Kahramanmaraş İcra Dairesi Müdürlüğü Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 150 metrekare tek katlı ev icradan satılık

İhalenin AdıKahramanmaraş İcra Dairesi Müdürlüğü Kahramanmaraş Dulkadiroğlu’nda 150 metrekare tek katlı ev icradan satılık
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKahramanmaraş
İhalenin Tarihi25 Kasım 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01698715
İhaleyi Yapan İdareKahramanmaraş İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C. KAHRAMANMARAŞ İCRA DAİRESİ
2022/10382 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi 868 Ada 6 parsel taşınmaz tapu kaydına göre bağımsız bölüm niteliği ARSA olup tam hisselidir. Taşınmazın toplam yüzölçümü 271,58 m2dir.Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde, Atrium (AT) nizam tanımlı olduğu bildirilmiştir. Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Aslanbey Mahallesi, 7025. Sokak üzerinde yer almaktadır. Her türlü alışveriş noktalarına, sosyal tesislere, sosyal donatı alanlarına yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede benzer nitelikte düşük katlı yapılar bulunmaktadır. Bölge alt gelir grubu ailelerin tercihi olan, tek katlı ve iki katlı yerleşim birimlerinin bulunduğu, yeni yapılaşmalarında yoğunlaşmaya başladığı, altyapısı tamamlanmış, belediye hizmetlerinden faydalanılan bir yerdir. İcra konusu parselin üzerinde tek katlı betonarme yapı bulunmaktadır. Yapılan incelemelerde yapının yaklaşık 6-7 yıllık olduğu tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde, binanın 150 m2 büyüklüğünde olduğu, ev olarak kullanıldığı, muhtevasında 3 oda, giriş, salon, mutfak, banyo, WC, depo bulunduğu, demir doğrama bahçe kapılı, çelik kapılı, demir doğrama pencere korkuluklu, pvc doğrama pencereli, ahşap oda kapılı, yerleri seramik kaplamalı, iç cephe duvarları sıvalı ve boyalı, dış cephesi sıvalı ve boyasız, suyu ve elektriği olan vaziyette olduğu, tamamlanma oranının % 95 seviyesinde olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı yaklaşık maliyetlerine göre II/B grubu yapı sınıfına girmektedir. 6 -10 yıllık betonarme vasfında binaların yapı yıpranma oranı % 10 dir.
Kıymeti : 880.908,50 TL KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 25/11/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 22/12/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : İcra Dairesi İhale Salonu - adres: İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bulv. Büyükşehir Belediye Binası Yanı Kahramanmaraş Adliyesi Ek Hizmet Binası, 1.Kat. Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ
Satış şartları :1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi(nakit memleket parası TL)veya bu miktar kadar banka teminat mektubu ( şartsız, kesin ve süresiz) vermeleri lâzımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 Sayılı Kanunun1.maddesine göre
“ Döviz” teminat olarak kabul edilemez. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile ) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır(İİK.md..134/4). Tellâliye resmi borçluya ait olup satış bedelinden ödenir, damga vergisi, tapu harç ve masrafları ile Katma Değer Vergisi,net 150 M2’ye kadar olan meskenlerde %1,mesken olmasına rağmen iş yeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina , han , otel ve arsalarda %18 olarak KDV alıcıya aittir. Tahliye ve teslim giderleri öncelikle müşteri tarafından ödenir, Birikmiş Emlak Vergisi, cezaları ve ferileri ile tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığını kabul ettiği, Satılacak taşınmazın Tapu Kaydında varsa; taşınmazın bütünleyici parçalarının (MK.Md.684,862) taşınmazın eklentilerinin (MK.Md.686,862) hukuki semerelerin (MK.md.879) Taşınmazın birleştirilmesi durumunun (MK.Md. 859) İİK. 128 md.ye göre Taşınmazın mükellefiyetlerinin (intifa hakkı MK.nun 794, oturma hakkı MK.md.823 üst hakkı MK. Md. 834 kaynak hakkı MK.Md.837 irtifak hakları MK.Md. 838, kaydi hayatla ölünceye kadar bakma akdi Bk.md. 507 ) mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. iki İhale arasındaki farktan ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.7- İİK.nun 127.maddesi gereğince ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa o adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapu da kayıtlı olmaması halinde varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazete de veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer, işbu ilan tebligat yapılması gerekip de tebligat yapılamayanlara ilanen tebliğ yerine geçerlidir. 8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/10382 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa