Tavşanlı İcra Dairesi Müdürlüğü Kütahya Tavşanlı’da 167 metrekare avlulu kargir ev icradan satılıktır

İhalenin AdıTavşanlı İcra Dairesi Müdürlüğü Kütahya Tavşanlı’da 167 metrekare avlulu kargir ev icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKütahya
İhalenin Tarihi21 Temmuz 2022
İhale Saati15:15
İhale iKNILN01623114
İhaleyi Yapan İdareTavşanlı İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C.
TAVŞANLI İCRA DAİRESİ
2021/51 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
 

1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Tavşanlı İlçe, 208 Ada, 12 Parsel, DERECİK Mahalle/Köy, köy içi Mevkii, Kargir ev ve avlusu Nolu Bağımsız Bölüm Söz konusu taşınmaz üzerinde yaklaşık Zemin katı 53,00m2 , 1.katı 53,00 m2 olmak üzere yaklaşık toplam 106,00m2 kullanım alanlı Kargir Ev mevcuttur. Evin çatısı Ahşap çatılı kiremit örtülüdür. Evin içi sıvalı ve boyalı , Kapılar ve taban kaplamaları ahşaptır. Dış cepheleri sıvasız ve ön cephe kısmen boyalıdır. Pencereleri PVC ve ısıcamlıdır. Evin ısınma şekli sobalıdır. Evin Giriş kapısı Demir doğrama kapılıdır. WC evin içerisinde değil ev giriş kapısı karşısında avlu kısmındadır. Ev 3 oda ve 1 mutfak bölümünden oluşmaktadır. Kargir Ev ön cephesi Güney Doğu ve arka cephesi Kuzey Batı yönüne bakmaktadır. Köy yerleşiminde merkezi konumdadır. Mevcut durumda kullanılmaktadır. Aynı arsada evin giriş kısmında yaklaşık 10 m2 alanlı alt kısmı depo, deponun üst kısmı WC ve giriş boşluğu olarak kullanılan sahanlık boşluğu, bu bölümün güneyinde yaklaşık 20,00 m2 alanlı müştemilat olarak kullanılan Yığma tuğla ile basit yapılmış ahşap çatılı müştemilat bulunmaktadır. Binaların fiyatı tespit edilirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2021 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerini kullanmak yanıltıcı olacağından binanın yıpranma (amortisman) oranı da dikkate alınarak mahalli rayiç değerler esas alınacaktır. Taşınmazın kullanım alanı, inşaat tarzı, malzeme kalitesi, geometrik şekli, topoğrafik durumu, kullanılabilirlik durumu, çevredeki diğer gayrimenkullerin hali hazır değerleri, kıymet yükseltici ve kıymet azaltıcı müspet menfi tüm faktörler göz önüne alınarak değerleme yapılacaktır. Buna göre ;Ahşap Ev Bedeli : 106,00m2 x 400,00 TL/m2=42.400,00 TL. Müştemilat – Depo Bedeli:30,00m2 x 150,00 TL/m2 = 4.500,00 TL. İlgili Arsanın ulaşımı, konumu, büyüklüğü, imar durumu, diğer özellikleri ve bu çevrede yapılan satışlar göz önüne alındığında m² birim fiyatı 50,00 TL olarak tespit edilmiştir Sonuç olarak ilgili Taşınmaz; (167,09 m² x 50,00 TL/m²) + 42.400,00 TL + 4.500,00 TL = 55.254,50 TL’dir.

Adresi : Derecik Köyü Köy İçi Tavşanlı / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 167,09 m2 Kıymeti : 55.254,50 TL
KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler : Dosyasındadır.
1. Satış Günü : 21/07/2022 günü 15:15 – 15:20 arası
2. Satış Günü : 18/08/2022 günü 15:15 – 15:20 arası
Satış Yeri : Belediye Toplantı Salonu – Belediye Başkanlığı Binası 3. Kat TAVŞANLI / KÜTAHYA

Satış şartları :
 

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/51 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa