Türkoğlu İcra Dairesi Müdürlüğü Kahramanmaraş Türkoğlu’da 15484 metrekare tarla icradan satılık

İhalenin AdıTürkoğlu İcra Dairesi Müdürlüğü Kahramanmaraş Türkoğlu’da 15484 metrekare tarla icradan satılık
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKahramanmaraş
İhalenin Tarihi12 Ekim 2022
İhale Saati10:30
İhale iKNILN01672109
İhaleyi Yapan İdareTürkoğlu İcra Dairesi Müdürlüğü
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :
T.C. TÜRKOĞLU İCRA DAİRESİ
2019/204 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Kahramanmaraş ili, Türkoğlu ilçesi, Büyükimalı mah. Mescitlikoz mevkii, 102 ada, 143 parselde kayıtlı ana taşınmaz nitelikli tarladır. Yüzölçümü 15.484,21 m² dir. Tam hisselidir. %12-13 meyilli, erozyon problemi olmayan, kaba bünyeli, kumlu-tınlı ve etkili kök derinliği 30-40 cm; yerleşim yerine uzak ve ulaşımı zordur. Parselin birçok kısmını ekonomik değeri olan sumak ekşisi,kavak ve muhtelif ağaçların olduğu bir kısmının da boş olduğu tespit edilmiştir. Kuru tarım arazisi vasfındadır. İİK'nun 126. maddesi gereğince taşınmazın bilirkişi raporunda belirtilen belirleyici özellikleri ilana derc edilmiştir. Satışa girenler satış ilanı ve şartnameyi okumuş ve bilgi sahibi olmuş kabul edilerek daha fazla bilgi dosyasında mevcuttur.
Adresi : Kahramanmaraş İl, Türkoğlu İlçe, Büyükimalı Mah. 102 Ada 143 Parsel Sayılı Taşınmaz Türkoğlu / KAHRAMANMARAŞ
Yüzölçümü : 15.484,21 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti : 123.873,68 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 12/10/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 07/11/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Türkoğlu Kaymakamlığı 1. Kat İcra Müdürlüğü Önü Türkoğlu/KAHRAMANMARAŞ -
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/204 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa