İstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü İstanbul Kağıthane’de 65 metrekare dükkan icradan satılıktır

İhalenin Adıİstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü İstanbul Kağıthane’de 65 metrekare dükkan icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi26 Ocak 2022
İhale Saati11:40
İhale iKNILN01527644
İhaleyi Yapan İdareİstanbul 10. İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
 
T.C.
İSTANBUL
10. İCRA DAİRESİ
2020/353 TLMT.
İİK.133. MAD. GÖRE TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: "İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Gürsel Mahallesi, 8418 Ada, 13 Parsel, 500/10397 arsa paylı, A Blok, Zemin Kat 5 Bağımsız Bölüm no'lu Dükkan nitelikli taşınmaz"

Özellikleri : A ve B blok olmak üzere 2 ayrı bloktan oluşmaktadır. 2 bodrum, zemin, 3 normal katlıdır. Her
bir blokta toplam da 12' şer bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina asansörlü olup, yapımında kullanılan malzeme ve işçilik İYİ kalitededir. Belediyenin her türlü alt ve üst yapısından faydalanmakta olup, bölgede Gürsel İlköğretim Okulu, Aile Sağlık Merkezi, Ahmet Buhan Lisesi bulunmaktadır. Değerlendirme yapılan bağımsız bölüm A blok zemin katta yer alıp Dükkan niteliğindedir. 3 cepheye bakmaktadır. Net kullanım alanı 65 m2 olup içinde WC bulunmaktadır.

Adresi : Gürsel Mah. Nurtaç Cad. No: 75 A Blok İç Kapı No: 5 Kağıthane / İSTANBUL

Yüzölçümü : 519,85 m2 Arsa Payı : 500/10397

İmar Durumu : Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünün dosyada mübrez olan 18/06/2020 tarihli imar durum belgesine göre; söz konusu parsel, 20.07.2011 onanlı Sadabad Etkileşim Geçiş Alanı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında h:4 kat T1 lejantlı ticaret alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler :Beyan: Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır. Beyan: Yönetim Planı:21/05/2012 Diğer Bilgiler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Satış Günü : 26/01/2022 günü 11:40 - 11:45 arası

Satış Yeri : İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu B Blok 3. Kat Kapı No:B3-336 Nolu Oda

İİK. 133. MAD. GÖRE SATIŞ İLANI MADDELERİ

1- İhale İ.İ.K 133. Maddeye göre açık artırma suretiyle yapılacaktır. Artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini verüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcıçıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içersin de ihaleden kaynaklanan D.V.,KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirdeihale kararının kaldırılacağı . Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- İİK 133.Maddesi uyarınca, Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinirilir. Bu artırmada, teklifin 129,uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale olunur. Bu nedenle tebligat yapılmasına yer olmaz.. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

6- En çok pey süren ilk ihale alıcısının ihale bedelini 10 günlük süre içerisinde yatırmaması sebebiyleİ.İ.K.133. md. şartları oluşmuş ise de aynı zamanda İ.İ.K.134. md. Gereği ihalenin feshi davası açılmış olup, ihale feshi davası Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas:2009/17566 Karar:2009/25695 sayılı “İhalenin feshi istemi ile İİK. 134. maddesi koşullarında açılmış bir davanın derdest olması, daha önce yapılan ihalenin kesinleşmemiş olması koşulları oluştuğu taktirde, icra müdürünün İİK. 133. maddesine göre işlem yapmasına ( ihale kararını kaldırmasına, yeniden ihale yapmasına ) engel değildir.” kararına göre iş bu satış işlemi başlatılmış olup Müdürlüğümüzün 133. maddeyi işleterek taşınmazı resen satışa çıkarması ancak usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiş ilk ihalenin varlığına bağlıdır. İhale feshi davasının reddi ve kesinleşmesi halinde iş bu yeni ihale alıcısına tescil verilmesine, bu artırmada alıcı çıkar ve ihale bedeli yatırılır ise yine ihale bedelinin ihale feshi davası sonuna kadar paranın nemalandırılmasına, ihalenin feshi ve fesih kararının kesinleşmesi halinde nemalandırılan paranın yeni ihale alıcısına iadesine, ihale feshi davasının reddi ve kesinleşmesi halinde yeni ihale alıcısına tescil verilmesine, Yukarıda belirtilen iş bu kararlar yerine getirilirken ihalenin feshedilmesi ve kesinleşmesi halinde ortada geçerli bir ihale olmayacağından tüm işlemlerin olduğu yerde durdurulmasına ve ihalenin kaldırılmasına karar verilmiştir.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/12/2021
*Örnek no:27

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa