Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Konya Altınekin’de 70.600 metrekare tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İhalenin AdıKonya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Konya Altınekin’de 70.600 metrekare tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKonya
İhalenin Tarihi26 Eylül 2022
İhale Saati10:20
İhale iKNILN01671638
İhaleyi Yapan İdareKonya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2022/70 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İli, Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, Küçükdağ Mevkii, 285 ada 1 parsel sayılı Tarla nitelikli taşınmaz; üzerinde sulama kuyusu mevcut olmayıp, başka hiçbir muhdesatın olmadığı, dikili meyve ağacının bulunmadığı, Kuzeydoğusundaki Altınekin İlçesi yerleşim merkezine 4.0 km., Konya il merkezine 54.00 km. mesafededir. Taşınmaz, üzerinde aktif ziraatin yapıldığı tarım arazilerinin bulunduğu bölgededir. Taşınmazın; kuzeybatı yönünde kadastro yoluna cepheli olduğu, diğer istikametlerde kendisiyle aynı vasıftaki tarlalarla çevrili olduğu görülmüştür. Taşınmaz Ankara -Konya Karayoluna 7.37 km. mesafededir.
Adresi : Ölmez Mahallesi Küçükdağ Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 70.600 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Herhangi bir arazi toplulaştırması uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 570.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 26/09/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 24/10/2022 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri :
Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Müzayede Salonu Karatay Konya
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Altınekin İlçesi, Ölmez Mahallesi, Bağyeri(K.dağı) Mevkii, 298 ada 29 parsel sayılı, Bağ (Tarla) nitelikli taşınmaz; üzerinde sulama kuyusu mevcut olmayıp, başka hiçbir muhdesatın olmadığı, dikili meyve ağacının bulunmadığı, Kuzeydoğusundaki Altınekin İlçesi yerleşim merkezine 1.0 km. Konya il merkezine 56.75km. mesafededir. Taşınmaz, üzerinde aktif ziraatin yapıldığı tarım arazilerinin bulunduğu bölgededir. Taşınmazın; kuzey doğu, Güney ve güney batı yönünde kadastro yoluna cepheli olduğu, diğer istikametlerde kendisiyle aynı vasıftaki tarlalarla çevrili olduğu görülmüştür. Taşmmaz Ankara -Konya Karayoluna 8.03 km. mesafededir.
Adresi : Ölmez Mahallesi Küçükdağ Mevkii Altınekin / KONYA
Yüzölçümü : 111.200 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Herhangi bir arazi toplulaştırması uygulaması görmemiş Kadastro parselidir.
Kıymeti : 1.225.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 26/09/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 24/10/2022 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Müzayede Salonu Karatay Konya
/> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/70 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa