Gölcük İcra Dairesi Kocaeli Gölcük’te 788 metrekare (1/2 hisseli) arsa icradan satılacaktır

İhalenin AdıGölcük İcra Dairesi Kocaeli Gölcük’te 788 metrekare (1/2 hisseli) arsa icradan satılacaktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKocaeli
İhalenin Tarihi20 Nisan 2022
İhale Saati15:00
İhale iKNILN01542145
İhaleyi Yapan İdareGölcük İcra Dairesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ
2019/448 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kocaeli İl, Gölcük İlçe, 444 Ada, 9 Parsel, KAVAKLI Mahalle/Köy, Kat 5 Bağ.Böl.No:20 Nolu Bağımsız Bölüm TAŞINMAZIN 1/2 HİSSESİ SATILIKTIR. Taşınmazın Hali Hazır Durumu: Taşınmaz Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ve Gölcük Belediyesinin imar planı sınırları içindedir. Tapu kaydında her ne kadar mesken vasfında olsa da, keşif tarihinde söz konusu parsel üzerinde ekonomik değeri olan herhangi bir yapı tespit edilememiş olup hâlihazırda boş arsa durumundadır. Taşınmaz gerek geometrik şekli gerekse fiziki koşulları bakımından ele alınacak olursa her türlü inşai faaliyete olumlu bir zemin sunmaktadır. Taşınmaz Kavaklı sahilde, Gölcük Kongre Sarayı ve burada yer alan sosyal aktivite tesislerinin hemen karşısında, denize yakın bir konumda yer almaktadır. Hemen yakınında eğitim kurumları ve pazar yeri bulunmaktadır. Taşınmaz merkeze yakın sayılabilecek bir konumda olup tercihe göre yürüme mesafesindedir. Yol, su, elektrik, haberleşme gibi altyapı hizmetlerinden oldukça hızlı yararlanabilmektedir.Civarında iskan edilen mesken ve dükkanlar yer almaktadır.Bununla birlikte yeni yapılaşmanın hızlı seyrettiği bir alanda bulunduğu bilirkişi raporu ile belirlenmiştir.
Adresi : Kavaklı Mahallesi, Hürriyet Caddesi, No:15, 444 Ada, 9ParselGölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 788,25 m² Arsa Payı : 6/144
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planında, Ayrık Nizam 2 kat, TAKS=0.40 ve KAKS=0.80 olmak üzere konut alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 394.125,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü: 20/04/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
2. Satış Günü : 20/05/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri: MEZAT SALONU – Dumlupınar Mahallesi Adnan Menderes bulvarı No:110 Gölcük Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü Satış Mezat Salonu Z-12 GÖLCÜK / KOCAELİ
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililer bakımından İİK’nun 127. Maddesi gereğince gazete veya elektronik ortamdayapılan ilanın satış ilanı tebliği yerine geçmesine
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/448 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa