Malkara İcra Dairesi Müdürlüğü Tekirdağ Malkara’da 7.334 metrekare tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

İhalenin AdıMalkara İcra Dairesi Müdürlüğü Tekirdağ Malkara’da 7.334 metrekare tarla icradan satılıktır (çoklu satış)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlTekirdağ
İhalenin Tarihi06 Mart 2023
İhale Saati13:44
İhale iKNILN01773809
İhaleyi Yapan İdareMalkara İcra Dairesi Müdürlüğü
İhalenin İlanı :
T.C.
MALKARA İCRA DAİRESİ
2017/1087 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2017/1087 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Tekirdağ ili, Malkara İlçesi, Haliç Mahallesi (Köyü) kumlar mevkiinde bulunan tapunun 110 ada 8 parsel numarasında kayıtlı Tarla vasfında 7.334,98 m2. Miktarında taşınmazdır. Tamamıborçlu adına kayıtlı olan taşınmazdır İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi vardır. 637 ve 593 parseller zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır. Aralarında sınır yoktur.Bir kısım yeri hafriyatla zemin seviyesine indirilmiş durumdadır. Araç parkı olarak kullanılmaktadır. Bu kısım krokimizde B harfi ile gösterdiğimiz 6.534,98 m2 yüzölçümünde olup hâlihazırda tarla vasfını yitirmiş ve kültür bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılamayacak durumdadır. Eğer bu alan uygun dolgu materyali ve ortalama 60-70 cm tarım toprağıyla doldurulduğu takdirde tarıma elverişli hale getirilebilir. A Harfi ile gösterdiğimiz 790,00 m2 yüz ölçümündeki kısımda 7 adet karışık meyve fidanları bulunmaktadır. 1 adet meyve fidanı tutarı 350 TL den (350x7) = 2.450,00 TL değerindedir. Bu kısım killi- tınlı toprak yapısına sahip toprak derinliği ve su geçirgenliği normaldir. Verim seviyesi bölge ortalamasındadır. A harfli kısmın dekar değeri 16.289,38 TL den 12.868,61 TL. değerinde; B harfli kısmın dekar değeri 9.736,18 TL den 63.625,74 TL değerinde olup üzerindeki fidanlar ile birlikte tamamı 78.944,35TL muhammen bedellidir.
Yüzölçümü : 7.334,98 m2
İmar Durumu: İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi vardır.
Kıymeti : 78.944,35 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 - 13:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 - 13:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 13:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 - 13:44
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Tekirdağ ili, Malkara İlçesi, Haliç Mahallesi (Köyü) kumlar mevkiinde bulunan tapunun 110 ada 9 parsel numarasında kayıtlı Tarla vasfında 3.023,30 m2. Miktarında taşınmazdır. Tamamıborçlu adına kayıtlı olan taşınmazdır. İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi vardır. 637 ve 593 parseller zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır. Aralarında sınır yoktur.Bir kısım yeri hafriyatla zemin seviyesine indirilmiş üzerindeki tarım toprağı kaldırılmıştır. Araç parkı olarak kullanılmaktadır. Bu kısım krokimizde B harfi ile gösterdiğimiz 1.200,00 m2 yüzölçümünde olup, hâlihazırda tarla vasfını yitirmiş ve kültür bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılamayacak durumdadır. Eğer bu alan uygun dolgu materyali ve ortalama 60-70 cm tarım toprağıyla doldurulduğu takdirde tarıma elverişli hale getirilebilinir. A Harfi ile gösterdiğimiz 1.823,30 m2 yüz ölçümündeki kısımda 32 adet muhtelif meyve fidanı bulunmaktadır. 1 adet meyve fidanı tutarı 350 TL. den (350x32) = 11.200,00 TL. değerindedir. Bu kısım killi- tınlı toprak yapısına sahip toprak derinliği ve su geçirgenliği normaldir. Verim seviyesi bölge ortalamasındadır. A harfli kısmın dekar değeri 16.289,38 TL. den 29.700,42 TL. değerinde, B harfli kısmın dekar değeri 9.736,18 TL. den 11.683,41 TL değerinde olup üzerindeki fidanlar ile birlikte tamamı 52.583,83 TL muhammen bedellidir.
Yüzölçümü : 3.023,30 m2
İmar Durumu:İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi vardır.
Kıymeti : 52.583,83 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 - 13:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 - 13:58
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 13:58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 - 13:58
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Tekirdağ ili, Malkara İlçesi, Haliç Mahallesi (Köyü) Çalılık mevkiinde bulunan tapunun 746 parsel numarasında kayıtlı Tarla vasfında 512,86 m2 Miktarında taşınmazdır. Tamamıborçlu adına olan taşınmazdır. İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi yoktur. 113 ada 1, 113 ada 3, 113 ada 4, 113 ada 2 ve 746 parseller zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır. Bir kısım yerine pasa atılarak tesviye edilmiştir. Üzerinde herhangi bir tesis yoktur. Söz konusu parsel hâlihazırda tarla vasfını yitirmiş ve kültür bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılamayacak durumdadır. Eğer bu alan uygun dolgu materyali ve ortalama 60-70 cm tarım toprağıyla doldurulduğu takdirde tarıma elverişli hale getirilebilir. Söz konusu taşınmazın dekar değeri 9.736,18 TL den tamamı 4.993,29 TL muhammen bedellidir.
Yüzölçümü : 512,86 m2
İmar Durumu:İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi yoktur.
Kıymeti : 4.993,29 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde24/05/2013 tarih ve 3492 yevmiye numarası ile işlenilmiş olan Rayiç Bedelin %50 si üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde satış tarihi itibariyle rayiç bedelin %70 i üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte 2886 D.İ.K nun 75. Maddesi uyarınca 21/7/1953 Tarihli ve 6183 S.A.T.U.HK kanun hükümleri gereğince ecrimisilin tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullerie göre son kayıt malikinden tahsil edilir şerhi bulunmaktadır. Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 - 14:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 - 14:09
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 14:09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 - 14:09
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Tekirdağ ili, Malkara İlçesi, Haliç Mahallesi (Köyü) kumlar mevkiinde bulunan tapunun 113 ada 1 parsel numarasında kayıtlı Tarla vasfında 11.400,22 m2. Miktarında taşınmazdır. Tamamıborçlu adına kayıtlı olan taşınmazdır. İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi vardır. 113 ada 3, 113 ada 2 ve 746 parseller zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır. Bu taşınmazların üzerinde Kömür Kırma, yıkama, kurutma, paketleme depolama, araç tamirhanesi, koğuşlar ve yemekhane idare binası gibi yapılar yapılmış bu şekilde kullanılmaktadır. Tarla olarak kullanma imkanı kalmamıştır. Bu parsel üzerinde A harfi ile gösterdiğimiz taban alanı 487,00 m2 yüzölçümlü 2 katlı personel koğuşu yemekhanesi yapısı ve B harfi ile gösterdiğimiz 170,00 m2 yüz ölçümlü tamirhane yapısı ve C harfi ile gösterdiğimiz 4.248,00 m2 yüzölçümünde depo, kömür kırma ve paketleme tesislerinin bulunduğu yapı bulunmaktadır. Çelik şerit metre ile yaptığımız basit ölçüme göre A harfli Yapı krokimizde görüldüğü şekilde 101 ada 1nolu parsele taşkın olarak yapılmıştır. 101 ada 1parsel ormandır. A harfli betonarme iki katlı yapının duvarları sıvalı, çatısı vardır. Boyalı bakımlıdır. Bu özelliklerine göre 600.000,00TL değerindedir. B harfli tamirhane yapısı duvarlarının bir bölümü betonarme üzerine tuğla ile yükseltilmiş çatısı çelik konstrüksiyon üzeri oluklu saç ile örtülmüş yapıdır. Yapı bu hali ile 100.000,00 TL değerindedir. C harfli yapının iki duvarı betonarme istinat duvarı ile yapılmış üzerine çelik konstrüksiyon çatı oturtturulmuş,çelik profil kolonlarla desteklenmiş yapıdır. Çatı kaplaması
oluklu saçtır. Yapı bu hali ile 1.500.000,00TL değerindedir. Taşınmazın üzerindeki yapılar toplam 2.200.000,00TL değerindedir. Taşınmazın üzerindeki yapılar hariç tarla olarak dekar değeri, 9.736,18 TL den tamamı 110.994,59 TL değerinde olup üzerindeki yapılar ile birlikte tamamı 2.310.994,59TL muhammen bedellidir.
Yüzölçümü : 11.400,22 m2
İmar Durumu: İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi vardır.
Kıymeti : 2.310.994,59 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 - 14:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 - 14:19
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 14:19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 - 14:19
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Tekirdağ ili, Malkara İlçesi, Haliç Mahallesi (Köyü) kumlar mevkiinde bulunan tapunun 113 ada 3 parsel numarasında kayıtlı Tarla vasfında 11.394,89 m2 miktarında taşınmazdır. Tamamı borçlu adına kayıtlı olan taşınmazdır. İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi vardır. 113 ada 1, 113 ada 2, 113 ada 4 ve 746 parseller zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır. Bu taşınmazların üzerinde Kömür Kırma, yıkama, kurutma, paketleme depolama, araç tamirhanesi, koğuşlar ve yemekhane idare binası gibi yapılar yapılmış bu şekilde kullanılmaktadır. Söz konusu parsel hâli hazırda tarla vasfını yitirmiş ve kültür bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılamayacak durumdadır. Eğer bu alan uygun dolgu materyali ve ortalama 60-70 cm tarım toprağıyla doldurulduğu takdirde tarıma elverişli hale getirilebilinir. E harfli prefabrik yönetim binası 60.000,00TL değerindedir. D harfi ile gösterilen yapı prefabrik depo yapısıdır. Bu yapı 60.000,00TL değerindedir. Parsel üzerinde bulunan yapıların toplam değeri 120.000,00TL?dir. Taşınmazın üzerindeki yapılar hariç tarla olarak dekar değeri 9.736,18 TL den tamamı 110.942,70 TL değerinde olup üzerindeki yapılar ile birlikte tamamı 230.942,70 TL muhammen bedellidir.
Yüzölçümü : 11.394,89 m2
İmar Durumu:İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi vardır
Kıymeti : 230.942,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 - 14:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 - 14:29
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 14:29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 - 14:29
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Tekirdağ ili, Malkara İlçesi, Haliç Mahallesi (Köyü) kumlar mevkiinde bulunan tapunun 113 ada 2 parsel numarasında kayıtlı Tarla vasfında 4.276,04 m2 Miktarında taşınmazdır.İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi yoktur. 113 ada 1, 113 ada 3, 113 ada 4 ve 746 parseller zeminde bir bütün olarak kullanılmaktadır. Bu taşınmazların üzerinde Kömür Kırma, yıkama, kurutma, paketleme depolama, araç tamirhanesi, koğuşlar ve yemekhane idare binası gibi yapılar yapılmış bu şekilde kullanılmaktadır. 113 ada 2 parsel üzerinde yıkama tesisleri bulunmaktadır. Söz konusu parsel hâlihazırda tarla vasfını yitirmiş ve kültür bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılamayacak durumdadır. Eğer bu alan uygun dolgu materyali ve ortalama 60-70 cm tarım toprağıyla doldurulduğu takdirde tarıma elverişli hale getirilebilinir. Taşınmazın üzerindeki tesisler hariç tarla olarak dekar değeri 9.736,18 TL den tamamı 41.632,30 TL muhammen bedellidir.
Yüzölçümü : 4.276,04 m2
İmar Durumu: İmar planı ve köy yerleşik alan dışındadır. Yol cephesi yoktur
Kıymeti : 41.632,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 - 14:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 - 14:39
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 14:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 - 14:39
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz, tapu kaydında Tekirdağ ili, Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi Malkara girişi mevkiinde 484 ada 110 parsel numarasında 264,36 m2 yüzölçümünde, arsa niteliğinde taşınmazdır. Kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiştir. İmar planında Ayrık nizam 5 kat konut ve Ticaret (karma) Alanında kalmaktadır. Yaklaşık 5 m2 yoldan ihdas edilecek alanı ve 2 m2 yola terk edilecek alanı bulunmaktadır. Hali hazırda taşınmazın üzerinde bodrum, zemin ve 3 normal kattan oluşan betonarme yapı bulunmaktadır. Zemin katta dükkanlar, her normal katta bir mesken bulunmaktadır. Zemin katta 3 adet dükkan bulunmaktadır. Dükkanların kapı çerçeve doğramaları demir doğramadır. Mimari projesinde Normal katlarda her katta iki daire olarak planlanmış fakat daha sonra bazı iç duvarlar iptal edilerek tek daireye çevrilmiştir. Şu anda her katta bir daire olmak üzere toplam 3 daire bulunmaktadır. Daireler bakımlı olup şuanda kullanılmaktadır. Dairelerin ıslak zeminleri karo seramik, odalar laminen parke kaplıdır. Her bir daire 170.00 m2 yüzölçümlüdür. Merkezi sistem katı yakıt kaloriferlidir. Asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz Atatürk Bulvarı üzerinde, cadde cephelidir. Mevki olarak değerlidir. Camiatik Mahallesi Kanarya Sokak No: 2 adresindedir.
Zemin katta proje üzerinde dükkan1 ile gösterdiğimiz kısım, dükkan niteliğinde olup 30,00 m2 yüzölçümündedir. Hali hazırda dükkan olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi parke döşeli, kapı ve çerçeveleri demir doğramalıdır. Bu hali ile arsa payı hariç 200.000,00TL değerindedir.
Zemin katta proje üzerinde dükkan2 ile gösterdiğimiz kısım, dükkan niteliğinde olup 35,00 m2 yüzölçümündedir. Hali hazırda dükkan olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi karo seramik döşeli, kapı ve çerçeveleri demir doğramalıdır. Bu hali ile arsa payı hariç 200.000,00TL değerindedir.
Zemin katta proje üzerinde dükkan3 ile gösterdiğimiz kısım dükkan niteliğinde olup 30,00 m2 yüzölçümündedir. Hali hazırda büro olarak kullanılmaktadır. Yer döşemesi karo seramik döşeli, kapı ve çerçeveleri demir doğramalıdır. Bu hali ile arsa payı hariç 150.000,00TL değerindedir.
1.2.ve3.normal katlarda 170m2 yüzölçümünde birer mesken bulunmaktadır. Her bir dairede salon, 4 oda, 2 banyo, mutfak, WC ve 3 balkondan oluşmaktadır.Dairenin oda zeminleri parke, ıslak zeminleri karo seramik ile kaplıdır. Pencere doğramaları PVC doğramadır. Daireler bakımlıdır. Her bir daire arsa payı hariç 300.000,00TL değerindedir.
Taşınmazın Arsasının metre karesi 3.000,00 TL den 793.080,00 TL değerindedir.
Bu taşınmaz üzerindeki bina ve arsası ile birlikte tamamı 2.243.080,00TL muhammen bedellidir.
Yüzölçümü : 264,36 m2
İmar Durumu:İmar planında Ayrık nizam 5 kat konut ve Ticaret (karma) Alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 2.243.080,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/03/2023 - 14:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/03/2023 - 14:49
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/04/2023 - 14:49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 13/04/2023 - 14:49
27/01/2023(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa