Tavşanlı İcra Dairesi Müdürlüğü Kütahya Tavşanlı’da 1.268 metrekare tarım arazisi icradan satılıktır

İhalenin AdıTavşanlı İcra Dairesi Müdürlüğü Kütahya Tavşanlı’da 1.268 metrekare tarım arazisi icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKütahya
İhalenin Tarihi21 Temmuz 2022
İhale Saati15:00
İhale iKNILN01623119
İhaleyi Yapan İdareTavşanlı İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
TAVŞANLI İCRA DAİRESİ
2020/1720 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
 

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Taşınmaz Kütahya ili, Tavşanlı İlçesi Beyköy Mahallesi Bent arası mevkiinde 1390 ada 2 parsel numarasında 1.268,19 m² yüzölçümüne sahip Tarla vasfındadır. Tavşanlı Belediyesi imar ve şehircilik müdürlüğünün 08.10.2020 tarih 3941 sayılı yazısında Taşınmaz ‘Belediye sınırlarımız içerisinde onaylı imar planı dışında kalmaktadır. denilmektedir. Taşınmazın bir kısmı evvelce Tavşanlı Tunçbilek karayoluna terkin işlemi yapılmış ve karayoluna cepheli durumdadır. İmar planı dışında kaldığından Tarla vasfındadır. Tarlanın konumu, geometrisi, karayoluna cepheli oluşu, imar durumu, topoğrafik yapısı, büyüklüğü ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında mahalli rayiç değerlere göre m2 birim fiyatı 65,00 TL olarak tespit edilmiştir. Buna göre; Taşınmazın Değeri: 1.268,19 m² x 65,00 TL/m²= 82.432,35 TL.’dir.

Adresi : Beyköy Mah Bent Arası Mevkii Tavşanlı / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 1.268,19 m2 Arsa Payı : TAM
Kıymeti : 82.432,35 TL KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 21/07/2022 günü 15:00 – 15:05 arası 2. Satış Günü : 18/08/2022 günü 15:00 – 15:05 arası
Satış Yeri : Belediye Toplantı Salonu – Belediye Başkanlığı Binası 3. Kat Tavşanlı/Kütahya

Satış şartları :
 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/1720 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa