İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü Beşiktaş’ta 105 metrekare daire icradan satılıktır

İhalenin Adıİstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü Beşiktaş’ta 105 metrekare daire icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi07 Ocak 2022
İhale Saati15:25
İhale iKNILN01503793
İhaleyi Yapan İdareİstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C. İSTANBUL10. İCRA DAİRESİ
2020/215 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Vişnezade Mahallesi 708 ada 21 parsel sayılı 141,50 m² miktarlı ALTI KATLI ALTIDAİRELİ KARGİR APARTMAN nitelikli ana taşınmazda 40 / 220 arsa paylı MESKENnitelikli4. Kat 6 nolu bağımsız bölüm
Özellikleri : 1- Çevresel Özellikleri : Satışa Konu taşınmazın bulunduğu bölgede genelde 5-6 katlı bitişik nizam benzer konut özellikli yapılarmevcuttur. Ekonomik olarak orta gelir gurubunun yaşadığı bir bölge olduğu düşünülmektedir. Satışa Konu taşınmaza kuş uçuşu olmak üzere; yaklaşık 350,00 mt kadar mesafede İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi, 850,00 mt kadar mesafede Beşiktaş Şehir Hatları İskeleleri, 650,00 mt kadar mesafede Dolmabahçe bulunmaktadır. Ulaşım imkanlarının iyi olduğu bir bölge olup her türlü belediye imkanından faydalanmaktadır. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı bir bölgedir. 2- Parsel Özellikleri :Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu, ; İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, 708 ada 21 parsel numaralıana taşınmaz 141,50 m2 yüzölçümlü olup çevresi yaklaşık 50,00 mt’dir. Parsel geometrik olarak dikdörtgen şekilli olup sınırları belirgindir. Parselin bir kenarı Şehit Mehmet sokak, diğer cepheleri ise parseller ile çevrilidir. Satışa Konu taşınmazın bulunduğu binaya giriş zemin kattan olup binada asansör bulunmamaktadır. Bina içi ortak alanlar bakımlı ve temizdir. 6 No’lu Bağımsız Bölüm ; Mesken niteliğindeki konut olarak kullanılan taşınmazın yukarıda da belirtildiği gibi kullanım alanının yaklaşık 105,00 m² olduğu bilinmekte olup, bu itibarla 150,00 m² alanın altında olduğu bilgisi ile, onaylı projesinde 3 oda + 1 salon +banyo – WC+ WC + Mutfak + antre + balkon hacimlerinden, yerinde ise 3 oda + 1 salon + mutfak + WC- Banyo + WC + antre’den oluşmakta olduğu tespit edilmiştir. Bağımsız bölüm ana giriş kapısı piyasada çelik kapı diye tabir edilen türdedir. Zemin döşemeleri odaların laminant parke, ıslak alan WC’nin zemin ve duvar seramik fayans malzemedir, Mutfak dolap ve tezgah lavabo ve armatürler tam ve sağlamdır. Banyo lavabo, dolap ve armatürler tam ve sağlamdır. İç kapılar Amerikan kapı, pencere doğramaları PVC olup tek cam sistemdir. Duvarlar boyalı, tavanları ise boya ve düz köşe kartonpiyer kaplamadır. Taşınmazda ısınma, sıcak su doğalgaz kombi petek sistemi ile karşılanmakta olduğu görülmüştür. Keşif günü olan 10.02.2021 tarihi itibari ile taşınmazın konut olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür.
Adresi : Vişnezade Mah. Şehit Mehmet Sok. Emek Apt. No: 26 Beşiktaş / İSTANBUL
İmar Durumu 😀osya içerisinde yer alan, T.C. Beşiktaş Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 13.10.2020 tarih ve 24864664-115.02.04-E.4937/9240 sayılı yazısında; Beşiktaş ilçesi Vişnezade Mahallesi 708 ada 21 parsel sayılı yerin; 16.07.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Nazım İmar Planı ve 09.08.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı ve bu plana ait plan notu tadil planları kapsamında; H:18,00 mt (5 kat) yükseklikte, bitişik düzen yapılanma koşullarında ‘Konut’ alanında kalmakta olduğu bildirilmektedir.
Kıymeti : 700.000,00 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Beyan: Yönetim Planı:02/04/1969 Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 07/01/2022 günü 15:25 – 15:30 arası
2. Satış Günü : 04/02/2022 günü 15:25 – 15:30 arası
Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2’si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahliye ile teslim giderleri alıcıya ait olacaktır.Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan damga vergisi ve KDV yatırılmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir.Ayrıca ihalenin kesinleşmesi ile tescilin verilmesinden sonra dosyada vukubulacak KDV ve damga vergisiile ilgili olarak oran açısından(Yargıtay 12. HD. 2015/21334 E. 2015/27771 K. GİB’nin 21.08.2013 Tarih 9376700041-1330(28/2012-86)160 sayılı yazıları gereği) ileride eksik alındığı tespit edilen bir bedel olması halinde; doğacak olan KDV fark, ceza ve faizlerinden sorumluluk ihale alıcısına ait olup, ihale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/215 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2021* Örnek no:27

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa