İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi İstanbul Ümraniye’de 45 metrekare daire icradan satılıktır

İhalenin Adıİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi İstanbul Ümraniye’de 45 metrekare daire icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi26 Ocak 2022
İhale Saati14:45
İhale iKNILN01504198
İhaleyi Yapan İdareİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

 

T.C.
İSTANBUL
ANADOLU 
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

 

2021/659 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Ümraniye İlçe, 50 Ada, 13 Parsel, İNKILAP Mahalle/Köy, 1 Nolu Bağımsız Bölüm

Tapu Kaydı: İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, İnklap Mahallesi, 50 ada, 13 parsel sayılı, 257,57 m² arsa miktarlı ARSA vasıflı ana taşınmazın üzerinde bulunan bina;1. Bodrum Kat 1 numaralı bağımsız bölüm Konut nitelikli ve 8/100 arsa paylı

İmar Planı: Söz konusu parsel; 13.02.1998-15.03.1999-17.04.2012-18.11.2012-15.05.2015- 16.02.2016 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Ümraniye Revizyon Uygulama İmar Planına göre; H=4 (dört) kat irtifalı, ön bahçe:3.00 mt., arka bahçe:5.00 mt., yan bahçe:3.00 mt., yapılanma şartlarına sahip AYRIK Nizam KONUT ALANI’nda kalmaktadır. 08/02/2000 tarih 212-36 sayılı Yeni Yapı Ruhsatı bulunmaktadır. Yapı kullanım izin belgesi bulunmamaktadır.

Konumu: Kuzeyinde Şile Otoyolu yakın çevresinde Mustafa Yaman Cami, Ümraniye Belediyesi, Orhangazi Parkı yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

Ana Taşınmaz Özellikleri: Taşınmazın konumlu olduğu bina yol altı 2 kat ve yol üstü 4 kat ,
10 bağımsız bölüm içermekte olup, 799 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3 B yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. 2.bodrum katta sığınak ve 1. bodrum katta; 2 daire, zemin katta ve 3. normal katta 2 şer konut olmak üzere toplam 10 daire bulunmaktadır. Vaziyet planına göre ve mevcutta bina girişi, zemin katından, güney batı yönünden sağlanmaktadır. Dışcephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir doğrama camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk demir doğrama sınıfı malzemedir. Asansör yoktur. Isınma sistemi doğalgaz ile sağlanmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri: Konut nitelikli ve 1.Bodrum katta yer almaktadır. Yol kotu durumuna göre fiilen zemin kat bina girişi katında olduğu görülmüştür. Bina girişine göre sağ yan tarafta olup, güney doğu cephelidir. Yasal net kullanım alanı 45 m2 (brüt 51 m2) dir. Projesinde ve mahallinde; antre, mutfak ,salon, 1 adet oda, banyo+wc, oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pencereleri PVC doğramadır. Salon, odalar ve antre zeminleri laminant parke döşeli, duvarları boyadır. Isıtma sistemi kombi doğalgaz sistemidir.

ADRESİ: Yamanevler Mahallesi, Bol Ahenk Sokak No.:28 Bodrum Kat , D: 1 ÜMRANİYE / İSTANBUL

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.

1. Satış Günü : 26/01/2022 günü 14:45 – 14:55 arası

2. Satış Günü : 24/02/2022 günü 14:45 – 14:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu 2 – İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

Teminat : Satış Mahallinde NAKİT TEMİNAT kabul edilmeyecektir.

———————————————————————————————————————–

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini (Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı kararı, Onama: Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı kararı) İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin T. Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesinde bulunan TR 54 0001 5001 5800 7312 4188 54 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış mahallinde NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.

3- Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK’nun 127. Maddesi hükmü gereğince satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere iş bu ilan tebliğ edilmiş sayılacaktır.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/659 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa