Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi’nde 43.773,31 metrekare tarla mahkemeden satılıktır

İhalenin AdıEskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Eskişehir İli Tepebaşı İlçesi’nde 43.773,31 metrekare tarla mahkemeden satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlEskişehir
İhalenin Tarihi08 Mayıs 2023
İhale Saati14:02
İhale iKNILN01799160
İhaleyi Yapan İdareEskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesi
İhalenin İlanı :
Örnek No:55*
T.C.
ESKİŞEHİR
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/1 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilen aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Eskişehir İl, Tepebaşı İlçe, ŞİRİNTEPE Mahalle/Köy, 15092 Ada, 1 Parsel, Satışa konu Tarla nitelikli taşınmaz ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir. Taşınmazın; yaklaşık 30 dekarlık kısmında tarımsal faaliyette bulunulduğu, kalan kısmının halihazırda boş olduğu, üzerinde tahminen 5-6 yıldır ekim-dikim yapılmadığı anlaşılmıştır. Taşınmaz üzerinde ekonomik öneme haiz herhangi bir yapı, ağaç ve müştemilat tespit edilmemiş, Taşınmazın bulunduğu bölgenin özellikleri : Taşınmaz Eskişehir Valiliğine yaklaşık kuş uçuşu; 3,50 km.,Melodi Sokak ile Ahenk Sok arasında, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne 1,90 km.,Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne 4,80, Anadolu Üniversitesi'ne 1,80 km.
mesafededir.Kıymet takdiri sırasında değere itiraz üzerine Eskişehir 2. Sulh Hukuk Mahkemesince değer yeniden belirlenmiştir.
Adresi : Tepebaşı İlçesi Şirintepe Mahallesi Çorak Mevkiinde Tarla Nitelikli Tepebaşı / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 43.773,31 m2
İmar Durumu :1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ayrık nizam dört katve 3 kat konut alanına isabet etmekte olup 4 katta; Taks; 0.30,Kaks;1.20, 3 katta; Taks; 0.30, Kaks;0.90 yapılaşma koşulu bulunmaktadır. Parselin imar yollarına terkleri olup, geri kalan kısmı ise 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planını dışında kalmaktadır
Kıymeti : 52.528.800,00 TL, KDV Oranı : %8, Kaydındaki Şerhler: Yok
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2023 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2023 - 14:02
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 14:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 14:02
(İİK m.114 ve m.126): (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa