Torbalı İcra Dairesi İzmir Torbalı’da 1.700 metrekare marketin 1/3 hissesi icradan satılıktır

İhalenin AdıTorbalı İcra Dairesi İzmir Torbalı’da 1.700 metrekare marketin 1/3 hissesi icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlİzmir
İhalenin Tarihi19 Ağustos 2022
İhale Saati11:20
İhale iKNILN01649846
İhaleyi Yapan İdareTorbalı İcra Dairesi
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

T.C. TORBALI İCRA DAİRESİ
2017/3695 ESAS
TAŞINMAZIN
AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZIN Özellikleri : TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Zemin tipi : Bağımsız bölüm, Zemin no:30861500, cilt no/sayfa no: 107/ 10484 İzmir ili, Torbalı ilçesi, Çamurluk Mevkii, 893 Ada , 9 Parsel, Zemin kat 1 bağımsız bölüm, Arsa pay/payda: 2/15, Bağ.Böl. Nitelik: Dükkan, Ana taşınmaz yüzölçüm: 1.700,00 m² nitelikli taşınmazdır. Taşınmaz Mahallin de Yapılan İnceleme ve Tespitler: Haluk Alpsü Bulvarı ile 2023 Sokak’ın kesiştiği köşe başında 1.700,00 m² yüzölçümlü, parsel üzerine blok nizamda betonarme karkas tarzda, Zemin+5 Normal kat olmak üzere toplam; 6 katlı olarak, inşa edilmiş binada, dava konusu dükkan 47 Kapı No.lu Zemin Kat 1 No.lu Bağımsız Bölüm olan dükkandır. Zemin katta 2 dükkan, normal katlarda her katta üç daire olmak üzere toplam 12 meskenden oluşan binada tespit konusu dükkan 2/15 arsa paylı olup, Belediyesince tasdikli projesine göre 312,50 m² alanlıdır. Haluk Alpsü Bulvarı ve 2023 Sokak ile komşu parsel yönü bahçe alanına cephelidir. Halihazırda dükkan içerisinde ara bölme duvarı olmayan market formatına uygun, raflarla bölümlere ayrılmış “Turhan AVM isimli” market işletmesi hizmet vermektedir. Köşe başı konumlu ve önünde otopark alanı bulunan dükkanın pencere/camekan doğramaları elektrostatik boyalı alüminyum, yer döşemeleri seramik kaplama, duvarlar alçı sıva üzeri badanalı olup tavan kaplaması taşyünü asma tavandır. Torbalı Belediyesi’nce 31.01.2007 tarih 45 sayılı zemin katta bulunan iki adet dükkan için yapı kullanım belgesi verilmiş olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Tebliği esas alındığında III/B sınıfındadır. 02.12.1982 gün ve 17886 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yapı Aşınma Payı cetveline göre ve taşınmazın mevcut hali dikkate alınarak % 15 yıpranmalı olarak değerlendirilmiştir. Mevki olarak işlek bir cadde üzerinde, çevresi blok nizamlı toplu konut sitelerinden oluşan bölgede, Kazım Karan Sitesi yanında, Halk Yapı Sitesi karşısında, Huzurevine kuşuçuşu yaklaşık220 mt, Hacı Nurşen Hüshü Ay Camisi’ne 300 mt, Cumhuriyet Ortaokulu’na 500 mt, Koruluk alanına 750 mt mesafede olup, yeni yapılan binalarda zemin katı dükkan, normal katları konut yapılaşmaların olduğu, her türlü alt yapısı mevcut Belediye hizmetlerinden faydalanılan bir bölgede bulunmaktadır. İzmir İli, Torbalı İlçesi, Torbalı Mahallesi, 893 Ada, 9 Parsel sayılı “Zemin Kat, 1 Bağımsız Bölüm No.lu, 2/15 arsa paylı, 312,00 m² alanlı “Dükkan” nitelikli taşınmazın Arsa ve İnşa Değeri birlikte olmak üzere Tam pay değerinin; 1.900.000,00 TL edebileceği görüş ve kanaatine varılmıştır. Yukarıda açıklanan 28.09.2020 tarihli tapu kaydına göre söz konusu taşınmaza, borçlu dışı şahıslar 1/3’er hisseler ile sahip olup, icra dosyasında mevcut 27.01.2020 tarihli tapu kaydında ise borçlunun söz konusu taşınmazda 1/3 hissesinin olduğu görülmektedir. Bu hissesini 09.09.2020 tarihi itibariyle üçüncü bir şahısa sattığı anlaşılmakta olduğu kıymet takdir raporunda belirtili Borçlu 1/3 hisse değeri :1.900.000,00 TL x 1/3 =633.333,33 TL dir. Satışa malik adına kayıtlı olan 1/3 hisse konudur.
Adresi : Cumhuriyet Mah. Haluk Alpsü Bulvarı No:47 (Turhan Avm) Torbalı/İzmir
Yüzölçümü : 1.700,00 m²
Arsa Payı : 2/15
İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığının müdürlüğümüz dosyamıza vermiş olduğu 23/09/2020 tarihli İmar Durumu Yazılarında Parselin ; Torbalı Belediye Meclisinin 12/07/2004 tarih ve 10 sayılı kararı ile onaylanan Torbalı Merkez 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında “Konut Alanı TAKS:0.30 KAKS:1.80 Blok Nizam 6 Kat” olarak belirlendiği tespit edildiği belirtilmiştir.
Kıymeti : 633.333,33 TL ( 1/3 hisse değer miktarı)
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : tapu kaydındaki ve dosyasındaki gibidir
1. Satış Günü : 19/08/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
2. Satış Günü : 16/09/2022 günü 11:20 – 11:25 arası
Satış Yeri : TORBALI ADLİYE SARAYI MEZAT SALONU TORBALI/İZMİR
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/3695 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 22/06/2022 -İİK. Nın 127.Md. Gereğince, iş bu satış ilanının, gazetede yayınlanan ve elektronik ortamda yapılan ilanı, tapuda adresi olmayanlar ve tüm ilgililer için, tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunmasına
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa