İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü İstanbul Alibeyköy’de konut vasıflı dükkan icradan satılıktır

İhalenin Adıİstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü İstanbul Alibeyköy’de konut vasıflı dükkan icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİstanbul
İhalenin Tarihi12 Ağustos 2022
İhale Saati10:40
İhale iKNILN01649795
İhaleyi Yapan İdareİstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
 

2021/1791 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ: Kesinleşen bilirkişi raporuna göre; İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Alibeyköy mahallesi, Saya mevkii, 222 ada, 1 parselde bulunan kat irtifaklı, ARSA nitelikli, 494,00 m2 miktarlı taşınmazın 9/399 arsa paylı, KONUT vasıflı, C blok, 1.bodrum kat, 1 nolu bağımsız bölüm bodrum kat, giriş kat ve 4 normal kattan oluşan binanın giriş katında bulunan ve mevcutta dükkân olarak kullanılan yerin tamamıdır. Taşınmaz dükkan olarak çalışmaktadır. Alt katında imalathanesi bulunmaktadır. Alt katı 46 m2, üst katı ise 51 m2 alana sahiptir. Onaylı mimari projesinden yapılan incelemede ise satış konusu taşınmazın daire olarak projelendirildiği ve dairenin 2 oda, 1 salon, banyo ve mutfaktan oluştuğu, 50,9 m2 alana sahip olduğu görülmüştür. Mevcutta dükkanın altında bulunan ve imalathane olarak kullanılan kısım ise projesinde kömürlük ve sığınak olarak görülmektedir. Satış konusu taşınmaz binanın 1.bodrum katında bulunan yerdir. İmalathane olarak kullanılan alt kat satış konusu taşınmaza dahil değildir. Adresi: Yeşilpınar Mahallesi, Pamuk Sokak, No:15, C Blok, İç Kapı No:15B Eyüp / İSTANBUL
İmar Durumu : Eyüpsultan Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün gönderdiği 67829661-115.01.99 sayılı yazısında özetle; “İstanbul ili, Eyüpsultan ilçesi, Yeşilpınar mahallesi, 222 ada, 1 parsel sayılı yer 19.03.2005 tasdik tarihli, 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında blok nizam, 5 kat, TAKS:0,80 yapılanmalı konut alanında kalmakta olup, belediyemiz tarafından söz konusu parseli de kapsayan plan notu tadilatı hazırlanmıştır. Söz konusu plan notu tadilatı 14.11.2020 tarih ve 942 sayılı İBB meclis kararıyla uygun görülmüş olup, onaylı paftaların tarafımıza dağıtımı beklenmektedir. ” denmiştir.
Kıymeti : 2.000.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/08/2022 günü 10:40 – 10:45 arası
2. Satış Günü : 07/09/2022 günü 10:40 – 10:45 arası
Satış Yeri : İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü Mezat Salonu İstanbul AdliyesiB Blok 2. Kat Kapı No:B3-236 Nolu Oda –
———————————————————————————————————————-
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’sioranında pey akçesi İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Müdürlüğü’nün T. Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR 640001500158007312437298 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdır ve satış mahalinde nakit teminat alınmayacaktır (Benzer İctihat Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesinin 2020/1057 Esas, 2020/1064 karar sayılı ilamı, Onama:Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/ 1635 Esas 2021/321 karar sayılı ilamı) yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı satış isteyen hissedar veya ilgililer artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nispet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-İİK 127. MAD GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ:Adresleri tapuda kayıtlı olmayan(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/1791 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/06/2022

(İİK m.126) (
*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.*
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa