Gemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Bursa Gemlik’te 8.356 metrekare hisseli arsa üzerindeki iki katlı bina mahkemeden satılıktır

İhalenin AdıGemlik Sulh Hukuk Mahkemesi Bursa Gemlik’te 8.356 metrekare hisseli arsa üzerindeki iki katlı bina mahkemeden satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlBursa
İhalenin Tarihi06 Mart 2023
İhale Saati14:13
İhale iKNILN01769572
İhaleyi Yapan İdareGemlik Sulh Hukuk Mahkemesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
Örnek No:55*
T.C.GEMLİK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/32 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/32 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : BURSA İLİ, GEMLİK İLÇESİ, GENÇALİ MAHALLESİ, 190 ADA 356 PARSEL İLE 190 ADA 282 PARSELİN13/1640 HİSSESİ İLE BİRLİKTESATILACAKTIR. İHALEYİ ALAN İHALE ALICISINAHER İKİ PARSEL YÖNÜNDEN TESCİL BELGESİ VERİLECEKTİR.
Memurluğumuzun 05/10/2022 tarihli kararına göre, satışa konu her iki taşınmazın birbirine komşu parsel olduğu mevcut binanın 23 m2 sinin 190 ada 282 parsel üzerinde , 17 m2 sinin ise 190 ada 356 parsel üzerinde kaldığını, bu iki taşınmazın ayrı ayrı satılması ve ayrı ayrı kişiler tarafından satın alınması halinde binanın parsel sınırından kesilerek tefrikinin mümkün olmadığını ve yıkılması gerektiğini , Her iki taşınmazın birlikte satılmasını zorunlu kılacak şekilde ekonomik bütünlük oluşturduğuanlaşıldığından2004 sayılı İİK'nın 7101 sayılı yasanın 1.maddesi ile değişik 128 maddesinin 5 fıkrası uyarınca190 ada 356 parsel ile190 ada 282 parsel'in 13/1640 hissesi ile birlikte tek bir satışla yapılmasına, kıymet takdirinin de 13/09/2022ve 19/09/2022 tarihli raporlar üzerinde belirlenen bedel üzerinden ihale bedelinin belirlenmesine karar verilmiştir.
Buna Göre;
Satışa Konu: Bursa ili, Gemlik ilçesi, Gençali Mahallesinde eski 1378 parsel, yeni 190ada, 356 parselde kayıtlı 188,61 m2 sahalı arsa niteliğindeki taşınmazın Parsel üzerinde zemin ve 1.kattan oluşan bir adet iki katlı binanın 17 m2 bulunmaktadır. Bina 50 m2 alanındadır. 10 m2 si kuzey komşu 190 ada, 368 parselde, 23 m2 si doğu komşusu 190* ada, 282 parsel üzerinde kalmaktadır. Bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olduğundan binanın parsellere göre tefriki mümkün değildir. Parselin cephe aldığı yollar asfalt kaplıdır. Alt ve üst yapı tesisleri mevcuttur. Bölgede her türlü kamu hizmetleri mevcuttur.
Satışa Konu: Bursa
ili, Gemlik ilçesi, Gençali Mahallesinde 190 ada 282 nolu parsel; Gemlik Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü? nün 17.08.2022 tarih ve E-12413736-160.01-5897170 sayılı yazısı ekindeki tapu kaydında, dava konusu taşınmazın Bursa İli, Gemlik İlçesi, Gençali Mahallesi, Dere ağzı mevkiinde kain, tapunun 190 ada 282 nolu parselinde 8.356,79 m² yüzölçümünde, ? Tarla ? vasıflı ana taşınmaz olarak13/820 payı satılacaktır. Dava konusu taşınmaz Gemlik ilçesi, Gençali mahallesinin, Marmara denizi sahilinde ve Yazlık amaçlı yoğun bir yapılaşmanın olduğu Kumsaz olarak adlandırılan kesiminde yer almaktadır. Dava konusu ana taşınmazın kuzey kenarındaki bölümde bulunan yapı bölgenin ara arterlerini oluşturan 514. Sokak üzerinde yer almaktadır. Dava konusu taşınmaz Gemlik ilçe merkezine kuş uçuşu yaklaşık 8,30 km, Bursa ? İstanbul Karayoluna 5,00 km, Gençali Mahallesine 2,30 km, deniz kıyısına ise 560 m mesafededir. Dava konusu taşınmazın etrafında yazlık olarak kullanılan ayrık nizam 1 ila 3 katlı bina yapılaşmasının olduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmazın bulunduğu bölgede, her türlü alt ve üst yapı ile kamu hizmetleri mevcut olup, özel araçlarla ile ulaşım imkanı olduğu belirlenmiştir.
Adresi : Gençali Mahallesi, 514. Sokak Da Bulunmaktadır. Gemlik / BURSA
Yüzölçümü : 254,85 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planı bursa 1.İdare Mahkemesinin 2020/258 k sayılı ilamı ile iptal edildiğinden söz konusu parseller bölgede 1/1000 ölçekli uygulamalı imar planına ilişikn imar durumuna
Kıymeti : 764.971,40 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 - 14:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 - 14:13
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2023 - 14:13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2023 - 14:13
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa