Hendek Sulh Hukuk Mahkemesi Sakarya Hendek’te 736 metrekare tarla mahkeme kararı ile satılacak

İhalenin AdıHendek Sulh Hukuk Mahkemesi Sakarya Hendek’te 736 metrekare tarla mahkeme kararı ile satılacak
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlSakarya
İhalenin Tarihi26 Aralık 2022
İhale Saati11:15
İhale iKNILN01737847
İhaleyi Yapan İdareHendek Sulh Hukuk Mahkemesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
HENDEK
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/21 SATIŞ
 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Sakarya ili Hendek ilçesi Kargalıyeni Köyü Elmalıkkırı mevkii 112 ada 74 parselde kayıtlı 736,95 m² miktarında ve Tarla vasıflı taşınmaz. İmar Durumu: Sakarya 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Mutlak Tarım Alanında kalmaktadır. 11.10.2022 tarihinde mahallinde yapılan incelemede, tınlı toprak yapısına sahip olup, %5-10 eğimlidir. I. Sınıf tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmazın bir kısmı çalılık olup, üzerinde ekonomik değere sahip herhangi bir zirai ürün bulunmamaktadır. Taşınmaz Hendek şehir merkezine yaklaşık 8 km ,mesafede,, mahalle merkezine yaklaşık 650mmesafede ,dörtgen bir geometrik yapıya sahiptir. Meyil olarak düz bir yapıya sahiptir. Belediye hizmetlerinden yararlanmamaktadır. Bahse konu taşınmaza toprak yoldan ulaşımı mevcuttur. Keşif tarihi itibariyle taşınmazın arsa değerinin tespitinde emsal karşılaştırma yöntemi kullanılmış olup, Satışta olan mülklerin satış fiyatları üzerindeki muhtemel pazarlık payları, alım satım masrafları ve emlakçı komisyonları göz önünde bulundurularak emsal taşınmazlarının düzeltme oranı kapsamında %10 oranında düşürülmesi kanaatine varılmış ve buna göre Emsal karşılaştırma yöntemiyle taşınmazın keşif tarihi itibariyle m² değerinin 155,00TL edeceği buna göre; Tarla Değeri = 736,95 m² x 155,00 TL/m² =114.227,25 TL edeceği kanaatine bilirkişi heyetince varılmıştır.
Adresi : Sakarya İli Hendek İlçesi Kargalıyeni Mahallesi 112 Ada 74 Parsel Sayılı Taşınmaz Hendek / SAKARYA Yüzölçümü : 736,95 m2 Arsa Payı : Tam İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 114.227,25 TLKDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 26/12/2022 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 23/01/2023 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : Hendek Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50'sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanı kendisine tebliği iade dönen hissedarlara tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa