Tire İcra Dairesi Müdürlüğü İzmir Tire’de 12.620 metrekare tarım arazisi icradan satılıktır

İhalenin AdıTire İcra Dairesi Müdürlüğü İzmir Tire’de 12.620 metrekare tarım arazisi icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİzmir
İhalenin Tarihi02 Şubat 2023
İhale Saati10:45
İhale iKNILN01738792
İhaleyi Yapan İdareTire İcra Dairesi Müdürlüğü
İhalenin İlanı :
T.C.
TİRE
İCRA DAİRESİ
2018/311 TLMT.
 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, AYAKLIKIRI Mahalle/Köy, 0 Ada, 26 Parsel, Taşınmaz Ayaklıkırı mahallesinin kuzeyinde İzmir/Tire asfaltından kuç uçumu 1km güneyde Menderes Nehrine 100m güneyde bir yerdir. Mutlak tarım arazisi konumunda ve türlü tarımsal ürünün ekilip ürün elde edilebilecek özellikte yerlerdendir. Düz ve geometrik şekil olarak zirai faaliyete uygun durumdadır. Mevcut durumu itibari ile içerisinde sebze ekilidir. Kadastral yolu, elektrik ve suyu yoktur. Sulu arazi konumunda olup, çevre parsellerden sulama imkanı bulunmaktadır. Detaylı bilirkişi raporu müdürlüğümüz dosyasında mevcuttur.
Adresi : Ayaklıkırı Mahallesi Kuru Köprü Mevkiinde Tire / İZMİR
Yüzölçümü : 12.620 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu : Dosyasındaki gibidir
Kıymeti : 530.040,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne ait " Bu parsel 5403 sayılı Kanunun 14. Maddesi gereğince Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen büyük ova koruma alanında kalmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz" şerhi,
"3402 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin 2. Fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir " şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 02/02/2023 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 02/03/2023 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : TİRE BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MECLİS VE NİKAH SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/311 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.24/11/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa