Kayseri 6. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Kayseri Hacılar’da 107 metrekare arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İhalenin AdıKayseri 6. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği Kayseri Hacılar’da 107 metrekare arsa mahkemeden satılıktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKayseri
İhalenin Tarihi12 Eylül 2023
İhale Saati10:30
İhale iKNILN01798929
İhaleyi Yapan İdareKayseri 6. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği
İhalenin İlanı :

T.C. KAYSERİ 6. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Ortaklığın giderilmesinden dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi, 4346 Ada, 63 Parsel sayılı taşınmaz. Bilirkişi raporunda; "Satışa konu taşınmaz çevresinde müstakil yapıların bulunduğu, üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmadığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında ve kısmen de yol ve park alanında kaldığı," şeklinde belirtilmiştir.
Adresi : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi, Fırın Sokak üzerinde bir konumda bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 107,58 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında ve kısmen de yol ve park alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 66.699,60 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:30
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:30
Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:30
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi, 4346 Ada, 64 Parsel sayılı taşınmaz. Bilirkişi raporunda; "Satışa konu taşınmaz çevresinde müstakil yapıların bulunduğu, üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmadığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında ve kısmen de park alanında kaldığı," şeklinde belirtilmiştir.
Adresi : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi, Fırın Sokak üzerinde bir konumda bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 49,94 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanında ve kısmen de park alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 30.962,80 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 -
10:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:40
Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:40
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi, 4346 Ada, 57 Parsel sayılı taşınmaz. Bilirkişi raporunda; "Satışa konu taşınmaz çevresinde müstakil yapıların bulunduğu, üzerinde herhangi bir muhdesat bulunmadığı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen yol ve kısmen de park alanında kaldığı" şeklinde belirtilmiştir.
Adresi : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi, Fırın Sokak üzerinde bir konumda bulunmaktadır. Yüzölçümü : 34,76 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında kısmen yol ve kısmen de park alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 20.160,80 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 10:50
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 10:50
Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 10:50
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi, 4382 Ada, 37 Parsel sayılı taşınmaz. Bilirkişi raporunda; "Satışa konu taşınmaz kıraç tarla niteliğinde olup, taşınmazın bir kısmı fiilen Erenler Caddesi ismi verilen yol olarak kullanılmaktadır. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kaldığı, 1/25000 ölçekli nazım imar planında doğal karakteri korunacak alanda kalmakta olduğu," şeklinde belirtilmiştir.
Adresi : Kayseri İli, Hacılar İlçesi, Aşağı Mahallesi, Erenler Caddesi üzerinde bir konumda bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 16.307,44 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 521.838,08 TL
KDV Oranı : % 8
Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/09/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 19/09/2023 - 11:00
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2023 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2023 - 11:00
15/03/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa