir. Taşınmazın üzerinde yaptığım incelemede arazinin topoğrafik yapısının 94 4-5 eğimli ve toprak yapısı itibariyle kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, kuru tarıma elverişli mutlak tarım arazisidir. Parsel üzerinde hâlihazırda ürün ekili dikili olmadığı, karla kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmaz değeri ile ilgili olarak, kıymet takdiri yapılan tarih itibari ile yakın çevredeki (Çomaklı Mahallesi) satış ilanları verilen taşınmazlar ile piyasa araştırması yapılmıştır. Arazinin değerinin hesaplanmasında, arazinin ulaşım durumu, Kayseri-Develi-Erciyes yoluna yakınlığı oluşu gibi özellikler parselin değerini etkileyici özelliklerdendir. Buna göre söz konusu parselin dava tarihi itibari ile değerinin 8,00 TL/m? olacağı kanaatine varılmıştır. tekabül eden taşınmazın değeri 179.,952,00 TL dir
Adresi : Kayseri İli Develi İlçesi Çomaklı Mah. 173 Ada 22 Nolu Parsel Develi / KAYSERİ
Yüzölçümü : 22.494 m2
Hisse Payı :1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 179.952,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 21/06/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
2. Satış Günü : 19/07/2022 günü 11:15 – 11:20 arası
Satış Yeri : develi adliyesi icra müdür odası önü
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/39 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/04/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa