Gaziosmanpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Gaziosmanpaşa’da 90,40 metrekare daire icradan satılıktır

İhalenin AdıGaziosmanpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Gaziosmanpaşa’da 90,40 metrekare daire icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi16 Mart 2023
İhale Saati11:05
İhale iKNILN01754610
İhaleyi Yapan İdareGaziosmanpaşa Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
İhalenin İlanı :
 
T.C.
GAZİOSMANPAŞA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 
2022/34 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/34 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Gaziosmanpaşa İlçe, KÜÇÜKKÖY Mahalle/Köy, 10232 Ada, 4093 Parsel, Bilirkişi raporunda özetle;" Parsel üzerindeki B.A.K sistemle inşa edilmiş bir bina olduğu, binanın bodrum kat, zemin kat ve 1.Normal kattan ibaret olduğu, üzerinde çatı olup çatı altının depo olarak kullanılmakta olduğu, bina cephesi sıvalı boyalı, giriş kapısı demir doğramalı, katlarındadaireler bulunduğu, binada elektrik, su ve doğalgaz tesisatı bulunduğu anlaşılmıştır. Bina III/ A sınıfı malzeme ve işçilik kullanılarak inşa edilmiştir. Bodrum kat ve zemin kattaki dairelerinkullanım alanlarının 72 m kullanım alanı olduğunu, 1. normal kattaki dairenin 90,40 m² kullanım alanı olduğu, Belediye hizmetlerinin tamamından yararlandığı, çevresinde genellikle aynı nitelikte ve benzer özelliklerde 4-6 katlı binalar bulunmaktadır" denilmektedir.
/> Adresi : Fevziçakmak Mahallesi 787 Sokak No:11 Gaziosmanpaşa / İSTANBUL
Yüzölçümü : 126,85 m2
Arsa Payı : --
İmar Durumu :Bahse konu parselin de içerisinde bulunduğu alan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında 26.01.2013 gün ve 28540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.12.2012 tarihli ve 2012/4099 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Riskli Alan ilan edilmiştir. Söz konusu parsel 26.09.2019/22.07.2020/10.12.2020 onanlı ( Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca) Gaziosmanpaşa İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesinde Riskli alan ilan edilen alanın 31,41 ha.lık kısmına ilişkin Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığınca hazırlatılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.560.413,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2023 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2023 - 11:05
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/04/2023 - 11:05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/04/2023 - 11:05
21/12/2022 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa