ödemiş İcra Dairesi Müdürlüğü İzmir Ödemiş’te 125.50 metrekare konut imarlı arsa icradan satılıktır

İhalenin Adıödemiş İcra Dairesi Müdürlüğü İzmir Ödemiş’te 125.50 metrekare konut imarlı arsa icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİzmir
İhalenin Tarihi31 Ocak 2023
İhale Saati10:00
İhale iKNILN01737593
İhaleyi Yapan İdareödemiş İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
ÖDEMİŞ
İCRA DAİRESİ
2022/377 TLMT.
 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kıymet takdirine konu İzmir İli, Ödemiş İlçesi, Emmioğlu Mahallesi 326 Ada 49 Parsel'de kayıtlı taşınmaz tapuda" Arsa" vasfında kayıtlı olup, fiili durumda da bu özelliğini korumaktadır. Parselin yüzölçümü 125,50m²'dir.Ödemiş Belediye Başkanlığının düzenlemiş olduğu 14.04.2022 tarihli imar durumu yazısından taşınmazın onaylı imar planında Bitişik Nizam 4 kat Konut Alanında kaldığı anlaşılmaktadır. Taşınmaz, Emeti Sokak ile Zeybek Sokak köşesinde yer almaktadır. Elektrik ve şebeke suyu ile Belediye alt yapı imkanlarından faydalanması mümkündür. İlçe ve çarşı merkezine yaklaşık 850-900m mesafede, ilçenin eski yerleşim yerlerinde biri üzerinde, günümüz itibariyle pek rağbet görmeyen bir mevkide yer almaktadır. Borçlunun hissesi tamdır.
Adresi : İzmir İli Ödemiş İlçesi Emmioğlu Mahallesi 326 Ada 49 Parsel Ödemiş / İZMİR
Yüzölçümü : 125,50 m2
Arsa Payı : Dosyasındaki gibidir.
İmar Durumu : Ödemiş Belediye Başkanlığının düzenlemiş olduğu 14.04.2022 tarihli imar durumu yazısından taşınmazın onaylı imar planında Bitişik Nizam 4 kat Konut Alanında kaldığı anlaşılmaktadır.
Kıymeti : 275.000,00 TL
KDV Oranı : %8
KAYDINDAKİ ŞERHLER :
A-Bu parsele 50 nolu parselin 1,62 m2 tecavüzü vardır. 04/06/1980 yevmiye 3113
B- İhtiyati haciz: İzmir 14.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 04/03/2022 tarih 2022/55 E sayılı haciz yazısı sayılı yazıları ile Borç: 1 TL (Alacaklı : tasarrufun iptali davası) şerhleri vardır.
1. Satış Günü : 31/01/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 28/02/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : ÖDEMİŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. FİZİKEN İHALEYE KATILIP MEZAT SALONUNDA PEY SÜRECEK İHALE KATILIMCILARI EN AZ 250,00TL VE ÜZERİNDE PEY SÜREREK ARTIRMAYA KATILACAKLARDIR.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, (KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan veya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark ile buna ilişkin faiz ve cezaları İhale alıcısı tarafından yatırılacaktır.) 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/377 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/11/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa