İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 2012 model Maserati mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İhalenin Adıİstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 2012 model Maserati mahkemeden satılıktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi12 Nisan 2023
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01800154
İhaleyi Yapan İdareİstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

T.C. İSTANBUL ANADOLU 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ

 

TEREKE TASFİYE MEMURLUĞUNDAN
PAZARLIK YOLU İLE TAŞINIR MALIN SATIŞ İLANI
DOSYA NO: 2022/2 TEREKE
Terekenin T.M.K. nun 612. ve İİK 180.maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre tasfiyesi amacıyla aşağıda cins, niteliği ve sayısı yazılı menkul mallar muhammen değerinin %60'ının altında olmamak kaydıyla İ.İ.K. nun 241 nci maddesi uyarınca pazarlık usulü ile satılacaktır.SATIŞ MAHALLİNDE NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Satışa teklif vereceklerin muhammen değerinin %20’si oranında pey akçesini İstanbul Anadolu 17. Sulh Hukuk Mahkemesi 2022/2 Tereke sayılı dosyası için açılan Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesi nezdindeki TR61 0001 5001 5800 7317 7131 82 no.lu IBAN hesabına T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir.Teminat veya ihale bedeli olarak yabancı para kabul edilmeyecektir.Satış günü satış anına kadar yazılı teklif verilebilecektir. Satış şartları tereke tasfiye memuru ile talipliler arasında yapılacak pazarlıkla belirlenecektir. İkinci satış günü olmayacaktır. Şu kadar ki artırma bedelinin malın muhammen değerini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması bundan başka paraya çevirme masraflarını geçmesi gerekmektedir.KDV ve Damga Vergisinin alıcıya aittir. Satış peşin para iledir.Alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir.. Pazarlık usulü ile satış yapılacağından elektronik portal üzerinden teklif vermek suretiyle satışa iştirak mümkün değildir.Satış şartnamesinin mahkeme dosyasından görülebileceği, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyen talepliye gönderileceği, daha fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile mahkemeye başvurmaları ilan olunur. Satışa konu mal/eşyalar aşağıda yazılı adreste yediemin muhafazasında bulunmaktadır. İhaleye katılmak isteyenler bu adrese giderek malı görüp incelemeyi yedieminden talep edebileceklerdir.
1 VE 2 NO.LU ARACIN BULUNDUĞU ADRES: KUTAY YEDİEMİN OTOPARKI Çavuşoğlu Mahallesi, İspir Sokak. No:9, Kartal/İSTANBUL
3 NOLU ARACIN BULUNDUĞU ADRES: JET OTOPARK OTO KURTARMAMaltepe Mah. No:45 Metro Market Yanı Çiğli/ İZMİR
Menkul malların satışı İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 17.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu Kartal/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.İsteyen talipli, Batı Mah. Hatboyu Cad. Atasagun Apt.No:20/4 PENDİK/İSTANBUL adresindeki (Tel:0530 404 56 14) Tereke Tasfiye Memuru Av. Hasan ÜNAL-Av.Onur YEŞİLGÖZ(Tel:0535 581 09 25 ) ile iletişime geçebilir.
1.NOLU ARACIN
SATIŞ GÜNÜ : 12/04/2023 Tarihi, Saat 11.00-11.10 arası
SATIŞ YERİ :İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI 17.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -KARTAL/İSTANBUL

No:

Takdir Edilen Değer (TL)

Adedi

KDV

Cinsi, Mahiyeti ve Önemli

Nitelikleri

1

5.275.000,00TL

1

%1

34 EA 1061 plakalı, ZAMMM45B000067396 Şasi Numaralı 2012 Model, MASERATİ marka GRANCABRİO M145tip,Benzinli Üstü Açılır Kapanabilir otomobil.Aracın anahtar ve ruhsatı mevcut olup kaporta kısmında boya yüzey film kalınlığı, piyasa şartlarına göre normal metal yorgunluğu ile ufak sürtme-çizik hasarları ile döşeme deformasyonları olduğu, lastiklerin aşırı deforme olduğu, mekanik ve kaporta aksamlarına bakım gerektiği tespit edilmiştir.

2.NOLU ARACIN
SATIŞ GÜNÜ : 12/04/2023 Tarihi, Saat 11.40-11.50 arası
SATIŞ YERİ :İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI 17.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -KARTAL/İSTANBUL

No:

Takdir Edilen Değer (TL)

Adedi

KDV

Cinsi, Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri

2

2.775.000,00TL

1

%1

34 CES 22 Plakalı, SAJAA60FXF8K22064 Şasi Numaralı
2015 Model JAGUAR Marka -F-TYPE QQ6 tip,Benzinli otomobil (AD KUPE)Aracın anahtar ve ruhsatı mevcut olup kaporta kısmında boya yüzey film kalınlığı, piyasa şartlarına göre normal metal yorgunluğu ile ufak sürtme-çizik hasarları ile döşeme deformasyonları olduğu, lastiklerin aşırı deforme olduğu, mekanik ve kaporta aksamlarına bakım gerektiği tespit edilmiştir.

3.NOLU ARACIN
SATIŞ GÜNÜ : 12/04/2023 Tarihi, Saat 12.20-12.30 arası
SATIŞ YERİ :İSTANBUL ANADOLU ADALET SARAYI 17.SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -KARTAL/İSTANBUL

No:

Takdir Edilen Değer (TL)

Adedi

KDV

Cinsi, Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri

3

7.250.000,00 TL

1

%1

34 CSS 352 Plakalı, WP0ZZZ99ZHS şasi numaralı, 2016 Model Porsche Carrera911 S marka araç.Aracın ruhsat ve kontak anahtarı mevcut değildir.Aracın genel durumu koltuk döşemeleri kapı kartonları göğüs vs. iyi durumdaır.Kontak anahtarı olmadığı için çalıştırılıp kilometre vs. kontrol edilememiştir

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa