Gemlik İcra Dairesi Gemlik Kayhan’da 115 metrekare daire icradan satılıktır

İhalenin AdıGemlik İcra Dairesi Gemlik Kayhan’da 115 metrekare daire icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlBursa
İhalenin Tarihi21 Ocak 2022
İhale Saati15:00
İhale iKNILN01504415
İhaleyi Yapan İdareGemlik İcra Dairesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
GEMLİK
İCRA DAİRESİ
2020/517 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Bursa ili, Gemlik ilçesi, Kayhan mah. de kain Tapu Sicilinde 877 ada, 134 nolu parselde kayıtlı kat irtifakı kurulmuş 621,06 m2 sahalı arsa niteliğindeki gayrimenkulde zemin katta 16/552 arsa paylı 1 nolu meskendir. Parsel üzerinde betonarme karkas sistemde inşa edilmiş beş katlı bina bulunmaktadır. Binada asansör yoktur. Binada doğalgaz vardır. Tapu kaydında taşınmazın niteliği mesken olarak görülmekte ise de taşınmaz fiilen zeytin deposu olarak kullanılmaktadır. Ön cepheye sokağa açılan kapı yapılmış pencereler yerine 60 cm yüksekliğinde bant pencere yapılmıştır. İç birimler kaldırılarak yerine zeytin havuzları yapılmıştır. Zeminler mozaik kaplıdır. Bölgede her türlü kamu hizmetleri bulunmaktadır. Daire net 95 m2, brüt 115 m2 alanındadır. Bina 20 yaşındadır.
Adresi : Kayhan Mah. Yahya Çavuş Çıkmazı Bayraktar Apt. No:7 D: 1Gemlik / BURSA
Yüzölçümü : 621,06 m2
Arsa Payı : 16/552
İmar Durumu : Taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı dahilinde tamamının bitişik nizam 5 katlı konut inşaatı alanında kaldığı belirtilmektedir.
Kıymeti : 110.000,00 TL
KDV Oranı :%1
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 21/01/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü : 24/02/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri : Hisar Mah. Gemlik Yeni Adliye, İcra Müd. Yanı, Mezat Salonu, BURSA
———————————————————————————————————————–

SATIŞ ŞARTLARI :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi ve KDV alıcıya aittir. KDV ve Damga vergisi verilen süre içerisinde yatırılmaz ise ihale fesih edilecektir. Alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ve satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinden ödenecektir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına ait olacaktır.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/517 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İ.İ.K.’nun 127. maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan ve adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 26/11/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa