ünye Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Ordu Ünye’de bina ve arsası mahkemeden satılıktır

İhalenin Adıünye Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu Ordu Ünye’de bina ve arsası mahkemeden satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlOrdu
İhalenin Tarihi26 Aralık 2022
İhale Saati10:00
İhale iKNILN01738025
İhaleyi Yapan İdareünye Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu
Benzer İhalelerBenzer İhaleler İçin Tıklayınız
İhalenin İlanı :

T.C. ÜNYE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Ordu İli Ünye İlçesi Saraçlı Mahallesi 146/92 parsel sayılı taşınmaz, kıymet takdiri bilirkişi raporuna göre, taşınmaz 72,74 m2 yüzölçümünde olup, tapuda "Na Tamam Kargir Ev ve Arsası" olarak geçmektedir. Taşınmazın üzerinde bir adet taban alanı 70,32 m2 olan yapı bulunmaktadır. Taşınmazın mahalle yoluna cephesi vardır. Ünye Cumhuriyet meydanına 1970 m mesafede parselin 54 metre aşağısından yeşil dolmuş hattı geçmektedir. Yapının zemin kat +1. normal kat +2. normal kat olmak üzere 3 kattan oluşmaktadır. Yapının taşıyıcı sistemi betonarmedir. İmar durumu 4 kat olmasına karşın yapı 3 kattır. Satış konusu taşınmazın taban alanı 70,32 m2 ve üst katları79 m2'dir. Toplam yapı m2'si ise 228,32 m2'dir.Yapının dış cephesi sıvalı ve boyalı olmasına rağmen boyaları oldukça yıpranmış ve eskimiştir. Yapı 3/A gurubuna girmektedir. Yapı seviyesi %90 olup amortisman değer kaybı ise %40'dır.
Adresi : Ordu İli Ünye İlçesi Saraçlı Mahallesi 146 Ada 92 Parsel Sayılı Taşınmaz Ünye
Yüzölçümü : 72,74 m2
Arsa Payı : Tapu kaydında olduğu gibi
İmar Durumu : İmar hakkı 4kattır
Kıymeti : 422.888,80 TL
KDV Oranı : %8. Damga vergisi oranı binde 5,69,
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibi
1. Satış Günü : 26/12/2022 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 27/01/2023 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : ÜNYE ADALETSARAYI ZEMİNKATYEMEKHANE ÖNÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/11/2022
(İİK m.126) (*)ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. Bu örnek bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa