İstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi Müdürlüğü İstanbul Kadıköy’de dairenin 3/8 hissesi icradan satılıktır

İhalenin Adıİstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi Müdürlüğü İstanbul Kadıköy’de dairenin 3/8 hissesi icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi07 Ocak 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01503909
İhaleyi Yapan İdareİstanbul Anadolu 3. İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
İSTANBUL ANADOLU 3. İCRA DAİRESİ

 

2012/4957 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, 578 Ada, 42 Parsel, Tuğlacı Başı Mahalle/Köy, 20 Nolu Bağımsız Bölümün 3/8 hissesi,
İmar Durumu: Kadıköy Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E.38354364-622.01-683100 sayılı İmar Durumuna istinaden; Kadıköy ilçesi, Zühtüpaşa Mahallesi, 152 pafta 578 ada, 42 parsel sayılı taşınmazın “1/100 Ölçekli, 11.05.2006 T.t’li Uygulama İmar Planı, plan notları ve lejandı Değişikliğine göre Hmax,18.00m. (6kat), taksmak:0.25,Ayrık Nizam ve Ticaret+konut alanında, Kısmen de yol da kaldığı ve ayrıca parsele komşu 55 parsele tescilli eski eser bulunduğundan kültür varlıklarını koruma bölge kurulundan alınacağı anlaşılmıştır.
Kıymeti : 195.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 07/01/2022 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü : 02/02/2022 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ B BLOK – 4. KAT MEZAT SALONU KARTAL/İSTANBUL
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye elektronik ortamda iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler teminat bedelini ihaleye katılmadan önce T. Vakıflar Bankası TAO Nezdindeki TR 1700 0150 0158 0072 9049 7035 İban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC kimlik veya vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. İhaleye fiilen katılanlar ise teminatı banka hesabına yatırmanın yanı sıra nakit olarak da satış saatinden önce yatırabilirler. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, 1/2 tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler ihale alıcısı tarafından ödenerek makbuzlarını ibraz etmesi halinde satış bedelinden ihale alıcısının hesabına havale edilir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- İİK nun 127. Maddesi uyarınca ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsı bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/4957 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa