Elazığ Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Elazığ Merkez’de 1.159 metrekare ağaçlı arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İhalenin AdıElazığ Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Elazığ Merkez’de 1.159 metrekare ağaçlı arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlElâzığ
İhalenin Tarihi24 Mayıs 2023
İhale Saati10:02
İhale iKNILN01800135
İhaleyi Yapan İdareElazığ Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
İhalenin İlanı :
T.C.
ELAZIĞ SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2022/65 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/65 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

26/01/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Aksaray Mahallesi Bozyer mevkii 5046 Ada 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibarı yapı olan, parsel içerisinde ise 10 ve üzeri yaşlarda olduğu tespit edilen 4 adet dut ağacı, 7 adet ceviz ağacı, 7 adet kayısı ağacı ve 6 adet ayva ağacı tespit edilmiştir. Taşınmaz üzerinde yaklaşık 200 m2 taban alanlı ahır ile 60 m2 taban alanlı tek katlı yığma ev yer almaktadır. Her iki yapıda mimari olarak çok kötü durumda olup ekonomik ömrünü tamamlamıştır. Ahır yapısının büyük bölümü imar yolu içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle bu yapılar değerlemede dikkate alınmamıştır. Satışı istenilen parsel geometrik olarak dikdörtgen formda olup topografik olarak eğimsiz arazi yapısına sahiptir. Elazığ Belediye Başkanlığının 06/01/2023 tarih 47746 sayılı cevabi yazısında; Ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. Taks=0,30 Kaks=1,50' dir. Rapora konu taşınmazların bulunduğu bölge mesken ağırlıklı olarak gelişmektedir. Yakın çevrede çok sayıda boş durumdaki arsa nitelikli taşınmaz ile tek katlı müstakil yapılar bulunmaktadır. Konsept ve markalı projelerin henüz yer almadığı bölge alt-orta gelir grubuna hitap etmektedir. Yeni imar durumuna göre yapılaşma henüz başlamamıştır. Şehir merkezine kısmen mesafeli olan muhitte sosyal ve kamusal alanlar ile günlük ihtiyaca yönelik dükkânlar henüz yer almamaktadır. Ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanmaktadır.
Yüzölçümü     : 1.159,36 m2
Kıymeti           : 1.480.800,00 TL
KDV Oranı     : %8 (29/03/2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranının %8' e indirildiğinden)
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 10:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 10:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 10:02


2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

26/01/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Aksaray Mahallesi Bozyer mevkii 5046 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibarı inşaat unsuru olmayan, parsel içerisinde ise 10 ve üzeri yaşlarda olduğu tespit edilen 14 adet ayva, 2 adet elma, 2 adet kaysı, 2 adet ceviz, 4 adet armut, 1 adet kiraz ve 60 adet üzüm bağ omcası tespit edilmiştir. Satışı istenilen parsel geometrik olarak dikdörtgen formda olup topografik olarak eğimsiz arazi yapısına sahiptir. Elazığ Belediye Başkanlığının 06/01/2023 tarih 47746 sayılı cevabi yazısında; E kodlu E=0,30 Yençok =6,50 nizamanda konut alanında kalmaktadır. Rapora konu taşınmazların bulunduğu bölge mesken ağırlıklı olarak gelişmektedir. Yakın çevrede çok sayıda boş durumdaki arsa nitelikli taşınmaz ile tek katlı müstakil yapılar bulunmaktadır.

Konsept ve markalı projelerin henüz yer almadığı bölge alt-orta gelir grubuna hitap etmektedir. Yeni imar durumuna göre yapılaşma henüz başlamamıştır. Şehir merkezine kısmen mesafeli olan muhitte sosyal ve kamusal alanlar ile günlük ihtiyaca yönelik dükkânlar henüz yer almamaktadır. Ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanmaktadır.
Yüzölçümü       : 2.661,26 m2
Kıymeti             : 1.602.917,40 TL
KDV Oranı       : %8 (29/03/2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranının %8' e indirildiğinden)
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 10:23

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 10:23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 10:23


3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri :

26/01/2023 tarihli bilirkişilerin raporlarına göre; Satışı istenilen Elazığ ili Merkez ilçesi Aksaray Mahallesi Bozyer mevkii 5046 Ada 12 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında arsa vasfındadır. Taşınmaz üzerinde keşif tarihi itibarı inşaat unsuru olmayan, parsel içerisinde ise 10 ve üzeri yaşlarda olduğu tespit edilen 6 adet ceviz, 2 adet dut, 1 adet armut, 4 adet elma, 4 adet kayısı ile 5-7 yaş aralığında 18 adet elma, 6 adet kayısı, 3 adet kiraz, 4 adet şeftali, 1 adet erik, 7 adet vişne, 3 adet dut, tespit edilmiştir. Satışı istenilen parsel geometrik olarak dikdörtgen formda olup topografik olarak eğimsiz arazi yapısına sahiptir. Elazığ Belediye Başkanlığının 06/01/2023 tarih 47746 sayılı cevabi yazısında; Ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanında kalmaktadır. Taks=0,30 Kaks=1,50' dir. Rapora konu taşınmazların bulunduğu bölge mesken ağırlıklı olarak gelişmektedir. Yakın çevrede çok sayıda boş durumdaki arsa nitelikli taşınmaz ile tek katlı müstakil yapılar bulunmaktadır. Konsept ve markalı projelerin henüz yer almadığı bölge alt-orta gelir grubuna hitap etmektedir. Yeni imar durumuna göre yapılaşma henüz başlamamıştır. Şehir merkezine kısmen mesafeli olan muhitte sosyal ve kamusal alanlar ile günlük ihtiyaca yönelik dükkânlar henüz yer almamaktadır. Ulaşım toplu taşıma araçları ve özel araçlarla rahatlıkla sağlanmaktadır.
Yüzölçümü       : 1.105,52 m2
Kıymeti             : 1.433.630,00 TL
KDV Oranı        : %8 (29/03/2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan düzenlemeler doğrultusunda arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranının %8'e indirildiğinden)
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/05/2023 - 10:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 10:43

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 10:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 10:43

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa