Kayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Hacılar Beğendik’te 9310 metrekare bağ üzerinde 187 metrekare kargir ev mahkemeden satılıktır

İhalenin AdıKayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Hacılar Beğendik’te 9310 metrekare bağ üzerinde 187 metrekare kargir ev mahkemeden satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKayseri
İhalenin Tarihi04 Nisan 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01538317
İhaleyi Yapan İdareKayseri 4. Sulh Hukuk Mahkemesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

T.C. KAYSERİ
4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/32 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Beğendik mah. 4140 Ada, 11 Parsel de kayıtlı Taşınmaz bağ vasfında olup üzerinde yapı ile çeşitli cins ve yaşlarda ağaçlar ile üzüm asmaları bulunmaktadır. Taşınmaz üzerindeki yapı bodrum ve zemin kattan oluşup yaklaşık bodrum alanı 32 m2 , zemin kat alanı ise 155,00 m2 olmak üzere toplam 187 m2 lik alana sahiptir. Yapı yığma kargir tarzda inşa edilmiş dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. 3 oda+mutfak+antre+banyo+lv-Wc bölümlerinden oluşmaktadır. soba ile ısınmaktadır. Taşınmazın çevresinde villa ve bağ evi tarzında yapılaşmalar mevcuttur. Kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Beğendik Mah. Çifte Kuyu Sk. No 57 Hacılar / KAYSERİ
Yüzölçümü : 9.310,26 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında Ayrık Nizam2 kat TAKS (0,12) KAKS (0,24) Yapı nizamlı, konut alanı, park , otopark alanı ve yol olarak planlıdır.
Kıymeti : 1.266.742,00 TL,KDV Oranı : %18,Kaydındaki Şerhler : Satış Şerhi
1. Satış Günü : 04/04/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
2. Satış Günü : 29/04/2022 günü 14:00 – 14:05 arası
Satış Yeri : Kayseri Adliyesi 4. Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu –
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/32 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/01/2022

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa