Edremit Sulh Hukuk Mahkemesi Balıkesir Edremit’de kargir ev mahkemeden satılıktır

İhalenin AdıEdremit Sulh Hukuk Mahkemesi Balıkesir Edremit’de kargir ev mahkemeden satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlBalıkesir
İhalenin Tarihi14 Kasım 2022
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01650702
İhaleyi Yapan İdareEdremit Sulh Hukuk Mahkemesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
EDREMİT
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/55 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Balıkesir İl, Edremit İlçe, Soğanyemez Mahalle, 371 Ada, 3 Parsel, Avlusunda 4 dükkan olan kargir ev. Sıtkı Paşa Caddesi 1.Sokağa cepheli vaziyette yapılmış, giriş yerinde depo olarak kullanılan bir mekan, bu mekana bitişik 3,07×3,40m boyutlarında 10,44m2 büyüklüğünde telefon bayi olarak işletilen bir dükkan, eve girişin sol tarafında 1,90×3,78m boyutlarında ve 7,18m2 büyüklüğünde kuyumcu dükkanı ve dükkana bitişik olarak 3,40×3,78m boyutlarında ve 12,85m2 büyüklüğünde tostçu dükkanı bulunmaktadır. Kuyumcu ve tost dükkanlarının üstüne rastgelen iki katlı virane halde eskiden ev olarak kullanılmış ekonomik değeri olmayan bir yapı, avlu içindeki evin önünde bir sundurma yapılmış olup, eve dört basamaklı merdivenle girilmektedir. Ev kullanılmayacak derecede yıpranmış evin büyüklüğü yaklaşık 35-40m2 dir.
Yüzölçümü : 200,15 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bitişik nizam 4 kat, ticaret+konut alanında kaldığıve 1-2-4-5-22-23 parsellerle şuyulu durumdadır.
Kıymeti : 1.240.900,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Bu parselin 4 vea 5 Nolu Parsellere Tamamına 3.80 Metre irtifada inşaattan mütevellit tecavüzü vardır. Ö.K.B akti vardır
1. Satış Günü : 14/11/2022 günü 11:00 – 11:10 arası
2. Satış Günü : 09/12/2022 günü 11:00 – 11:10 arası
Satış Yeri : EDREMİT ADLİYESİ SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU.
Satış şartları :1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim vergi,rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/55 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/06/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa