Edremit İcra Dairesi Müdürlüğü Balıkesir Edremit Narlı Mahallesi’nde 27.217 metrekare zeytinlik icradan satılıktır

İhalenin AdıEdremit İcra Dairesi Müdürlüğü Balıkesir Edremit Narlı Mahallesi’nde 27.217 metrekare zeytinlik icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlBalıkesir
İhalenin Tarihi13 Eylül 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01648160
İhaleyi Yapan İdareEdremit İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
EDREMİT
İCRA DAİRESİ
2021/368 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa Konu Taşınmaz: Balıkesir İli, Edremit ilçesi, Narlı Mahallesi, Mezarlık Altı Mevkii, 542 Ada, 52 Parsel’de bulunan 27.217,56 m² yüz ölçümlü Zeytinlik vasıflı taşınmaz. Adres: Narlı Köyü Mezarlık Altı mevki 542 Ada 52 Parsel Edremit/Balıkesir. İmar Durumu: Edremit Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, keşif tarihi olan 06.10.2021 tarihinde resen alınan bilgiye ve 05.07.2021 tarihli Edremit Belediyesinin yazısına göre; taşınmaz 1/100.000 ölçekli, yürürlükte yer alan Balıkesir Çanakkale Çevre Düzeni Planı kapsamında “tarım alanı” lejantında kalmaktadır. Taşınmaz iskan sahası içerisinde değildir. Taşınmaza ulaşım toplu taşıma ve özel araç ile rahatlıkla sağlanmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede, parsel üzerinde herhangi bir yapının bulunmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde kapama zeytin bahçesi ziraatı yapıldığı gözlemlenmiş olup, içerisinde 60+üzeri yaşlarda yağlık, kültürel tedbirlerin uygulanmadığı, bakımsız, zeytin ağaçları bulunmaktadır. Parsel üzerinde hali hazırda elektrik ve su kaynağı yoktur. Taşınmaz üzerinde tarımsal istatistikler doğrultusunda arazinin yapısı incelenerek dekara ortalama 12 adet zeytin ağacı olmak üzere toplamda 326 adet zeytin ağacı bulunduğu hesaplanmıştır.
Kıymeti : 5.188.722,95 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : 1-) M: TEK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 4690 M2 SAHADA 469 TL BEDELLE HAVAİ İRTİFAK HAKKI 28/11/1969 tarih 2103 yevmiye nolu. 2-) ÜZERİNDE KROKİSİNDE 994-997 NOLU KIRIKLARLAGÖSTERİLEN ZEYTİN AĞAÇLARI MEHMET KARA’ya AİTTİR.
1. Satış Günü : 13/09/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/10/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Edremit Adliyesi Zemin Kat Müzayede (Satış) Salonu Edremit/Balıkesir
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadaresatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında TL cinsinden pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.(T. Vakıflar Bankası T.A.O. Edremit ŞubesiTR43 0001 5001 5800 7305 6652 33) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhale bedeli üzerinden Binde 5,69 Damga vergisi,KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/368 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
7- Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede ve elektronik ortamda yayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, Tebliğ ve ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa