İstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Tuzla’da 104 metrekare dairenen 1/3 hissesi icradan satılıktır

İhalenin Adıİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Tuzla’da 104 metrekare dairenen 1/3 hissesi icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi02 Mart 2023
İhale Saati14:46
İhale iKNILN01770288
İhaleyi Yapan İdareİstanbul Anadolu Gayrimenkul Satış İcra Dairesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

Örnek No:55*

T.C. İSTANBUL ANADOLU GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

 

2021/673 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/673 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri: İstanbul İli,Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 4255 parsel sayılı, 411,00 m² arsa alanlı tarla vasıflı ana taşınmaz dahilinde bulunan; 1. kat, 5 no'lu, Mesken nitelikli ve 20/100 arsa paylı bağımsız bölümünün 1/3 hissesi satışa konu olup borçlu adına kayıtlıdır. Ana Taşınmaz Özellikleri (Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi (Adreste Postane Mahallesi), 4255 Parsel) YAPI RUHSATI: Yeni Yapı Ruhsatı'nın 13.02.1975 tarih ve 1-24 sayılı olduğu görülmüştür. Tadilat Ruhsatı bulunmamaktadır. İnşaat kalitesinde değişiklik yapılmamıştır. Taşınmazın konumlu olduğu bina yol altı 1 kat ve yol üstü 2 katlı, 6 bağımsız bölüm içermekte olup, 486,00 m2 inşa alanlı, betonarme tarzında, 3A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Onaylı mimari projesine göre binada; bodrum katta 2 adet mesken; zemin katta bina girişi ve 2 adet mesken; 1. Normal katta 2 adet mesken bulunmaktadır. Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Mevcutta bina girişi, zemin katından, doğu yönünden sağlanmaktadır. Dış cephesi cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir çerçeveli ve camlıdır. Giriş holü zemini mermer, duvarları boyalıdır. Merdiven korkuluk demir profildir.? Binanda asansör bulunmamaktadır. Binanda ısınma sistemi doğalgaz ile sağlanmaktadır. Bina

için düzenlenmiş Enerji Belgesi bulunmamaktadır. Bağımsız Bölüm Özellikleri (1. Kat, 5 no?lu Mesken)Taşınmaz mesken nitelikli olup binanın 1. Normal katta yer almaktadır. Bina girişine göre sol, ön ve arka tarafta olup, doğu, batı ve güney cephelidir. Projesine göre yasal net kullanım alanı 104 m2 (brüt 118 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde katta hol, salon, 2 adet oda, mutfak, banyo-wc ve 2 adet teras bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, pencereleri PVC doğramadır.
Adresi : Postane Mahallesi, Alev Sokak, Tuzla Apartmanı, No: 2, D: 5 (Uavt: 1923730574)
Tuzla / İSTANBUL
Yüzölçümü : 411 m2
İmar Durumu: Tuzla İlçesi, Merkez Mahallesi, 7 pafta, 4255 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 19/03/2013 T.T.’li Postane Mahallesi II. Etap Uygulama İmar Planı dahilinde;Kaks:0.80, Hmax: 9,50 metre (3 Kat ) ve Ayrık Nizam yapılanma şartlarında Konut Alanı'nda kaldığı” şeklinde şifahi olarak beyan edilmiştir. Parselin terk alanı bulunmamaktadır.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Yönetim planı mevcut olup tapu kaydındaki gididir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2023 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2023 - 14:46

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2023 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 04/04/2023 - 14:46

18/01/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa