Marmaris 1. İcra Dairesi Müdürlüğü Muğla Marmaris’te hisseli dükkan icradan satılıktır (1/2 hisse)

İhalenin AdıMarmaris 1. İcra Dairesi Müdürlüğü Muğla Marmaris’te hisseli dükkan icradan satılıktır (1/2 hisse)
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlMuğla
İhalenin Tarihi21 Şubat 2023
İhale Saati14:35
İhale iKNILN01770005
İhaleyi Yapan İdareMarmaris 1. İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

Örnek No:55*

T.C.
MARMARİS
1. İCRA DAİRESİ
2020/270 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/270 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Muğla İli Marmaris İlçesi Kemaraltı Mahallesi Çıldır Mevkii 192 Ada 423 Parsel Zemin Kat 3 Nolu Bağımsız Bölümün 1/2 Hissesidir.Tapu kaydında taşınmazı; yüzölçümü 897m2 , nitelik olarak ana taşınmaz Arsa, bağımsız bölüm nitelik Dükkan ve arsa payıda 12/108 şeklindedir. Taşınmazın sadece 1/2 hissesi satılacaktır. Taşınmaz; Çıldır Mahallesi, 121 Sokak Bina No:5, Kapı No :3, Marmaris / MUĞLA adresinde bulunmaktadır. Arsa vasıflı ana taşınmaz üzerinde, Tapu Müdürlüğündeki onaylı projesine göre, zemin kat, 1. Kat, ve 2. Kat kullanımında oluşan, toplam üç katlı, betonarme karkas yapıda, zemin katta 3, 1. katta 3, ikinci katta 3, olarak toplamda 9 bağımsız bölümden oluşan yapı yer almaktadır. Keşif günü yerinde yapılan tespitte, ana taşınmazın zemin katında bulunan 3 nolu bağımsız bölümün onaylı mimari projesi ile uyumlu boyutlarda ve yerinde olduğu tespit edilmiştir. Projesinde gösterildiği şekilde dükkan/işyeri olarak düzenlenmiş şekilde kullanılmaktadır.Zemin kat, 3 nolu bağımsız bölüm; 121 sokak cephesinde vitrin/camekanlı olacak şekilde projesindeki konumda bulunmaktadır. Projesinde bölme duvarları olmadan çizilmiş olmasına karşın, dükkan içinde bölme duvarları olduğu ve bir
kısmının soğuk hava deposu olarak düzenlenmiş olduğu ve Dükkan girişinin direk 121 sokaktan sağlandığı tespit edilmiştir. 3 nolu bağımsız bölümün kullanım alanı: 73,00 m2 dir.Zemini seramik ve laminant parke kaplı, duvarları boyalı bazı kısımları seramik kaplı olup, 121 sokak giriş kısmında kapısı ve vitrini yapılıdır. İçerisinde bir alanın soğuk hava deposu olarak düzenlenmiş olduğu görülmüştür. Elektrik, şebeke suyu, haberleşme ve yol alt yapı imkanları mevcut olup belediye hizmetlerinden tam olarak faydalanmaktadır. Marmaris İlçesinde merkezi konumda, Kaymakamlık binasına 900 m., deniz kıyısı ve plajlara 300 m., mesafededir. Yakın çevresinde; konut apartmanları, park alanları, belediye pazarı, konut siteleri ile sosyal ve kamusal donatılar bulunmaktadır.
İmar Durumu : Muğla İli, Marmaris İlçesi, Kemeraltı Mahallesi 192 ada, 423 parsel nolu taşınmaz; 03/06/2017 onay tarihli Marmaris 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda “TAKS:0,30 KAKS:0,90, Ayrık Nizam 3 kat yapılaşma şartlarında “Gelişme Konut Alanı” kullanımda kaldığı belirtilmiştir. Belediye arşivlerinde yapı kullanma izin belgesi bulunmadığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 475.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 - 14:35
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2023 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2023 - 14:35
18/01/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa