Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Konya Derbent’te 69.055 metrekare tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

İhalenin AdıKonya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Konya Derbent’te 69.055 metrekare tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKonya
İhalenin Tarihi20 Eylül 2022
İhale Saati11:40
İhale iKNILN01671631
İhaleyi Yapan İdareKonya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
KONYASULH HUKUK MAHKEMELERİ
SATIŞ MEMURLUĞU
2022/52 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :
Konya İli Derbent ilçesi Değiş mahallesi, Güney mevkii, 120 ada 67 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; batısındaki yola cepheli konumdadır. Üzerinde yapı ve müştemilat bulunmamaktadır. Üzerinde kısmen kendiliğinden çıkmış meşelikler bulunmaktadır. Topoğrafik olarak % 5-7 eğimlidir. Yakın çevresindeki yerleşim yerlerine yakındır. Konya şehir merkezine uzak konumdadır. Taşınmaz Değiş Mahalle merkezine 1.50 km, Derbent İlçe Merkezine 12.50km,Ilgın Derbent asfaltına 320 metre ,Konya Isparta Karayoluna735 metre , Konya Şehir Merkezine 50.00 km mesafededir.
Adresi : Değiş Mahallesi, Güney Mevkii Derbent / KONYA
Yüzölçümü : 69.055 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir. Kadastro parseli arazi toplulaştırması uygulaması görmemiş olup kadastro parselidir.
Kıymeti : 690.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 20/09/2022 günü 11:40 - 11:45 arası
2. Satış Günü : 18/10/2022 günü 11:40 - 11:45 arası
Satış Yeri :
Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin kat Müzayede Salonu Karatay Konya
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili Derbent ilçesi Değiş mahallesi, Şam Korusu mevkii, 127 ada 8 parsel sayılı tarla nitelikli taşınmaz; doğusundaki yola cepheli konumdadır. Üzerinde yapı ve müştemilat bulunmamaktadır. Üzerinde kısmen kendiliğinden çıkmış meşelikler bulunmaktadır. Topoğrafik olarak % 5-7 eğimlidir. Yakın çevresindeki yerleşim yerlerine yakındır. Konya şehir merkezine uzak konumdadır. Taşınmaz Değiş Mahalle merkezine 1.50 km, Derbent İlçe Merkezine 12.50km,Ilgın Derbent asfaltına 140 metre ,Konya Isparta Karayoluna700 metre , Konya Şehir Merkezine 50.00 km mesafededir.
Adresi : Değiş Mahallesi, Şam Korusu Mevkii Derbent / KONYA
Yüzölçümü : 19.600 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : 1/25000 ölçekli nazım imar planında Tarım alanı sahasına isabet etmektedir. Kadastro parseli arazi toplulaştırması uygulaması görmemiş olup kadastro parselidir.
Kıymeti : 200.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 20/09/2022 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 18/10/2022 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin kat Müzayede Salonu Karatay Konya

/> -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/52 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa