Kocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Kocaeli İzmit’te 3547 metrekare arsa mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

İhalenin AdıKocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Kocaeli İzmit’te 3547 metrekare arsa mahkemeden satılıktır(çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKocaeli
İhalenin Tarihi11 Ocak 2022
İhale Saati14:00
İhale iKNILN01503806
İhaleyi Yapan İdareKocaeli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

T.C.KOCAELİ 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/25 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Kabaoğlu Mah/Köy, 473 Ada, 1 Parsel sayılı Arsa vasfında taşınmaz, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü C kapısının sağ tarafında yer almakta giriş kapısı yan yoluna ikinci parsel konumunda olup az eğimli arazi yapısına sahiptir. Mevcut halde boş arsa konumundadır. Taşınmaza yakın konumda yurt vb amaçla kullanılan yapılaşmalar, market vb her türden ticari işletmeler bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 3.547,25 m2
İmar Durumu : İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 03.02.2020 tarihli imar durum belgesinde, ön bahçeden çekme mesafesi 5 m, emsal 1,00, kat adedi 5 olmak üzere ayrık nizam T3 ticaret alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 8.513.400,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 11/01/2022 günü 14:00 – 14:10 arası
2. Satış Günü : 08/02/2022 günü 14:00 – 14:10 arası
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Kabaoğlu Mah/Köy, 309 Ada, 2 Parsel sayılı Arsa vasfında taşınmaz, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yolu üzerinde kalmaktadır. Taşınmaz yola 1.parsel olmakla birlikte parsel yol kotundan yaklaşık 5-6 metre yüksekte kalmaktadır. Parsel az eğimli arazi yapısına sahip olup imar durumu 2 kat konuttur. Parsel etrafında henüz yapılaşma başlamamış olmakla birlikte taşınmaza yakın konumda Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü ve bu kampüs etrafındaki ticari işletmeler, yurt vb binalar bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 3.586,50 m2
İmar Durumu : İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 30/10/2020 tarihli imar durum belgesinde,iki kat, ön bahçeden çekme mesafesi 5 m,yan bahçelerden çekme mesafesi 3 m,Taks 0,25, Kaks 0,50 olmak üzere ayrık nizam konut alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 5.379.750,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir
1. Satış Günü : 11/01/2022 günü 14:20 – 14:30 arası
2. Satış Günü : 08/02/2022 günü 14:20 – 14:30 arası
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Kabaoğlu Mah/Köy, 330 Ada, 5 Parsel sayılı Arsa vasfında taşınmaz Kabaoğlu Köyü merkezine yakın konumdadır.Bu parsele ulaşım Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yolu üzerinden Kabaoğlu Köyüne ayrılan yol ile sağlanmaktadır. Taşınmaz eğimli bir arazi yapasına sahip olup üzerinde bağ evi niteliğinde bir adet yığma yapı, 1 adet konteyner ve muhtelif meyve ağaçları bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 3.026,81 m2
İmar Durumu : İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 31.01.2020 tarihli imar durum belgesinde, ön bahçeden çekme mesafesi 5 m, yan bahçelerden çekme mesafesi 3 m, arka bahçeden çekme mesafesi H/2 (3,25 m) emsal 0,40 olmak üzere ayrık nizam konut alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 3.316.919,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 11/01/2022 günü 14:40 – 14:50 arası
2. Satış Günü : 08/02/2022 günü 14:40 – 14:50 arası
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, İzmit İlçe, Kabaoğlu Mah/Köy, 349 Ada, 3 Parsel sayılı Arsa vasfında taşınmaz, Kabaoğlu Köyü merkezine yakınkonumdadır. Bu parsele ulaşım Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yolu üzerinden Kabaoğlu Köyüne ayrılan yol ile sağlanmaktadır.Taşınmaz çok az eğimli arazi yapısına sahip olup parsel mevcut halde boş arsa niteliğindedir.
Yüzölçümü : 321,08 m2
İmar Durumu :İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 03.02.2020 tarihli imar durum belgesinde, iki kat, ön bahçeden çekme mesafesi 5 m, yan bahçelerden çekme mesafesi 3 m, arka bahçeden çekme mesafesi H/2 (3,25 m)olmak üzere bitişik nizam konut alanında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 353.188,00 TL KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 11/01/2022 günü 15:00 – 15:10 arası
2. Satış Günü : 08/02/2022 günü 15:00 – 15:10 arası

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle Kocaeli Adliyesi 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. (Elden teminat kabul edilmeyeceğinden satışa iştirak edecek ihale katılımcılarının satış öncesinde teminat bedellerini Vakıfbank İzmit E-5 Şubesinde bulunan KocaeliAdliyesi Mahkemeler Veznesine ait TR97 0001 5001 5800 7290 4970 50 nolu hesaba satış numarası belirtilmek suretiyle yatırmaları ve dekontunu satış dosyasına sunmaları) Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. %0,569 Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/25 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/11/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa