Kayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi KAYSERİ Melikgazi 2.322,13 m2 arsa mahkemeden satılıktır.

İhalenin AdıKayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi KAYSERİ Melikgazi 2.322,13 m2 arsa mahkemeden satılıktır.
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKayseri
İhalenin Tarihi23 Şubat 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01536664
İhaleyi Yapan İdareKayseri 1. Sulh Hukuk Mahkemesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.KAYSERİ1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/21 SATIŞ
-TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI-
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : KAYSERİ ili, Melikgazi ilçesi, Tacettin Veli Mahallesi 6439ada, 1 parselde kayıtlı 2.322,13 m2alanlı taşınmaz
İmar Durumu : Satışa konu taşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında E:3,10 Yençok — n yapılaşma şartlarına sahip ticaret nitelikli konut alanında kalmakta olduğu, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda mimari projenin hazırlanabileceği bildirilmiştir.
Kıymeti : 9.288.520,00-TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
Özellikleri : Dosyada mevcut bilir kişi raporuna göre" Satış konusu taşınmaz, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Tacettinveli Mahallesi, Lalezade Caddesi üzerinde bir konumda bulunmaktadır. Satışa konu taşınmaz üzerinde herhangi  bir muhtesat bulunmamakta olup boş arsa
niteliğindedir. " denilmektedir.
1. Satış Günü : 23/02/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 23/03/2022 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : KAYSERİ ADLİYESİ, KAYSERİ 1. SULH HUKUK MAH.DURUŞMA SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/21 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/12/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa