Yunak İcra Dairesi Müdürlüğü Konya Yunak’ta 28.219 metrekare tarla icradan satılıktır

İhalenin AdıYunak İcra Dairesi Müdürlüğü Konya Yunak’ta 28.219 metrekare tarla icradan satılıktır
İhale Kanunu2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
İhale TürüSatış ve Trampa
İhalenin Yapılacağı İlKonya
İhalenin Tarihi21 Şubat 2023
İhale Saati12:02
İhale iKNILN01766815
İhaleyi Yapan İdareYunak İcra Dairesi Müdürlüğü
İhalenin İlanı :
T.C.
YUNAK İCRA DAİRESİ
2016/230 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2016/230 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İl, Yunak İlçe, KUZÖREN/FATİH Mahalle/Köy, Bahçeli Mevkii, 113 Ada, 58 Parsel, Satışa Konu Taşınmaz: Konya İli, Yunak İlçesi, Kuzören/Fatih Mahallesi, Bahçeli Mevkii 113 Ada 58 Parsel 28.219 m² Tam Hisseli Niteliği: Tarla Taşınmazın kaydında 1594 m²lik kısımda E.İ.H geçmesi nedeniyle Türkiye Elektrik Kurumu lehine daimi irtifak hakkı mevcuttur. İhale alıcısı taşınmazı daimi irtifak hakkı ile almayı kabul etmiş sayılacaktır. Üzerindeki irtifak hakkı ile yükümlü olarak satılacaktır. Bilirkişilerce dosyamıza sunulan bilirkişi kıymet takdir raporunda taşınmaz özellikleri şu şekildedir: Taşınmaz kumlu tınlı vasfındadır. Parsel kıymet takdiri tarihi itibariyle anız durumdadır. Parselin çevresinde bulunan komşu parseller ile birlikte yapılan incelemesinde komşu parsellerin sulu olduğu, toprak yapısı itibarı ile tarım yapmaya uygun

yerlerden olduğu tespit edilmiştir." şeklindedir.
Adresi : Konya İli, Yunak İlçesi, Kuzören/Fatih Mahallesi, Bahçeli Mevkii 113 Ada 58 Parsel Yunak / KONYA
Yüzölçümü : 28.219 m2
Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 225.752,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : 1594 m²lik kısımda E.İ.H geçmesi nedeniyle Türkiye Elektrik Kurumu lehine daimi irtifak hakkı mevcuttur. İhale alıcısı taşınmazı daimi irtifak hakkı ile almayı kabul etmiş sayılacaktır. Üzerindeki irtifak hakkı ile yükümlü olarak satılacaktır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 - 12:02

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2023 - 12:02
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2023 - 12:02

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İhale Bilgileri

İhale TürüSatış ve Trampa