Muş İcra Dairesi Müdürlüğü Muş merkezde 47 metrekare 1+1 daire icradan satılıktır

İhalenin AdıMuş İcra Dairesi Müdürlüğü Muş merkezde 47 metrekare 1+1 daire icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlMuş
İhalenin Tarihi15 Şubat 2023
İhale Saati09:30
İhale iKNILN01748662
İhaleyi Yapan İdareMuş İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
MUŞ
İCRA DAİRESİ
2022/246 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellikleri: Satışa konu taşınmaz; Muş ili Merkez ilçesi Çögürlü (Arınç) Köyü Şosa Üstü Çay mevkii 578 Ada 8 Parselde kain, arsa nitelikli ana taşınmazın 50/19880 arsa paylı mesken nitelikli H Blok 2. Kat 22 nolu bağımsız bölümünün borçlu adına kayıtlı tam hissesidir.
MEVCUT DURUMU : Satışa konu taşınmaz, Yeni Mahallesi 1455. Sk. Fiba Yapı Sitesi No:1 A Blok K:2 D:22 Merkez Muş adresindedir. Salon + mutfak 1 oda banyo + wc hacimlerinden oluşmaktadır. Brüt 47,00 m2 net 40,88 m2 alana sahiptir. Bina yaklaşık 4 yıllıktır doğalgaz bireysel kombi sistemi ile ısınma sağlanmaktadır. Binada asansör mevcuttur. Parsel üzerinde H K L M N blokları bulunmakta, taşınmazın konumlu olduğu H Blok Bodrum + Zemin + Asma Kat + 9 Normal Kat + Teras Kat olmak üzere toplam 13 katlıdır. H Blokta 115 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Yakın çevresinde yürüme mesafesinde Muş Devlet Hastanesi bulunmaktadır. Altyapı hizmetleri tam ve faal olup ulaşım imkanları gelişmiştir. Taşınmaz projesinde blok girişine göre 2. normal katta sağ arka kolda güneydoğu cephede dış kapı numarası 22 nolu meskendir. Mahalde dolu vaziyette olduğu görülmüştür.
İMAR DURUMU : İmar planında ayrık nizam yençok 10 kat konut alanı olarak planlıdır.
Kıymeti : 300.518,75 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 15/02/2023 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 15/03/2023 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : MUŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - İCRA MÜDÜRÜ ODASI - MERKEZ / MUŞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. tapuda adresi bulunmayan, tapuda ismi tam olmayan veya tapuda kayıtlı adresinde bulunamayan ve adli tebligatı iade edilen, tebilgat yapılamayan ilgililere İİK 127. Md uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.
6- a) İhale uhdesinde kalan ihale katılımcısının; SATIŞTAN DOĞAN KDV BEDELİNİ, ihale tarihinde derhal veya İİK 130. Md gereğince satış bedelini depo etmesi için kendisine verilen mühlet içerisinde ödemesi gerekmektedir. b) Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/246 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, İLAN OLUNUR. 29/11/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa