İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi İstanbul Maltepe’de 183 metrekare çatı piyesli daire icradan satılıktır

İhalenin Adıİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi İstanbul Maltepe’de 183 metrekare çatı piyesli daire icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi03 Şubat 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01504366
İhaleyi Yapan İdareİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

 

2021/367 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın bilirkişi raporu ve dosyadaki bilgilere göre cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN:
Tapu Kaydı: İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Maltepe Mahallesi, 15950 Ada, 189 Parsel, 6 Nolu Bağımsız Bölümde kayıtlı çatıda piyesi olan daire vasıflı taşınmazın tam hissesi.
İmar Planı: Maltepe İlçesi, Maltepe Mahallesi, G22-A-08-B-4-D pafta, 15950 ada, 189 parsel sayılı taşınmazın “1/1000 ölçekli, 26/02/2007-08/10/2010-16/06/2012 T.T.li Maltepe E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı dahilinde; Ön bahçe: 5.00 mt, yan bahçe: 4.00 mt., TAKS:0.20-0.40, KAKS: 1.50 yapılanma şartlarında Ayrık Nizam ve Konut Alanı şeklinde şifahi olarak beyan edilmiştir. Parselin terk alanı bulunmamaktadır.
Yapı Ruhsatı: Taşınmaza ait Yeni Yapı Ruhsatı 25.04.2013 tarih ve 4-18 sayılı olduğu görülmüştür. Tadilat ruhsatının ise 17.09.2013 tarih ve 8-45 sayılı olduğu görülmüştür.
İmar dosyasında yapılan incelemede 6 nolu bağımsız bölüm için 19.10.2020 tarih ve 140/03 sayılı yapı tatil tutanağı ve 14.01.2021 tarih ve 31397860-302.03(12) sayılı encümen kararı görülmüş konu taşınmaz için risk oluşturduğu öngörülmüştür.
Ana taşınmaz özellikleri: Kıymet takdirine konu taşınmazın konumlu olduğu bina yol altı 1 kat ve yol üstü 7 + çatı katlı, 7 bağımsız bölüm içermekte olup, 1532 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre; 1. bodrum katta; otopark, su deposu, zemin katta; bina ana girişi, 1 adet dükkan, 1. 2. 3. 4. ve 5. normal katta 1?er daire, 6. normal katta 1 adet çatıda piyesi olan daire bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, kuzey yönünden sağlanmaktadır. Bahçe peyzajı tamamlanmış olup zemin tretuvar ve çim ile kaplıdır. Çevresi bahçe duvarı üstü alüminyum korkuluk ile çevrilidir. Dış cephesi ön cephede mantolama üzeri alüminyum giydirme cephe, diğer cephelerde mantolama üzeri akrilik dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı camlı çelik kapıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk ve küpeşteleri alüminyum profil doğramadır. Binada çalışır durumda 1 asansör, kapalı otopark ve görüntülü diafon sistemi bulunmaktadır. Binada ısınma sistemi doğalgaz kombi sistemidir
Bağımsız bölüm özellikleri: Taşınmaz çatıda piyesi olan daire nitelikli ve 6. normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre sağ tarafta olup, kuzey, güney ve batı cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 93,85 m2 (brüt 131,51 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde; (6. katta antre, mutfak, salon, 2 adet oda bir adedi ebeveyn banyolu, banyo, yangın holü, çatı katında 1 oda, teras) bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde; çatı katı yükseltilen ve tadilat aşamasında olan (6. katta antre, mutfak, salon, 2 adet oda (kat bahçesi oda haline getirilmiş durumda), banyo, çatı katında hol, 3 oda iki adedi ebeveyn banyolu biri mutfak nişli, teras) bölümlerinden oluşmaktadır. Mahallinde net kullanım alanı 182,70 m2 (brüt 238,28 m2) olarak tespit edilmiştir. Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve hol zeminleri şap, duvarları alçı sıvalıdır. Mutfak duvarları alçı sıvalıdır, zemini şap kaplamadır. Mutfak dolapları ve tezgâhı bulunmamaktadır. Banyoların zemini şap, çatı katındaki banyonun bir adedinin duvarları mermer kaplamadır. Banyolarda yerden klozet, dolaplı lavabo ve duşakabin bulunmamaktadır. Salon ve tüm odalar ampül ile aydınlatılmak üzere planlanmıştır. Salon tavanı ve diğer hacimler tavanı alçı sıvalıdır. Isıtma sistemi doğalgaz kombi ve panel radyatör sistemidir. Bağımsız bölümde yapılan tadilat işleri yarıda bırakılmış durumdadır. İç yapısı tadilat halindedir.
Adresi : Feyzullah Mahallesi, Serap Caddesi, Ada Kule, No: 44, D: 6 Maltepe / İSTANBUL
Arsa Payı : 20/100
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1- “Yönetim Planı: 27/06/2013, 2- “..KM ne Çevrilmiştir. 16/04/2015 tarih ve 10673 yevmiye no” 3- “3104 Sayılı Kanunun 32. Maddesi Gereğince İmar Mevzuatına Aykırıdır. Lehtar: Maltepe Belediyesi-(İstanbul) 22/10/2020 tarih ve 30862 yevmiye no” beyanları yer almaktadır. Şerhler Hanesinde; 1- “Aile Konutudur. 08/01/2020 tarih ve 651 yevmiye no” şerhi bulunmaktadır. Haciz ve ipotek şerhleri mevcuttur. Taşınmazın takyidat durumu incelenmemiştir.
1. Satış Günü : 03/02/2022 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü : 01/03/2022 günü 14:00 – 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 1 – İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
Teminat : Satış Mahallinde NAKİT TEMİNAT kabul edilmeyecektir.
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini (Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı kararı, Onama: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı kararı) İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin T. Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesinde bulunan TR 54 0001 5001 5800 7312 4188 54 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış mahallinde NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
3- Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6-İİK’nun 127. Maddesi hükmü gereğince satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere iş bu ilan tebliğ edilmiş sayılacaktır.7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/367 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa