Gürün İcra Dairesi Müdürlüğü Sivas Gürün’de 1.167,46 metrekare bahçe ve kerpiç ev icradan satılıktır

İhalenin AdıGürün İcra Dairesi Müdürlüğü Sivas Gürün’de 1.167,46 metrekare bahçe ve kerpiç ev icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlSivas
İhalenin Tarihi14 Eylül 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01672927
İhaleyi Yapan İdareGürün İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

T.C.
GÜRÜN İCRA DAİRESİ
2022/10 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sivas İl, Gürün İlçe, 189 Ada, 10 Parsel, KETENÇAYIR Mahalle/Köy, Memurcu Başı Mevkii, Sivas İli Gürün İlçesi Ketençayır Mahallesi 189 Ada 10 parsel nolu taşınmaz her ne kadar tapu kayıtlarında Tek Katlı Kerpiç Ev ve Bahçesi Niteliğinde gözükse de taşınmaz üzerinde yapı bulunmamaktadır. Taşınmazın 16.03.2022 tarihli keşifte İnşaat Mühendisi tarafından yapılan incelemelerde;Bu parsel üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan, imara açık, bitişk nizam iki kat konut yapımına müsadeli bir parsel olup tapu kaydına göre alan 1.167,46 m2 'dir. Bu parselin 2022 yılı itibari ile yerel fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan değeri 1.167,46 x 80 = 93.396,80 TL'dir. Taşınmazın 16.03.2022 Zirai yönlerden yapılan incelemerde; Toprak orta derinlikte, ikinci sınıf toprak özelliklerini gösteren taşınmaz Tek katlı Kerpiç Ev ve Bahçesi vasfındadır.Taşınmazın büyüklüğü 1.167,46 m2 dir. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde Meyve vermeye elverişli 25 yaşında 15 adet Kayısı ağacı, 6 adet ceviz ağacı, 6 adet armut ağacı, 10 adet elma ağacı ve ekonomik meyve değeri olmayan 4 ile 8 yaş aralığında çok sık olarak dikilmiş olan sadece birim değeri hesaplanacak olan 50adet karışık meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Ağaçların odun, meyve ve birim değerleri hesaplanarak ( maliyet hesaplanmasında mevcut olan ağaçlardan kereste ve ya odun elde edilirken yapılan masraflar kesme, taşıma biçme v.b değerler baza alınarak oduna dönüşüm maliyet %-25olarak hesaplanmıştır. )Toplam Odun değeri 10.900,00 TL'dir. Meyve Değeri 14.720,00 TL'dir. Taşınmazın üzerindeki yapı ve parsel ve zirai yönlerden Toplam Değeri 119.016,80 TL'dir.
Adresi : Sivas İli Gürün İlçesi Ketençayır Mahallesi 189 Ada 10 ParselGürün / SİVAS
Yüzölçümü : 1.167,46 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 119.016,80 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 10/10/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Gürün Belediye Başkanlığı Mezat Salonu
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Sivas İl, Gürün İlçe, 190 Ada, 7 Parsel, KETENÇAYIR Mahalle/Köy, MEMURCUBAŞI Mevkii, Sivas İli Gürün İlçesi, Ketençayır Mahallesi 190 ada, 7 parsel nolu taşınmaz her ne kadar tapu kayıtlarında bahçe niteliğinde kayıt görmüş isede taşınmaz üzerinde tek katlı yığma bir konut yapısı bulunmaktadır. Taşınmazın 16.03.2022 tarihli keşifte, İnşaat Mühendisi tarafından yapılan incelemelerde; Arsanın güney cephesinde bulunan, takriben 50 yaşında tek katlı, yığma, taş-kerpiç duvar örgülü, dış cephesi toprak sıvalı, ahşap pencereli, ahşap kapılı, ahşap tablalı, 96 m2 oturum alanına sahip, sac kaplama ahşap çatılı bir konut yapısı bulunmaktadır.. Çevre Şehircilik birim maliyetleri ve yıpranma payı da dikkate alınarak bu yapının 2022 yılı için hesaplanan değeri 96X225X0.4=86.400,00TL 'dir. Taşınmaz üzerinde bulunduğu parsel, imara açık, bitişik nizam iki kat konut yapımına müsadeli bir parsel olup tapu kaydına göre alanı 979.70 m2 'dir Bu parselin 2022 yılı itibari ile yerel fiyatlar dikkate alınarak hesaplanan değeri 979.70 X 80= 78.376.00TL'dir Taşınmazın 16.03.2022 tarihli Zirai yönlerden incelenmesi; Toprak orta derinlikte, ikinci sınıf toprak özlliklerini gösteren taşınmaz bahçe vasfındadır. Taşınmazın büyüklüğü 979,70 m2 dir. Keşif tarihi itibariyle taşınmaz üzerinde Meyve vermeye elverişli 25 yaşında 15 adet Kayısı ağacı, 6 adet ceviz ağacı, 6 adet armut ağacı, 10 adet elma ağacı ve ekonomik meyve değeri olmayan 4 ile 8 yaş aralığında çok sık olarak dikilmiş olan sadece
birim değeri hesaplanacak olan 50 adet karışık meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Ağaçlarının odun ve meyve ve birim değerleri hesaplanarak ( maliyet hesaplanmasında mevcut olan ağaçlardan kereste ve ya odun elde edilirken yapılan masraflar kesme, taşıma, biçme v.b değerler baza alınarak oduna dönüşüm maliyet %-25 olarak hesaplanmıştır. )Toplam odun değeri : 8.050,00 TL Toplam Meyve Değeri : 16.100,00 TL'dir. Taşınmazın üzerindeki yapı, parsel ve zirai yönlerden Toplam Değeri: 188.926,00 TL'dir.
Adresi : Sivas İli Gürün İlçesi Ketençayır Mahallesi Memurcubaşı Mevki 190 Ada 7 Parsel Gürün / SİVAS
Yüzölçümü : 979,70 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 188.926,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 14/09/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 10/11/2022 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Gürün Belediye Başkanlığı Mezat Salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/10 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7-Müdürlüğümüzce düzenlenen satış ilanın tapu adresi bulunmayan veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa