Turgutlu İcra Dairesi Müdürlüğü Manisa Turgutlu’da 75 m2 daire icradan satılıktır

İhalenin AdıTurgutlu İcra Dairesi Müdürlüğü Manisa Turgutlu’da 75 m2 daire icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlManisa
İhalenin Tarihi24 Ocak 2023
İhale Saati11:00
İhale iKNILN01737656
İhaleyi Yapan İdareTurgutlu İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

T.C.
TURGUTLU
İCRA DAİRESİ
2019/3374 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Manisa İl, Turgutlu İlçe, YILDIRIM Mahalle/Köy, 975 Ada, 46 Parsel, Zemin kat bir nolu bağınmsız bölümde kayıtlı tam hisseli taşınmaz Bilirkişi raporuna göre : " Yıldırım Mahallesi Turan Sokağa cephelidir. Taşınmazın bulunduğu parsel ara parsel konumunda olup doğu yönünden Turan Sokak ile diğer yönlerden komşu parseller ile sınırlı olup, Dikdörtgen geometrik şeklinde düz bir topoğrafik yapıya sahiptir. Konum olarak Dede Korkut Parkı'na, Gar Camii'ne, Özel Ege Umut Hastanesi'ne ve Kervan Yolu'na yakın bir konumdadır.
Değer tespiti yapılan taşınmazın bulunduğu parsel üzerinde zemin + 3 kat olmak üzere toplamda 4 katlı betonarme bir bina mevcuttur. Binanın zemin ve zemin üstü her katında 1 adet mesken konut vasfında bağımsız bölüm olmak üzere toplamda 4 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Değer tespiti yapılan taşınmaz Yıldırım Mahallesi 975 ada 46 parselde kayıtlı 35/182 arsa paylı zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm olup, tapuda mesken vasfıyla kayıtlıdır. Söz konusu taşınmaz binanın zemin katında bulunmakta olup mesken amaçlı kullanılan bir dairedir. Taşınmaz Yıldırım Mahallesi Turan Sokak No:33 adresindedir. Taşınmaz 75,00 m2 büyüklüğündedir. Şehir merkezine uzak bir konumdadır. Taşınmazın olduğu bölgede yapılaşmanın devam ettiği görülmüştür. Dairenin bulunduğu binanın inşaatına 2016 yılında alınan yapı ruhsatı ile başlanmıştır.2017 yılında alınan yapı kullanma izin belgesi ile inşaatı tamamlanmıştır. Taşınmaz yaklaşık 5 yıllık bir binadır. Daire 1 salon, 3 oda, 1 mutfak, 1 wc, 1 lavabo ve 1 hol hacimleri ile ön ve yan cephede 2 adet teras hacimlerinden oluşmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Banyo ve wc tabanları seramik, duvarları fayans kaplamadır. Oda, salon, hol ve mutfak tabanları laminant kaplamadır. Balkon tabanları seramiktir. İç oda kapıları panel kapıdır. Oda duvarları alçı sıva üstü boya badanalıdır. Pencere doğramaları beyaz PVC doğramadır. Mutfak dolabı hazır mutfak olup bankosu granittir. Balkon korkulukları damperli cam korkuluktur. Daire doğalgaz ile ısınmakta olup kombi ve petekleri takılıdır. Taşınmazın bulunduğu bina asansör bulunmamaktadır. Dairenin olumsuz sayılabilecek özellikleri asansör bulunmaması ve otopark sorunun olması düşünülmektedir. Bunların dışında, taşınmazın değerini olumlu veya olumsuz etkileyecek herhangi bir eklenti veya yapılaşma görülmemiştir. Taşınmazın tam hissesi satışa konu olup değeri 412.500,00 TL 'dir.
Adresi : Turgutlu İlçesi Yıldırım Mahallesi 975 Ada 46 Parselde Kayıtlı 35/182 Arsa Paylı Zemin Kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Numarası İle Mesken Niteliğinde Kayıtlıdır. Taşınmaz Yıldırım Mahallesi Turan Sokak No:33 adresindedir. Turgutlu / MANİSA
Yüzölçümü : 181,60 m2 (Satışa konu taşınmaz 75,00 m2 büyüklüğündedir )
Arsa Payı : 35/182
İmar Durumu :29/05/2022tarihli Belediye cevabı yazısında : "Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı onama sınırları içinde 'bitişik nizam bahçeli 4 kat konut imarlıdır.'"
Kıymeti : 412.500,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibidir.
1. Satış Günü : 24/01/2023 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 21/02/2023 günü
11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 6.KAT İCRA SATIŞ ODASI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İhalenin feshi davası açılması durumunda iik 134.maddesi kapsamında taşınmazın idaresi için ihaleyi alan kişinin talepte bulunması ve icra dairesince belirlenecek masrafı peşin olarak yatırması aksi taktirde doğacak her türlü zarardan ihale alıcısının sorumlu olacağı , ihale alıcısının doğacak zararlardan ötürü İcra Müdürlüğünden talep bulunamayacak ve bu hususları kabul etmiş sayılacaktır.
7- -İİK 127. MAD GÖRE SATIŞ İLANININTEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan(mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara, takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanının tebliğ yerine kaim olarak sayılmasına
8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3374 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2022
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa